Chyba aktivácie systému Windows 7: neplatný kód Product Key

Ak sa pri inštalácii systému Windows 7 zobrazí chybové hlásenie oznamujúce, že Kód Product Key nie je platný, dôvody môžu byť nasledujúce:

  • Kód Product Key bol chybne zadaný. Skúste ho zadať znova.

  • Bol použitý kód Product Key, ktorý sa nevzťahuje na verziu systému Windows 7 nainštalovanú v počítači. Skontrolujte, či bol zadaný kód Produkt Key pre verziu, ktorú sa pokúšate aktivovať. Kód Product Key určený pre systém Windows 7 s balíkom Service Pack 1 (SP1) nie je možné použiť na aktiváciu kópie systému Windows 7 bez balíka SP1.

  • Kód Product Key je určený pre inovačnú verziu systému Windows 7 a počas inštalácie systému Windows 7 sa predchádzajúca verzia systému Windows nenachádzala v počítači. Ak chcete nainštalovať inovačnú verziu systému Windows 7, v počítači musíte mať nainštalovaný systém Windows Vista alebo Windows XP. Ak ste pred spustením procesu inštalácie formátovali jednotku, kód Product Key určený pre inovačnú verziu nebude možné použiť na aktiváciu systému Windows 7. Systém Windows 7 sa aktivuje až po inštalácii predchádzajúcej verzie systému Windows a následnej opätovnej inštalácii systému Windows 7. Pomocné informácie týkajúce sa procesu aktivácie sa nachádzajú na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft pre systém .

    Ďalšie informácie o chybách aktivácie systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Chyba aktivácie systému Windows 7: 0xC004F061.

Odporúča sa, aby ste systém Windows 7 inštalovali s nainštalovanou aktuálnou verziou systému Windows. Ak chcete formátovať pevný disk a používate inovačnú verziu systému Windows 7, bude potrebné spustiť počítač pomocou inštalačného disku alebo disku USB flash systému Windows 7, kliknúť na možnosť Vlastná (rozšírená) a potom na položku Možnosti jednotky (rozšírené).

Ak chcete overiť svoj kód Product Key, vyhľadajte nálepku s kódom Product Key na počítači, v rámci balíka systému Windows alebo v potvrdzujúcej e-mailovej správe (ak bol systém Windows 7 kúpený a prevzatý online). Príklady nálepiek s kódom Product Key sú uvedené na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak kód Product Key neviete nájsť, možno bude potrebné na aktiváciu systému Windows kúpiť nový. Môžete si kúpiť dodatočnú verziu rovnakého vydania systému Windows 7 s kódom Product Key, ktorý môžete využiť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Získanie nového kódu Product Key systému Windows 7.

Ak sa po zadaní kódu Product Key vždy zobrazí chybové hlásenie, nechajte pole prázdne a kliknite na možnosť Ďalej alebo kliknite na položku Vynechať. Umožní vám to dokončiť inštaláciu, kópia systému Windows 7 sa však neaktivuje. Systém Windows je potrebné aktivovať do 30 dní od inštalácie. Informácie o aktivácii systému Windows 7 po inštalácii sa nachádzajú v témach Aktivácia systému Windows 7 v počítači a Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Ak používate nepravú kópiu systému Windows, kód Product Key nebude platný. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je pravý systém Windows?

Identifikácia článku: MSW700002