Zariadenia Windows Media Center Extender: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používania zariadenia Windows Media Center Extender.

Ďalšie informácie o nastavení a používaní zariadenia Extender sa nachádzajú v téme Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center a Používanie zariadenia Windows Media Center Extender.

Zobraziť všetko

Čo sú zariadenia Extender?

Zariadenie Media Center Extender je samostatné zariadenie, ktoré si môžete zakúpiť v mnohých predajniach so spotrebnou elektronikou, prípadne od predajcov online. Po pripojení zariadenia Extender ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti môžete prenášať médiá z hlavného počítača do zariadenia Extender.

Diagram domácej siete s jedným počítačom a tromi zariadeniami Extender
K hudbe, fotografiám ako aj ďalším médiám, ktoré sa nachádzajú v jednom počítači s aplikáciou Media Center, môžete získať prístup pomocou až piatich zariadení Extender.

Zariadenie Media Center Extender umožňuje:

 • Počúvanie hudby. Prehľadávanie a prehrávanie hudby uloženej v počítači.

 • Prezeranie fotografií. Prehrávanie dynamickej prezentácie s obľúbenými fotografiami, ako aj s vybratou hudbou na pozadí, aby ste docielili požadovanú atmosféru.

 • Sledovanie videa. Prehrávanie domácich videí zaznamenaných digitálnou videokamerou alebo videí prevzatých z webu.

 • Sledovanie alebo nahrávanie televíznych prenosov. Sledovanie televíznych prenosov, automatické nahrávanie obľúbených programov a ešte oveľa viac.

Dnes je už na trhu široká ponuka zariadení Extender. Niektoré slúžia iba ako zariadenia Extender, iné ponúkajú kombináciu funkcionality zariadenia Extender a iného zariadenia (napríklad prehrávača diskov DVD). Populárnym riešením zariadenia Extender je konzola Xbox 360, ktorá obsahuje funkcie zariadenia Media Center Extender.

Poznámka

 • Ak chcete sledovať a nahrávať živé televízne vysielanie pomocou zariadenia Extender, musí byť televízna karta pripojená k počítaču alebo musí byť v počítači nainštalovaná. Ak sa v počítači televízna kartanenachádza, môžete ju pridať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo sa obráťte na výrobcu počítača.

Zariadenie Extender je k dispozícii. Bude fungovať so systémom Windows 7?

Ak máte zariadenie Extender, ktoré funguje so systémom Windows Vista, malo by fungovať aj so systémom Windows 7. Napríklad konzola Xbox 360, v ktorej je zabudovaná funkcionalita zariadenia Media Center Extender, bude fungovať aj so systémom Windows 7.

Staršie modely zariadení Extender, ktoré boli vyvinuté na fungovanie so systémom Windows XP Media Center Edition 2005, so systémom Windows 7 fungovať nebudú. Pozorne si prečítajte časť vytlačenú drobným písmom na škatuli zariadenia Extender ešte pred jeho zakúpením.

Čo ak sa zariadenie Extender nepripojí k počítaču počas inštalácie alebo po jej skončení?

Problémy s pripojením sa môžu vyskytnúť buď počas nastavenia zariadenia Extender, alebo aj po jeho úspešnom nastavení. Ponúkame vám niekoľko možných riešení problému s pripojením zariadenia Extender:

 • Ak máte problém s pripojením počas používania konzoly Xbox 360 ako zariadenia Extender, pozrite si článok Problémy s pripojením na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Reštartujte počítač, zariadenie Extender, sieťový rozbočovač, smerovač alebo prepínač.

 • Ak je jedinou bránou firewall spustenou na počítači brána Windows Firewall, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zariadenia Media Center Extender v nastaveniach brány Windows Firewall. Ďalšie informácie o zmene nastavení brány Windows Firewall sa nachádzajú v téme Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall.

 • Ak používate inú bránu firewall ako Windows Firewall, možno bude treba nastavenia brány firewall k zariadeniu Extender kvôli správnemu fungovaniu nakonfigurovať ručne. Ďalšie informácie o tomto postupe sa nachádzajú v téme Tipy, ako riešiť problémy s inštaláciou zariadení Windows Media Center Extender.

 • Môže sa zobraziť výzva na zadanie používateľského mena a hesla. Presvedčte sa, či poznáte meno používateľa a heslo pre konto so správcovskými oprávneniami na počítači.

 • Skontrolujte, či je zapnutý počítač aj zariadenie Extender. Skontrolujte tiež, či nie je počítač v režime dlhodobého spánku alebo spánku.

 • Ak používate káblové pripojenie, skontrolujte, či je kábel pre sieť Ethernet pripojený k portu pre sieť Ethernet na zariadení Extender.

  Pripojte zariadenie Extender priamo k počítaču pomocou bežného ethernetového kábla. Ak je možné pripojiť zariadenie Extender k počítaču, problém môže súvisieť so smerovačom, rozbočovačom, prepínačom alebo s ich nastaveniami. Ak zariadenie Extender a počítač aj naďalej nie je možné pripojiť, problém môže súvisieť so samotným smerovačom, rozbočovačom a prepínačom alebo s nastavením brány firewall. Ďalšie informácie o zmenách nastavenia smerovača a brány firewall tak, aby fungovali so zariadením Extender, sa nachádzajú v téme Tipy, ako riešiť problémy s inštaláciou zariadení Windows Media Center Extender.

 • Ak je počítač pripojený k doméne, politika niektorých doménových sietí môže byť nastavená tak, že bráni zariadeniu Extender pripojiť sa k počítaču. Ak je počítač pripojený k doméne, odstráňte tento počítač z domény a zopakujte nastavenie zariadenia Extender. Ďalšie informácie o doménach nájdete vyhľadaním slova „domain“ na lokalite Pomoc a technická podpora systému Windows.

 • Skontrolujte, či sú počítač aj zariadenie Extender pripojené k rovnakému smerovaču. Pomocou toho sa zabezpečí, že budú pripojené k rovnakej sieti.

 • Ak je zariadene Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či sa nachádza v rozsahu prístupového bodu bezdrôtovej siete alebo smerovača a či je medzi zariadením Extender a prístupovým bodom čo najmenej prekážok. Ďalšie informácie o riešení problémov so slabým signálom bezdrôtovej siete sa nachádzajú v téme Prečo je intenzita bezdrôtového signálu taká nízka?.

  Ak bezdrôtová sieť vyžaduje kľúč zabezpečenia, overte, či máte správny kľúč zabezpečenia siete pre ten typ metódy zabezpečenia bezdrôtovej siete, ktorý sieť používa. Ďalšie informácie o rôznych metódach zabezpečenia bezdrôtových sietí sa nachádzajú v téme Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Prečo nie je možné na zariadení Extender prehrať niektoré albumy, videosúbory a televízne programy?

Tu je niekoľko dôvodov, prečo nie je možné prehrať súbor v zariadení Extender:

 • V zariadení Extender sa nenachádza správny kodek. Aplikácia Media Center je v systéme Windows 7 kompatibilná s väčšinou typov zvukových súborov aj videosúborov. Niektoré iné zariadenia Extender majú odlišné schopnosti podpory typov súborov. Ak ste napríklad nainštalovali kodek, aby ste mohli prehrávať nejaký súbor v počítači so systémom Windows 7, neznamená to, že ten súbor bude možné prehrať aj na zariadení Extender.

  V závislosti od modelu zariadenia Extender môže byť aktualizácia dostupná od výrobcu zariadenia. Vďaka tomu bude možné prehrať aj niektoré novšie formáty súborov. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej lokalite výrobcu zariadenia.

  Ak používate ako zariadenie Extender konzolu Xbox 360, na prehrávanie niektorých novších formátov súborov, napríklad formátu súborov AAC, bude potrebné vykonať dva kroky:

  1. Nainštalovať aktuálne systémové aktualizácie konzoly Xbox 360. Informácie o tomto postupe sa nachádzajú v článku Získajte aktualizácie konzoly Xbox 360 na webovej lokalite Xbox.com.

  2. Nainštalovať voliteľnú aktualizáciu média zariadenia Xbox 360. Ďalšie informácie sa nachádzajú v článku Voliteľná aktualizácia média na webovej lokalite Xbox.com.

  Všeobecné informácie o podporovaných typoch súborov v aplikácii Media Center sa nachádzajú v téme Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center a Prehrávanie videí v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

 • Médium, ktoré chcete prehrať, je chránené pomocou správy digitálnych prístupových práv (DRM). Ak je zariadenie Extender príliš ďaleko od počítača, prehrávanie média chráneného pomocou ochrany DRM môže zlyhať. Je to spôsobené tým, že niektoré typy ochrany DRM sú nastavené na blokovanie prehrávania, ak údaje prúdia príliš ďaleko od hostiteľského počítača.

  Zariadenia Extender dokážu prehrať väčšinu typov chráneného obsahu. Nedokážu však prehrávať média prevzaté z lokality iTunes. Ďalšie informácie o ochrane DRM sa nachádzajú v téme Správa digitálnych práv v programe Windows Media Player: najčastejšie otázky.

Prečo sa pri používaní zariadenia Extender často zobrazuje upozornenie na problém so sieťou?

Ak používate bezdrôtovú sieť, overte, či je dostatočná šírka pásma siete. Šírku pásma bezdrôtovej alebo káblovej siete môžete otestovať pomocou funkcie Ladenie siete v aplikácii Media Center.

Obrazovka Ladenie siete v aplikácii Media Center
Ladenie siete pre nástroj Media Center Extender

Používanie funkcie Ladenie siete

 1. Zapnite zariadenie Extender.

 2. Na úvodnej obrazovke zariadenia Extender sa presuňte na položku Úlohy a vyberte možnosť Ladenie siete.

 3. Na obrazovke Ladenie siete postupujte podľa pokynov, aby ste určili, či je na spustenie zariadenia Extender k dispozícii dostatok dostupnej šírky pásma na domácej sieti.

Ak nie je dostupná šírka pásma bezdrôtovej siete dostatočná, vykonajte niektoré z nasledovných činností:

 • Pripojte zariadenie Extender k počítaču pomocou káblového pripojenia. Káblové pripojenie v porovnaní s pripojením k bezdrôtovej sieti zvyčajne zabezpečuje vyššiu rýchlosť pripojenia.

  Ak používate bezdrôtovú sieť a káblové pripojenie nie je realizovateľné, zvážte inováciu bezdrôtovej siete na sieť umožňujúcu rýchlejšie pripojenie bezdrôtovej siete. Zoznam rozličných bezdrôtových sietí, ako aj výhody a nevýhody jednotlivých typov bezdrôtových sietí sa nachádzajú v téme Predpoklady na nastavenie domácej siete.

 • Ak je zariadene Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či sa nachádza v rozsahu prístupového bodu bezdrôtovej siete alebo smerovača a či je medzi zariadením Extender a prístupovým bodom čo najmenej prekážok. Ďalšie informácie o riešení problémov so slabým signálom bezdrôtovej siete sa nachádzajú v téme Prečo je intenzita bezdrôtového signálu taká nízka?.

Ďalšie informácie o zlepšení sieťového pripojenia pri používaní zariadenia Extender sa nachádzajú v téme Optimalizácia domácej siete pre zariadenia Windows Media Center Extender.

Prečo zariadenie Extender pracuje pomaly?

Môže to byť spôsobené tým, že na fungovanie zariadenia Extender nemáte dostatok dostupnej šírky pásma siete. Možné riešenie problému sa nachádza v v tomto článku, v časti Prečo sa pri používaní zariadenia Extender často zobrazuje upozornenie na problém so sieťou?

Môže to byť spôsobené pomalým fungovaním počítača na dostupných systémových zdrojoch. Ak chcete zistiť, či je v počítači k dispozícii dostatok systémových prostriedkov, pozrite si tému Zobrazenie podrobností o výkone počítača pomocou nástroja Správca úloh.

Pri používaní zariadenia Extender nevykonávajte v počítači úlohy, ktoré používajú príliš veľa systémových prostriedkov. Pri používaní zariadenia Extender sa vyhnite napríklad zálohovaniu v počítači, úpravám alebo prehrávaniu videí.

Čo sa stane, ak sa stratí pripojenie medzi zariadením Extender a počítačom?

Pripojenie medzi počítačom a zariadením Extender sa môže stratiť z rozličných dôvodov. Niektoré príčiny a možné riešenia tohto problému:

 • Zariadenie Extender nie je možné pripojiť, pretože počítač je vypnutý, nachádza sa v režime Dlhodobý spánok alebo Spánok. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Spánok a dlhodobý spánok: najčastejšie otázky.

 • Zariadenie Extender môže mať problémy s pripojením k sieti. Skontrolujte, či sieť a počítač fungujú správne. Ak problémy pretrvávajú, reštartujte počítač s aplikáciou Windows Media Center, zariadenie Media Center Extender, sieťový rozbočovač, smerovač alebo prepínač.

 • Ak je zariadene Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či sa nachádza v rozsahu prístupového bodu bezdrôtovej siete alebo smerovača a či je medzi zariadením Extender a prístupovým bodom čo najmenej prekážok. Ďalšie informácie o riešení problémov so slabým signálom bezdrôtovej siete sa nachádzajú v téme Prečo je intenzita bezdrôtového signálu taká nízka?.

 • Ak sa zobrazila správa, že sa nenašla platná adresa IP, znamená to, že zariadenie Extender nezískalo platnú adresu IP (Internet Protocol), a že zlyhalo pripojenie k počítaču. Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte sieťové nastavenie, sieťový smerovač, rozbočovač alebo prepínač. Môžete tiež reštartovať zariadenie Extender a počítač.

Ktoré funkcie aplikácie Media Center nie sú dostupné pri používaní zariadenia Extender?

V nasledujúcej tabuľke sa zobrazujú niektoré možnosti aplikácie Media Center, ktoré nie sú dostupné, ak používate zariadenie Extender.

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender Tieto funkcie nie sú k dispozícii
Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

Obrázky

Tieto funkcie nie sú k dispozícii
 • Tlač

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

Hudba

Tieto funkcie nie sú k dispozícii
 • Vizualizácie

 • Rýchlo dopredu alebo Previnúť

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

TV

Tieto funkcie nie sú k dispozícii
 • Nastavenie TV signálu

 • Úprava nastavenia zobrazenia

 • Spomalenie pohybu

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

Disky CD alebo DVD

Tieto funkcie nie sú k dispozícii
 • Napálenie na disk CD

 • Napálenie na disk DVD

 • Sledovanie obsahu diskov DVD, ktoré sú vložené do jednotky DVD počítača s aplikáciou Windows Media Center

 • Počúvanie zvukového obsahu diskov CD, ktoré sú vložené v jednotke CD-ROM počítača s aplikáciou Windows Media Center

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

Doplnky

Tieto funkcie nie sú k dispozícii
 • Niektoré hry (napríklad Srdcia, Chess Titans a FreeCell)

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

Úlohy

Tieto funkcie nie sú k dispozícii
 • Synchronizácia so zariadením

 • Režim Iba médiá

 • Pridať Extender

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

Nastavenia

Tieto funkcie nie sú k dispozícii
 • Hudba

 • DVD

 • Farebná schéma

 • Možnosti automatického preberania

 • Nastavenie TV signálu

 • Nastavenie reproduktorov

 • Testovanie intenzity signálu antény digitálneho televízora

 • Konfigurácia televízora alebo monitora

 • Opätovné spustenie nastavenia

 • Nastavenie diaľkového ovládania

 • Teletext

 • Presúvanie pohyblivého textu

 • Automaticky otvárané okná

Kde v tejto časti rozhrania aplikácie Media Center v zariadení Extender

Všeobecné nastavenie a nastavenie ochrany osobných údajov/zásady ochrany osobných údajov

Tieto funkcie nie sú k dispozícii

Načítanie informácií o médiách pre disky CD a DVD z Internetu

Kde je možné nájsť Pomocníka k zariadeniu Extender?

Tu sú niektoré prepojenia, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov súvisiacich so zariadením Extender.

 • Prejsť na lokalitu Technická podpora Microsoft a vyhľadať slovné spojenie „zariadenie Media Center Extender“.

 • Prejsť na stránku aplikácie Windows Media Center na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. V tomto článku sa nachádzajú dodatočné informácie o aplikácii Media Center a zariadeniach Extender.

 • Ak sa pri používaní zariadenia Extender vyskytnú chyby, v systéme Windows otvorte nástroj Zobrazovač udalostí a vyhľadajte chyby týkajúce sa aplikácie Windows Media Center a zariadenia Extender. Po vyhľadaní problému v nástroji Zobrazovač udalostí získate ďalšie informácie o príčine výskytu pomocou dvojitého kliknutia na nástroj.

  Ďalšie informácie o otvorení a používaní nástroja Zobrazovač udalostí sa nachádzajú v téme Spustenie nástroja Zobrazovač udalostí.

 • Skontrolujte lokalitu The Green Button, lokalitu komunity používateľov aplikácie Media Center, na ktorej sa nachádza množstvo informácií o zariadeniach Extender.