Prečo nie je možné získať prístup do domácej skupiny?

Prístup k domácej skupine nie je možné získať z viacerých dôvodov. Najprv spustite Sprievodcu nástroja Fix it na diagnostikovanie a opravu bežných problémov s prístupom k domácej skupine.

Spustenie Sprievodcu nástroja Fix It pre domácu skupinu

 1. Kliknite na toto tlačidlo:

  Obrázok tlačidla Fix it

  Vyriešiť tento problém

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Ak problém nie je možné vyriešiť spustením Sprievodcu nástroja Fix It, informácie nájdete v nasledovnom zozname:

 • Je možné, že počítač ešte nepatrí do domácej skupiny, alebo z nej bol odstránený. Ak sa chcete pridať k domácej skupine, pozrite si tému Pridanie k domácej skupine.

 • Je možné, že nie ste pripojení k sieti, v ktorej sa nachádza domáca skupina. Ak sa chcete pripojiť k sieti, použite nasledujúci postup:

  • Kliknite na ikonu siete Obrázok ikony bezdrôtovej siete na paneli úloh, kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na položku Pripojiť. Môže sa stať, že sa zobrazí výzva na zadanie kľúča zabezpečenia siete.

  Po pripojení k sieti sa môžete pridať k domácej skupine, ak nejaká v tejto sieti existuje.

 • Je možné, že sieťové umiestnenie nie je nastavené na možnosť Domov. Domáca skupina je k dispozícii len v domácich sieťach. Ak chcete zmeniť sieťové umiestnenie, postupuje nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

  2. Kliknite na položku Pracovná sieť alebo Verejná sieť a potom kliknite na položku Domáca sieť.

   Obrázok priečinka Centrum sietí
   Centrum sietí
 • Je možné, že zisťovanie sietí je vypnuté. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete.

 • Je možné, že ostatné počítače v domácej skupine sú vypnuté, sú v režime spánku či dlhodobého spánku, alebo ukončili prácu v domácej skupine. Informácie o zmene možností úspory energie sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

 • Je možné, že ostatní používatelia v domácej skupine nezdieľajú žiadne knižnice ani priečinky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zdieľanie knižníc s domácou skupinou.

 • Je možné, že sa zmenilo heslo domácej skupiny v počítači, ktorý bol potom okamžite vypnutý alebo uvedený do režimu spánku alebo dlhodobého spánku, ale nové heslo nebolo okamžite zadané v ostatných počítačoch v domácej skupine. Ak je to tak, nové heslo sa v ostatných počítačoch domácej skupiny nerozpozná. Ak chcete odstrániť tento problém, zapnite počítač, v ktorom došlo k zmene hesla, a potom zadajte nové heslo v ostatných počítačoch.

Ak stále nemôžete získať prístup k domácej skupine, mohol sa vyskytnúť problém so sieťou. Ak chcete spustiť Poradcu pri riešení problémov so sieťou, kliknite pravým tlačidlom na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení na paneli úloh a potom kliknite na položku Riešenie problémov.

Prístup k ostatným počítačom domácej skupiny môže niekedy získať aj tak, že reštartujete počítač alebo ukončíte prácu v domácej skupine a potom sa k nej znova pridáte.