Práca s knižnicami

V starších verziách systému Windows znamenala správa súborov ich usporiadanie do rôznych priečinkov a podpriečinkov. V tejto verzii systému Windows môžete pomocou knižníc usporiadať súbory a získavať k nim prístup bez ohľadu na to, kde sú uložené.

Obrázok navigačnej tably, na ktorej sa zobrazuje knižnica Obrázky s troma zahrnutými priečinkami
Navigačná tabla zobrazujúca knižnicu obrázkov s tromi zahrnutými priečinkami

Knižnica zhromažďuje súbory z rôznych umiestnení a zobrazuje ich ako jednu kolekciu bez toho, aby ich presunula z ich pôvodného umiestnenia.

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov práce s knižnicami:

  • Vytvorenie novej knižnice. K dispozícii sú štyri predvolené knižnice (Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videá), no môžete vytvoriť nové knižnice pre iné kolekcie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie novej knižnice.

  • Usporiadanie položiek podľa priečinka, dátumu a ďalších vlastností. Položky v knižnici možno usporiadať rôznymi spôsobmi pomocou ponuky Usporiadať podľa, ktorá sa v každej otvorenej knižnici nachádza na table knižnice (nad zoznamom súborov). Ak chcete napríklad vyhľadať skladbu od určitého interpreta, môžete usporiadať knižnicu Hudba podľa interpreta.

  • Zahrnutie alebo odstránenie priečinka. Knižnice zhromažďujú obsah zo zahrnutých priečinkov, ktoré sa označujú aj ako umiestnenia knižníc. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

  • Zmena predvoleného ukladacieho umiestnenia. Predvolené ukladacie umiestnenie určuje, kam sa položka uloží po jej skopírovaní, presunutí alebo uložení do knižnice. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prispôsobenie knižnice.

Ďalšie informácie o knižniciach sa nachádzajú v téme Knižnice: najčastejšie otázky.