Prečo sa nie je možné pridať do domácej skupiny?

Pridanie do domácej skupiny nie je možné z viacerých dôvodov. Najprv spustite Sprievodcu nástroja Fix It na diagnostikovanie a opravu bežných problémov s pridaním do domácej skupiny.

Spustenie Sprievodcu nástroja Fix It pre domácu skupinu

 1. Kliknite na toto tlačidlo:

  Obrázok tlačidla Fix it

  Vyriešiť tento problém

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Ak problém nie je možné vyriešiť spustením Sprievodcu nástroja Fix It, informácie nájdete v nasledovnom zozname:

 • Vo vašej sieti nemusí byť k dispozícii domáca skupina. Ak ju chcete vytvoriť, pozrite si informácie v téme Vytvorenie domácej skupiny.

 • Je možné, že nie ste pripojení k sieti, v ktorej sa nachádza domáca skupina. Ak sa chcete pripojiť k sieti, použite nasledujúci postup:

  1. Kliknite na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení na paneli úloh.
  2. Kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na položku Pripojiť. Môže sa stať, že sa zobrazí výzva na zadanie kľúča zabezpečenia siete.

  Po pripojení k sieti sa môžete pridať k domácej skupine, ak nejaká v tejto sieti existuje.

 • K domácej skupine sa môžu pridať iba počítače so systémom Windows 7. Domáca skupina je k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. V systémoch Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic sa môžete k domácej skupine pripojiť, ale nemôžete ju vytvoriť.

 • Je možné, že sieťové umiestnenie nie je nastavené na možnosť Domov. Domáca skupina je k dispozícii len v domácich (súkromných) sieťach. Ak chcete zmeniť sieťové umiestnenie, postupuje nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

  2. Kliknite na položku Pracovná sieť alebo Verejná sieť a potom kliknite na položku Domáca sieť.

   Obrázok priečinka Centrum sietí
   Centrum sietí
 • Je možné, že ostatné počítače v domácej skupine nie sú v domácom sieťovom nastavení, opustili domácu skupinu, sú vypnuté, sú v režime spánku či dlhodobého spánku. Informácie o zmene možností úspory energie sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

 • Počítač, na ktorom bola vytvorená domáca skupina, mohol byť reštartovaný alebo sa naň nikto neprihlásil. Niektoré služby, ktoré vyžaduje domáca skupina, sa spúšťajú až po prihlásení. Je potrebné, aby sa niekto prihlásil na počítač, ktorý pôvodne inicioval vytvorenie domácej skupiny.

 • Zisťovanie siete je vypnuté. Ak chcete zapnúť zisťovanie siete, postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

  2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte profil siete Domov alebo práca.
  3. Kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ďalšie informácie o zisťovaní siete sa nachádzajú v téme Čo je zisťovanie siete?

 • Niektoré požadované služby nie sú spustené. Musia byť spustené služby Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačov a Poskytovateľ pre domáce skupiny. Ak to chcete skontrolovať, postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. V stĺpci Stav by sa vedľa služieb Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačov a Poskytovateľ pre domáce skupiny mala zobrazovať hodnota Spustené. Ak sa nezobrazuje, dvakrát kliknite na názov príslušnej služby a potom kliknite na položku Spustiť.

 • Súbor idstore.sst na pripojenie do siete rovnocenných počítačov je poškodený. Ak sa v počítači zobrazí hlásenie „Systém Windows nemôže nastaviť domácu skupinu v tomto počítači. Kód chyby 0x80630801.“ a podľa vyššie uvedeného postupu nie je možné spustiť službu Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačov, odstráňte poškodený súbor pomocou nasledovného postupu:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart.
  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.

  3. V zozname výsledkov kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Z priečinka systémovej jednotky (napríklad jednotky C) odstráňte súbor idstore.sset file, ktorý nájdete pomocou cesty \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking.

  5. Reštartujte počítač a znovu sa skúste pripojiť k domácej skupine.

 • Počítač už patrí do domácej skupiny. Naraz môžete patriť len do jednej domácej skupiny.

 • Správca systému vypol domácu skupinu na počítačoch v doméne.