Prečo nemôžem tlačiť na tlačiarni vo svojej domácej skupine?

Ak nemôžete tlačiť na tlačiarni domácej skupiny, môže na to byť niekoľko dôvodov:

  • Tlačiareň je vypnutá.

  • Počítač, ku ktorému je tlačiareň pripojená, je vypnutý, je v režime spánku, je v režime dlhodobého spánku alebo ukončil prácu v domácej skupine.

    Informácie o zmene možností úspory energie sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

  • Iný člen domácej skupiny zastavil zdieľanie tlačiarne.

  • Je možné, že zisťovanie sietí je vypnuté. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete.

  • Tlačiareň nemá pripojenie USB a je potrebné ju zdieľať pomocou funkcie Zariadenia a tlačiarne v okne Ovládací panel.

  • Je nainštalovaný nesprávny ovládač tlačiarne. Tlačiarne musia používať správny ovládač pre typ počítača, ku ktorému sú pripojené (s procesorom x86 alebo x64). Mnohé z ovládačov tlačiarní je možné automaticky prevziať z webovej lokality Windows Update. Prevzatie a inštalácia ovládačov z webovej lokality Windows Update môže trvať až 30 minút. Ovládače sú k dispozícii aj na webovej lokalite výrobcu tlačiarne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne v systéme Windows 7.

Ak ani tak nemôžete získať prístup k tlačiarni v domácej sieti ani tlačiť na tejto tlačiarni, mohol sa vyskytnúť problém so sieťou. Ak chcete spustiť Poradcu pri riešení problémov so sieťou, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení panela úloh a potom kliknite na položku Riešenie problémov.

Prístup k tlačiarňam v domácej skupine môže niekedy získať aj tak, že reštartujete počítač alebo ukončíte prácu v domácej skupine a potom sa k nej znova pridáte.