Uporaba opravilne vrstice

Opravilno vrstico lahko prilagodite – spremenite lahko celo videz gumbov opravilne vrstice, način združevanja, ko imate odprtih več oken, mesto opravilne vrstice na namizju in katere elemente in ikone vsebuje opravilna vrstica. Če želite več informacij o namizju, glejte Namizje.

Opravilna vrstica z gumbi
Opravilna vrstica

Uporaba opravilne vrstice v programih iz Trgovine Windows

Če uporabljate program iz Trgovine Windows, lahko v opravilni vrstici še vedno preklapljate med programi, odprete začetni zaslon in si ogledate območje za obvestila tako kot v namiznem programu.

Pokaži vse

Prikaz programov iz Trgovine Windows v opravilni vrstici

Če želite, da se vaši programi iz Trgovine Windows samodejno prikažejo v opravilni vrstici, ko jih odprete (ali če želite izklopiti to nastavitev), upoštevajte spodnja navodila.

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona, tapnite Nastavitve in nato še Spremeni nastavitve računalnika.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve, nato pa še Spremeni nastavitve računalnika.)

 2. Tapnite ali kliknite Računalnik in naprave in nato Koti in robovi.

 3. Tapnite ali kliknite drsnik Pokaži programe iz Trgovine Windows v opravilni vrstici, da vklopite ali izklopite to nastavitev.

Opomba

 • Pripeti programi iz Trgovine Windows bodo še vedno prikazani v opravilni vrstici, tudi če je nastavitev Pokaži programe iz Trgovine Windows v opravilni vrstici izklopljena.

Prikaz ali skrivanje opravilne vrstice med uporabo programa iz Trgovine Windows

 1. Kazalec miške premaknite pod spodnji rob zaslona, da prikažete opravilno vrstico. Nato tapnite ali kliknite gumb, ikono ali obvestilo v opravilni vrstici.

 2. Ko končate, odmaknite kazalec miške od spodnjega roba zaslona, da skrijete opravilno vrstico.

Opomba

 • Opravilno vrstico lahko prikažete ali skrijete le, če uporabljate miško.

Pripenjanje programa v opravilno vrstico

Program lahko pripnete neposredno v opravilno vrstico, da omogočite hiter dostop do njega, ko ste na namizju.

 • Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite program ali ga kliknite z desno tipko miške in nato tapnite ali kliknite Pripni v opravilno vrstico. To lahko naredite tudi v pogledu »Programi«.
  – ali –
  Če je program že odprt na namizju, pritisnite in pridržite gumb programa v opravilni vrstici in s prstom povlecite navzgor, dokler se ne prikaže priročni seznam (seznam bližnjic do nedavno odprtih datotek, map in spletnih mest). (Če uporabljate miško, z desno tipko miške kliknite gumb programa v opravilni vrstici.) Nato tapnite ali kliknite Pripni ta program v opravilno vrstico.

  Pripenjanje programa v opravilno vrstico
  Za hiter dostop pripnite program v opravilno vrstico.

Opomba

 • Če želite pripeti program odstraniti iz opravilne vrstice, odprite njegov priročni seznam in tapnite ali kliknite Odpni ta program iz opravilne vrstice.

Premikanje opravilne vrstice

Opravilna vrstica je po navadi na dnu namizja, a jo lahko premaknete na katero koli stran ali vrh namizja. Preden opravilno vrstico lahko premaknete, jo morate odkleniti.

Pokaži vse

Odklepanje opravilne vrstice

 1. Pritisnite in pridržite ali pa prazno območje v opravilni vrstici kliknite z desno tipko miške.

 2. Če je zraven ukaza Zakleni opravilno vrstico kljukica, tapnite ali kliknite Zakleni opravilno vrstico.

Premikanje opravilne vrstice

 • Tapnite ali kliknite prazen prostor v opravilni vrstici in jo nato povlecite do enega od štirih robov namizja. Ko je opravilna vrstica na želenem mestu, jo spustite.

  Opombe

  • Če želite opravilno vrstico zakleniti na enem mestu, pritisnite in pridržite ali z desno tipko miške kliknite prazen prostor v njej in nato tapnite ali kliknite Zakleni opravilno vrstico, da se znova prikaže kljukica.

  • Če želite opravilno vrstico prikazati v programu iz Trgovine Windows, premaknite kazalec miške čez rob zaslona, kjer je opravilna vrstica.

Prerazporeditev in prilagajanje gumbov v opravilni vrstici

Spremenite lahko vrstni red gumbov v opravilni vrstici, izberete način združevanja gumbov, ko imate odprtih več oken, in spremenite velikost gumbov v opravilni vrstici.

Pokaži vse

Prerazporeditev gumbov v opravilni vrstici

 • Če želite spremeniti vrstni red gumbov programov v opravilni vrstici, povlecite gumb s trenutnega mesta na drugo mesto. Programe lahko prerazporejate tako pogosto, kot želite.

Opomba

 • Vse odprte datoteke istega programa so vedno združene skupaj, tudi če jih niste odprli zaporedoma. To je zaradi tega, da lahko hkrati prikažete vse predoglede določenega programa.

Spreminjanje videza gumbov v opravilni vrstici

 1. Lastnosti opravilne vrstice in krmarjenja odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete Opravilna vrstica ter v rezultatih tapnete ali kliknete Opravilna vrstica in krmarjenje.

 2. Na zavihku Opravilna vrstica izberite eno od možnosti seznama Gumbi opravilne vrstice:

  • Vedno združi, skrij oznake

   To je privzeta nastavitev. Vsak program se prikaže kot en, neoznačen gumb, tudi če je odprtih več oken programa.

  • Združi, ko je opravilna vrstica polna

   S to možnostjo se vsako okno prikaže kot posamezen, označen gumb. Ko je opravilna vrstica prezasedena, se programi z več odprtimi okni strnejo v en gumb programa. Tapnite ali kliknete gumb, da se prikaže seznam odprtih oken.

  • Nikoli ne združi

   S to nastavitvijo prikažete vsako okno kot posamezen, označen gumb in ne glede na to, koliko oken je odprtih, ta ne bodo nikoli združena. Več programov in oken imate odprtih, manjši bodo gumbi. Gumbi se sčasoma razvrstijo.

 3. Če želite uporabiti majhne gumbe v opravilni vrstici, potrdite polje Uporabi majhne gumbe opravilne vrstice. Če želite velike gumbe, počistite potrditveno polje.

 4. Tapnite ali kliknite V redu.

Prilagajanje območja za obvestila

Območje za obvestila je na desni strani opravilne vrstice in vsebuje ikone programov, ki prikazujejo stanje in obvestila, na primer o dohodni e-pošti, posodobitvah in povezljivosti z omrežjem. Spremenite lahko, katere ikone in obvestila želite prikazati v območju za obvestila.

Pokaži vse

Skrivanje ikone v območju za obvestila

 • V območju za obvestila povlecite navzgor ikono, ki jo želite skriti.

Namigi

 • Če želite skrito ikono dodati v območje za obvestila, tapnite ali kliknite puščico Pokaži skrite ikonePuščica »Pokaži skrite ikone« poleg območja za obvestila in nato povlecite ikono, ki jo želite znova prikazati v območju za obvestila. Povlečete lahko poljubno število skritih ikon.
 • Preuredite lahko tudi ikone, ki se prikažejo v območju za obvestila – ikono enostavno povlecite na drugo mesto.

Ogled skritih ikon

 • Tapnite ali kliknite puščico Pokaži skrite ikonePuščica »Pokaži skrite ikone« poleg območja za obvestila.

Spreminjanje prikazovanja ikon in obvestil v območju za obvestila

 1. Pritisnite in pridržite ali z desno tipko miške kliknite prazno območje v opravilni vrstici ter tapnite ali kliknite Lastnosti.

 2. Zraven razdelka Območje za obvestila tapnite ali kliknite Prilagodi.

 3. Za vsako ikono izberite eno od teh možnosti in nato tapnite ali kliknite V redu:

  • Pokaži ikone in obvestila. Ikona je vedno prikazana v opravilni vrstici v območju za obvestila, kjer se prikazujejo obvestila.

  • Skrij ikone in obvestila. Ikona je skrita, zato obvestila za ta program ne bodo prikazana.

  • Pokaži le obvestila. Ikona je skrita, toda obvestila bodo vseeno prikazana.

Ogled namizja

Če želite minimizirati odprta okna in prikazati namizje, uporabite gumb »Pokaži namizje« v opravilni vrstici skrajno desno. Če uporabljate miško, lahko s tem gumbom tudi prikažete predogled namizja, ne da bi zaprli ali minimizirali odprta okna.

Pokaži vse

Minimiziranje odprtih oken na namizju

 1. Tapnite ali kliknite gumb Pokaži namizje v opravilni vrstici skrajno desno. Vsa odprta okna se minimizirajo in prikaže se namizje.

 2. Če želite prikazati okna, znova tapnite ali kliknite Pokaži namizje.

Vklop predogleda namizja

To nastavitev lahko spremenite le, če uporabljate miško.

 • Z desno tipko miške kliknite gumb Pokaži namizje na desni strani opravilne vrstice in kliknite Predogled namizja.

  Gumb »Pokaži namizje« kliknite z desno tipko miške
  Če želite pokazati namizje ali si ga predogledati, uporabite gumb Pokaži namizje.

Spreminjanje nastavitev opravilne vrstice za več zaslonov

Če uporabljate več zaslonov (če imate na primer več monitorjev), lahko opravilno vrstico prikažete na vseh zaslonih in po želji razporedite gumbe v opravilni vrstici.

Pokaži vse

Prikaz opravilne vrstice na vseh zaslonih

 1. Lastnosti opravilne vrstice in krmarjenja odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete Opravilna vrstica ter v rezultatih tapnete ali kliknete Opravilna vrstica in krmarjenje.

 2. Prepričajte se, da ste v razdelku Več zaslonov potrdili polje Pokaži opravilno vrstico na vseh zaslonih, in nato tapnite ali kliknite V redu.

Izbira načina prikaza gumbov v opravilni vrstici na več zaslonih

 1. Lastnosti opravilne vrstice in krmarjenja odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete Opravilna vrstica ter v rezultatih tapnete ali kliknete Opravilna vrstica in krmarjenje.

 2. V razdelku Več zaslonov izberite eno od razpoložljivih možnosti in nato tapnite ali kliknite Gumbe opravilne vrstice pokaži tukaj:, nato tapnite ali kliknite V redu.

  • Vse opravilne vrstice

   Gumbi opravilne vrstice vseh odprtih oken bodo podvojeni v opravilni vrstici vsakega zaslona.

  • Glavna opravilna vrstica in opravilna vrstica, kjer je odprto okno

   Gumb opravilne vrstice bo prikazan na vašem glavnem zaslonu in v opravilni vrstici na zaslonu z odprtim oknom.

  • Opravilna vrstica, kjer je odprto okno

   Gumb opravilne vrstice se prikaže le na zaslonu z odprtim oknom. V ostalih opravilnih vrsticah gumbi niso podvojeni.

Potrebujete dodatno pomoč?