Práca s priečinkom Hry

Priečinok Hry je viac než len centrálnym umiestnením pre hry v počítači. V systéme Windows 7 priečinok Hry ponúka aktualizácie hier, štatistiky, informačné kanály a pod.

Priečinok Hry otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text hry a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prieskumník hier.

Priečinok Hry vyzerá takto:

Obrázok priečinka Hry
Nový priečinok Hry systému Windows 7 ponúka aktualizácie hier, štatistiky a informačné kanály pre hry.

Po otvorení priečinka Hry môžete začať hrať hru dvojitým kliknutím na jej ikonu.

Ak nie sú hry, napríklad Míny alebo Solitér, zobrazené v priečinku Hry, pravdepodobne boli v používanom vydaní systému vypnuté.

Pozrite si toto video a zistite, ako zapnúť hry v systéme Windows (0:48)

Zapnutie súčasti Hry systému Windows

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Programy a potom v časti Programy a súčasti kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. Začiarknite políčko Hry a kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie priečinka Hry

Pri prvom otvorení priečinka Hry sa zobrazí otázka, či sa má použiť odporúčané nastavenie aktualizácií a priečinka. Ak súhlasíte, systém Windows bude automaticky vykonávať nasledovné:

 • Zobrazí oznámenie, keď sú k dispozícii herné novinky alebo softvérové aktualizácie.

 • Prevezme grafický obal a informácie o hrách v počítači (napríklad informácie o type a hodnotení hry).

 • Zobrazí, kedy ste sa hru hrali naposledy (zobrazené iba v niektorých zobrazeniach priečinka).

Skontroluje, či majú hry nainštalované najnovšie aktualizácie, a zaistí ich bezproblémové hranie. Keď sú zapnuté automatické aktualizácie, informácie o hrách v počítači sa odosielajú do spoločnosti Microsoft. Nezhromažďujeme žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na kontaktovanie vašej osoby. (Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov online.)

Aktualizácia hry môže byť dostupná aj v prípade, ak ju systém Windows nenájde. Niektorí vydavatelia hier nesprístupňujú aktualizácie spoločnosti Microsoft ihneď po ich vydaní. Ak sa vyskytli problémy s hrou alebo ak chcete skontrolovať, že je hra aktualizovaná, navštívte webovú lokalitu vydavateľa.

Nastavenie aktualizácií môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť všetko

Zapnutie a vypnutie automatických aktualizácií hier

 1. Priečinok Hry otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text hry a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prieskumník hier.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Automaticky vyhľadávať aktualizácie a novinky online a zobraziť upozornenie, ak sú k dispozícii alebo na položku Nikdy nekontrolovať online aktualizácie alebo novinky, kontrolu vykonám manuálne.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu priečinka Hry

Môžete zmeniť veľkosti ikon a zobraziť viac alebo menej detailov o hrách.

 1. Priečinok Hry otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text hry a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prieskumník hier.

 2. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Zobrazenia

  Obrázok ponuky Zobrazenia
  Ponuka Zobrazenia
 3. Posunutím jazdca vyberte iné zobrazenia.

Ďalšie pomocné informácie k hrám: