Iskanje računalnikov, naprav in vsebine v omrežju

Ko prvič vzpostavite povezavo z omrežjem, vas bo sistem morda vprašal, ali želite poiskati računalnike, naprave in vsebino v omrežju ter se samodejno povezati z napravami, kot so tiskalniki in televizorji. Ko vklopite to nastavitev, se računalnik pripravi na skupno rabo datotek in naprav v omrežju. samodejno nastavi ustrezne nastavitve požarnega zidu in varnostne nastavitve za vrsto omrežja, s katerim imate vzpostavljeno povezavo. To nastavitev lahko kadar koli izklopite.

Priprava računalnika na skupno rabo datotek in naprav v omrežju

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona, tapnite Nastavitve in nato še Spremeni nastavitve računalnika.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve, nato pa še Spremeni nastavitve računalnika.)

 2. Tapnite ali kliknite Omrežje, Povezave in nato svojo omrežno povezavo.

 3. Vklopite možnost Poišči naprave in vsebino.

  Iskanje naprav in vsebine
  Iskanje naprav in vsebine

Opombe

 • To možnost vklopite za domača omrežja, omrežja za manjša podjetja ali takrat, kadar poznate osebe in naprave v omrežju in jim zaupate. S to nastavitvijo ima računalnik omogočeno vzpostavljanje povezave z napravami v omrežju, kot so tiskalniki. To možnost izklopite za omrežja na javnih mestih (kot so kavarne ali letališča) ali ko ne poznate oseb in naprav v omrežju oz. jim ne zaupate.

 • Ta nastavitev ni na voljo za domenska omrežja (če na primer domov prinesete službeni prenosnik).

 • Če vklopite to nastavitev, s tem spremenite nastavitve požarnega zidu, tako da dovolite določeno stopnjo komunikacije, to pa predstavlja varnostno tveganje. Če veste, da vam ne bo treba dati datotek ali tiskalnikov v skupno rabo, je najbolj varna izbira, da to nastavitev izklopite.

 • Če nastavitev izklopite, blokirate delovanje teh programov in storitev: Predvajaj v, skupna raba datotek, odkrivanje omrežja in samodejno nastavljanje omrežnih tiskalnikov, televizorjev in drugih naprav.

Iskanje elementov v skupni rabi v omrežju

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Iskanje.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Iskanje.)

 2. V iskalno polje vnesite Ta računalnik in tapnite ali kliknite Ta računalnik.

Mesto, kjer so prikazani elementi v skupni rabi, je odvisno od vrste omrežja, ki ga uporabljate, in različice operacijskega sistema Windows v računalniku, v katerem želite poiskati datoteke ali mape v skupni rabi.

V računalniku s sistemom
Element
Elementi v skupni rabi so prikazani na tem mestu

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT sli Windows 7

Domača skupina

Domača skupina

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 ali Windows Vista

Delovna skupina ali domena

Omrežje

Windows XP

Delovna skupina

Moja omrežna mesta

Če v omrežju ne vidite elementov, ki bi morali biti v skupni rabi z vami, prosite osebo, ki je dala te elemente v skupno rabo, naj vam posreduje pot (pot bi se morala začeti z \\imeracunalnika\). To pot vnesite v naslovno vrstico v razdelek »Ta računalnik«.

Če elementi, ki ste jih dali v skupno rabo, niso prikazani v razdelku Omrežje, lahko v razdelku »Ta računalnik« prilagodite pogled map, da prikažete elemente v skupni rabi in osebe, s katerimi ste jih dali v skupno rabo. Odprite mapo z elementi, ki so po vašem mnenju v skupni rabi. Na zavihku Pogled v skupini Postavitev tapnite ali kliknite Podrobnosti. Tapnite ali kliknite Dodaj stolpce in izberite Izberi stolpce. Izberite Skupna raba in Skupna raba z ter tapnite ali kliknite V redu.

Odpravljanje težav s skupno rabo elementov v omrežju

 • Prepričajte se, da so računalniki v isti domači ali delovni skupini in da ima vsak računalnik enolično ime.

  1. Sistem odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete Sistem in tapnete ali kliknete Sistem.

  2. Tapnite ali kliknite Lastnosti.

  3. Če želite spremeniti ime računalnika ali omrežja, kliknite Spremeni nastavitve. Zahtevana so skrbniška dovoljenja Morda boste morali vnesti geslo skrbnika ali potrditi izbrano možnost.

 • Če je računalnik v delovni skupini, uporabljate enako uporabniško ime in geslo v vseh računalniku. Če je na primer v enem računalniku vaš račun »Mojca«, geslo pa »C0kol@da«, uporabljajte enako ime in geslo v vseh računalnikih v delovni skupini.

 • V računalnikih s sistemom Windows 7, Windows 8 ali Windows RT, se prepričajte, da ste vklopili skupno rabo za omrežje, s katerim imate vzpostavljeno povezavo. To morate storiti v vseh računalnikih, ki jih želite uporabljati za skupno rabo elementov. V računalnikih s sistemom Windows 8.1 ali Windows RT 8.1, se prepričajte, da ste vklopili drsnik Poišči naprave in vsebino.

 • Če še vedno prihaja do težav, preverite, ali so odkrivanje omrežja, skupna raba datotek in tiskalnikov ter skupna raba javnih map vklopljeni v vseh računalnikih v domači ali delovni skupini.

  1. Dodatne nastavitve skupne rabe odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec miške navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete dodatna skupna raba ter tapnete ali kliknete Upravljanje dodatnih nastavitev skupne rabe.

  2. Razširite trenutni profil.

 • Prepričajte se, da je računalnik, v katerem so datoteke in mape v skupni rabi, vklopljen in da ni v stanju spanja ali mirovanja. V razdelku »Ta računalnik« tapnite ali kliknite naslovno vrstico in vnesite \\imeracunalnika, da preverite, ali omrežna povezava deluje.

 • Prepričajte se, da uporabljate samo en požarni zid in da je ta požarni zid nastavljen tako, da dovoljuje domače ali delovne skupine.

 • Če želite datoteke in mape v skupni rabi, ki so v računalniku s sistemom Windows XP, odpreti v računalniku s sistemom Windows 8.1 ali Windows RT 8.1, priporočamo, da jih shranite v mapo »Dokumenti v skupni rabi«. Nato z desno tipko miške kliknite element, ki ga želite dati v skupno rabo, kliknite Skupna raba in varnost ter potrdite polje Daj to mapo v skupno rabo v omrežju. Če želite urediti elemente v skupni rabi v drugih računalnikih v omrežju, potrdite polje Uporabnikom v omrežju dovoli spreminjanje mojih datotek.

Potrebujete dodatno pomoč?