Práca s obrázkami v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky

Aplikáciu Windows Media Center môžete používať na zobrazenie a úpravu obrázkov a dokonca na vytváranie prezentácií v počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prezeranie obrázkov a videí v aplikácii Windows Media Center a Úprava obrázkov v aplikácii Windows Media Center.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa práce s obrázkami v aplikácii Media Center.

Zobraziť všetko

Ako sa zobrazujú obrázky v aplikácii Media Center?

Všetky kompatibilné obrázky z knižnice obrázkov v systéme Windows sa zobrazia v aplikácii Media Center (vrátane ľubovoľných súborov uložených v priečinku Obrázky alebo Verejné obrázky). Ak máte obrázky uložené niekde inde, napríklad na externom pevnom disku, môžete aj toto umiestnenie pridať do aplikácie Media Center. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Pridávanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center.

Vytvorenie prezentácie s hudbou

Jedným z najlepších spôsobov prezerania obrázkov je vytvorenie prezentácie. Táto možnosť je mimoriadne pôsobivá na párty, hlavne ak je počítač pripojený k televízoru. Prezentáciu môžete prispôsobiť výberom obrázkov na zobrazenie, dĺžkou ich zobrazenia a hudbou, ktorá sa bude v aplikácii Media Center prehrávať na pozadí. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Vytváranie prezentácií s hudbou v aplikácii Windows Media Center.

Prečo sa obrázok v aplikácii Media Center nezobrazí?

V nasledujúcom zozname nájdete možné príčiny nezobrazenia obrázka v aplikácii Media Center, ako aj spôsoby riešenia tohto problému.

  • Typ súboru obrázka nie je podporovaný v aplikácii Media Center. Napríklad, niektoré digitálne fotografie sú uložené vo formáte súboru RAW, ktorý nie je v aplikácii Media Center podporovaný. Ak máte program na úpravu fotografií, skúste obrázok otvoriť v tomto programe a uložiť ho znovu v inom formáte, ktorý podporuje aplikácia Media Center (napr. JPEG). Zoznam súborov, ktoré sú podporované v aplikácii Media Center, sa nachádza v téme Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center.

  • Súbor je poškodený. V takom prípade sa pokúste záber otvoriť v inom programe na úpravu fotografií a uložiť ho v inom type súboru. Ďalšie informácie o poškodených súboroch sa nachádzajú v téme Poškodené súbory: Najčastejšie otázky.

  • Súbor je skrytý. Zobraziť skrytý súbor môžete zmenou jeho vlastností v systéme Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zobrazenie skrytých súborov.

Prečo je kvalita obrázka nízka?

Môže to byť spôsobené niektorou z nasledovných príčin:

  • Kvalita záberov nastavená na fotoaparáte je príliš nízka. Na zmenu tohto nastavenia, aby sa snímali zábery s vyššou kvalitou, si prečítajte dokumentáciu fotoaparátu.

  • Obrázok bol upravený príliš veľa ráz v aplikácii Media Center. Keď upravíte obrázok v aplikácii Media Center, súbor sa skomprimuje. Opakované úpravy obrázka môžu znížiť jeho kvalitu. Ak sa vyskytne tento problém, zvážte ukladanie kópií obrázkov pred ich úpravou, takže budete mať originálne, neskomprimované verzie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Úprava obrázkov v aplikácii Windows Media Center.

Po úpravách v aplikácii Media Center nie je možné obrázok uložiť

Tu je niekoľko dôvodov, prečo nemusí byť možné uložiť zmeny fotografií po úprave, ako aj spôsoby, ako vyriešiť tento problém:

  • Súbor je poškodený. V takom prípade sa pokúste záber otvoriť v inom programe na úpravu fotografií a uložiť ho v inom type súboru. Ďalšie informácie o poškodených súboroch sa nachádzajú v téme Poškodené súbory: Najčastejšie otázky.

  • Na disku počítača nie je dostatok voľného miesta na uloženie upraveného obrázka. Pravdepodobne bude potrebné uvoľniť miesto na pevnom disku, potom skúste fotografiu upraviť znova.

  • Súbor je len na čítanie. Túto vlastnosť súboru môžete zmeniť v systéme Windows a potom súbory znovu upraviť v aplikácii Media Center. Informácie o zmene tejto vlastnosti súboru sa nachádzajú v časti Zabránenie vykonaniu zmien v súbore jeho nastavením iba na čítanie.

Prečo sa po pripojení fotoaparátu automaticky spustí iný program?

Pravdepodobne sú nastavenia automatického prehrávania konfigurované na otvorenie iného programu po pripojení digitálneho fotoaparátu. Ďalšie informácie o používaní aplikácie Media Center na importovanie obrázkov z digitálneho fotoaparátu sa nachádzajú v téme Pridávanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center.

Ďalšie informácie o automatickom prehrávaní sa nachádzajú v téme Automatické prehrávanie: najčastejšie otázky.