Prečo signál bezdrôtovej siete slabý?

Ak je sila signálu bezdrôtovej siete nízka, prenos informácií cez sieť je pomalý a môže nastať problém s prístupom k určitým častiam siete. Uvádzame riešenia niektorých bežných problémov so slabým signálom bezdrôtovej siete:

 • Počítač je príliš ďaleko od smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete.

  Premiestnite počítač bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu. Ak používate prenosný počítač, skúste sa s ním poprechádzať, a tak určiť dosah signálu bezdrôtovej siete a najlepšie miesto na jeho používanie.

  Ak sa nemôžete dostať bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu, zvážte kúpu a inštaláciu externej antény pre používaný adaptér bezdrôtovej siete. Mnohé adaptéry bezdrôtovej siete sú konštruované tak, aby sa k nim dala pripojiť externá anténa, ktorá má lepší príjem signálu ako vstavaná anténa. Ak chcete zistiť, či je možné nainštalovať ďalšiu anténu, pozrite si informácie dodané s adaptérom bezdrôtovej siete.

 • Bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod je vypnutý alebo nepracuje správne.

  Môžete vyskúšať dve veci:

  • Uistite sa, že je smerovač alebo prístupový bod zapnutý a že svieti kontrolka signálu bezdrôtovej siete.

  • Vypnutím resetujte smerovač alebo prístupový bod, počkajte aspoň 10 sekúnd a potom ho znovu zapnite.

  Ak nevlastníte prístupový bod alebo nespravujete sieť, obráťte sa na správcu siete.

 • Dochádza k rušeniu inými zariadeniami.

  Sieťový hardvér 802.11b a 802.11g používa frekvenciu 2,4 gigahertz (GHz). Ďalším zariadením, ktoré používa túto frekvenciu je napríklad mikrovlnná rúra alebo bezdrôtový telefón. Sieťový hardvér 802.11a používa frekvenciu 5 GHz. Niektoré bezdrôtové telefóny používajú túto frekvenciu. Tieto zariadenia môžu spôsobiť rušenie komunikácie medzi počítačom a sieťou.

  V tomto prípade môžete vyskúšať dve veci:

  • Ak sa takéto zariadenia nachádzajú blízko počítača, dočasne ich vypnite alebo ich premiestnite ďalej.

  • Zmeňte nastavenie smerovača alebo prístupového bodu na používanie iného bezdrôtového kanála, alebo nastavte automatický výber kanála, ak je nastavené pevné číslo kanála. Niekedy je bezdrôtový kanál čistejší ako iné. V Spojených štátoch a v Kanade môžete používať kanál 1, 6 alebo 11. Pokyny na nastavenie signálu kanála bezdrôtovej siete nájdete v informáciách dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom.

 • Sieť, ktorú hľadáte, nie je nastavená na vysielanie svojho identifikátora SSID.

  Bezdrôtové smerovače a prístupové body môžu byť nastavené tak, že nebudú vysielaťnázov siete. V takomto prípade sa nedá zistiť, že je daná sieť v dosahu (aby ste sa k nej mohli pripojiť), ak ste sa k nej predtým nepripojili, alebo kým sa k nej nepripojíte manuálne použitím identifikátora SSID. Ak sa chcete pripojiť k sieti, ktorá nevysiela svoj názov, postupujte nasledovne:

  1. Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

  2. Kliknite na položku Nepomenovaná sieť a potom zadajte informácie o sieti.

   Sieť sa pridá do zoznamu sietí a nabudúce bude dostupná na pripojenie, keď bude počítač v jej dosahu.