Chyba 80004002 služby Windows Update

Ak sa zobrazí chyba 80004002 služby Windows Update, znamená to, že chýbajú niektoré potrebné kľúče databázy Registry. Ak chcete vyriešiť tento problém, nasledovným spôsobom preinštalujte klienta Windows Update:

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V časti Systém zistite, či položka Typ systému uvádza 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu operačného systému Windows.

  3. Kliknutím na jedno z nasledujúcich prepojení preinštalujte klienta Windows Update:

    ‏Po skončení preinštalovania klienta Windows Update podľa nasledovného postupu vyhľadajte aktualizácie:

  4. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

  5. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre počítač.

  6. Ak sa nájdu aktualizácie, kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb:

  • WindowsUpdate_80004002

  • 0x80004002