Težave domače skupine v sistemu Windows

S tem člankom si lahko pomagate pri diagnosticiranju in odpravljanju težav z domačo skupino v sistemu Windows. Najprej poskusite zagnati orodje za odpravljanje težav z domačo skupino:

Zagon orodja za odpravljanje težav z domačo skupino

 1. Orodje za odpravljanje težav v domači skupini odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na spodnji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzgor in kliknite Iskanje), v iskalno polje vnesete odpravljanje težav ter tapnete ali kliknete Odpravljanje težav. Tapnite ali kliknite Omrežje in internet in nato Domača skupina. Zahtevana so skrbniška dovoljenja Morda boste morali vnesti geslo skrbnika ali potrditi izbrano možnost.

 2. Kliknite Naprej in sledite navodilom na zaslonu.

Če z zagonom orodja za odpravljanje težav ne odpravite težave, si oglejte spodnje razdelke in poiščite informacije o določeni težavi, do katere prihaja.

Pokaži vse

Ne morem ustvariti domače skupine, se ji pridružiti ali pa jo uporabljati

Po navadi se domača skupina samodejno ustvari, ko nastavite računalnik s sistemom Windows 8, Windows RT ali Windows 7. Če domača skupina že obstaja, se ji pridružite.

Ustvarjanje domače skupine, pridruževanje skupini ali njeno uporabo lahko prepreči več vzrokov. V tej tabeli poiščite težavo in ustrezne rešitve.

Težava
Morebitne rešitve

Morda imate operacijski sistem Windows, ki omejuje uporabo domače skupine.

Domača skupina je na voljo v sistemih Windows 8.1, Windows RT 8.1 in Windows 7. Domači skupini se lahko pridružite v računalniku s sistemom Windows RT, vendar v njem ne morete ustvariti domače skupine ali dati vsebine v skupno rabo z njo. V sistemih Windows 7 Starter in Windows 7 Home Basic se domači skupini lahko pridružite, ne morete pa je ustvariti.

Morda nimate povezave z omrežjem ali pa nimate povezave s pravilnim omrežjem.

Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem, sledite tem korakom:

 • Povežite se z omrežjem, tako da podrsnete z desnega roba zaslona, tapnite Nastavitve (če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec navzgor in kliknite Nastavitve), nato pa tapnite ali kliknite ikono omrežja (Ikona brezžičnega omrežja ali Ikona žičnega omrežja). Tapnite ali kliknite omrežje, s katerim se želite povezati, nato pa tapnite ali kliknite Vzpostavi povezavo.

Ko vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko ustvarite domačo skupino ali se ji pridružite.

Možnost »Poišči naprave in vsebino« je morda izklopljena.

To funkcijo vklopite tako:

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona, tapnite Nastavitve in nato še Spremeni nastavitve računalnika.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve, nato pa še Spremeni nastavitve računalnika.)

 2. Tapnite ali kliknite Omrežje, Povezave in nato svojo omrežno povezavo.

 3. Vklopite možnost Poišči naprave in vsebino.

Datum in čas morda nista pravilna.

Prepričajte se, da je v vseh računalnikih nastavljen pravilen datum in čas. Če želite spremeniti datum in čas, sledite tem korakom:

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Iskanje.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Iskanje.)

 2. V iskalno polje vnesite datum in čas in tapnite ali kliknite Nastavitve.

 3. Na seznamu z rezultati tapnite ali kliknite Datum in čas.

 4. Tapnite ali kliknite Spremeni datum in čas. Zahtevana so skrbniška dovoljenja Morda boste morali vnesti geslo skrbnika ali potrditi izbrano možnost.

Več računalnikov v omrežju ima morda enako ime.

Vsak računalnik v domači skupini mora imeti enolično ime. Če želite preveriti ime računalnika, upoštevajte te korake za posamezne računalnike domače skupine:

 • Sistem odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete Sistem in tapnete ali kliknete Sistem.

  Ime računalnika je navedeno v polju Nastavitve imena računalnika, domene in delovne skupine.

Drugi računalniki v domači skupini morda niso v domačem omrežju, morda so zapustili domačo skupino ali pa so izklopljeni, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Če želite več informacij o spreminjanju možnosti varčevanja z energijo, glejte Načrti porabe energije: pogosta vprašanja.

Morda je izklopljeno odkrivanje omrežja.

Če želite vklopiti odkrivanje omrežja, sledite tem navodilom:

 1. Dodatne nastavitve skupne rabe odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec miške navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete dodatna skupna raba ter tapnete ali kliknete Upravljanje dodatnih nastavitev skupne rabe.

 2. Tapnite ali kliknite škarnice Ikona škarnic, da razširite omrežni profil Zasebno.
 3. Tapnite ali kliknite Vklopi odkrivanje omrežja in nato Shrani spremembe. Zahtevana so skrbniška dovoljenja Morda boste morali vnesti geslo skrbnika ali potrditi izbrano možnost.

Morda je skrbnik sistema izklopil domačo skupino.

Če ste povezani z domenskim omrežjem, je skrbnik sistema morda v celoti izklopil domačo skupino. V takšnem primeru se ne boste mogli pridružiti domači skupini.

Ena ali več zahtevanih storitev se morda ne izvaja.

Storitvi Združevanje v skupine v omrežju enakovrednih naprav in Ponudnik domače skupine se morata izvajati. To preverite tako:

 1. Nadzorno ploščo odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete Nadzorna plošča ter tapnete ali kliknete Nadzorna plošča.

 2. V iskalno polje nadzorne plošče vnesite Skrbniška orodja, nato dvotapnite ali dvokliknite Storitve. Zahtevana so skrbniška dovoljenja Morda boste morali vnesti geslo skrbnika ali potrditi izbrano možnost. .

 3. V stolpcu Stanje poleg storitev Združevanje v skupine v omrežju enakovrednih naprav in Ponudnik domače skupine bi morali videti besedo Se izvaja. Če te možnosti ne vidite, dvotapnite ali dvokliknite ime storitve, tapnite ali kliknite Zaženi in nato še V redu

Opomba

 • Če teh storitev ne morete zagnati, zaženite orodje za odpravljanje težav z domačo skupino, pri čemer uporabite povezavo na vrhu tega članka.

IPv6 je morda onemogočen.

Če želite ustvariti domačo skupino ali se ji pridružiti, mora imeti omrežna povezava omogočen IPv6. Če želite omogočiti IPv6, zaženite orodje za odpravljanje težav z domačo skupino, pri čemer uporabite povezavo na vrhu tega članka.

Datoteka omrežja med enakovrednimi idstore.sst je morda poškodovana.

Če se prikaže sporočilo »Windows ne more nastaviti domače skupine v tem računalniku. Koda napake 0x80630801« in ne morete zagnati storitve za združevanje v skupine v omrežju enakovrednih naprav s postopkom v razdelku »Nekatere zahtevane storitve se morda ne izvajajo«, upoštevajte spodnja navodila za odstranitev poškodovane datoteke:

Opomba

 • Ti koraki so namenjeni le za napredne uporabnike.

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Iskanje.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Iskanje.)

 2. V iskalno polje vnesite ukazni poziv.

 3. Na seznamu rezultatov pritisnite in pridržite ali pa z desno tipko miške kliknite Ukazni poziv in nato tapnite ali kliknite Zaženi kot skrbnik. Zahtevana so skrbniška dovoljenja Morda boste morali vnesti geslo skrbnika ali potrditi izbrano možnost.

 4. Izbrišite datoteko idstore.sset, ki je v mapi \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking v sistemskem pogonu (na primer pogonu C).

 5. Znova zaženite računalnik in se poskusite pridružiti domači skupini.

Vaš računalnik je že pridružen domači skupini.

Hkrati ste lahko pridruženi le eni domači skupini. Če se želite pridružiti drugi domači skupini, najprej zapustite skupino, kateri trenutno pripada računalnik.

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona, tapnite Nastavitve in nato še Spremeni nastavitve računalnika.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve, nato pa še Spremeni nastavitve računalnika.)

 2. Tapnite ali kliknite Domača skupina in nato še Zapusti.

Morda je prišlo do težav z omrežjem.

Poskusite zagnati orodje za odpravljanje težav z omrežjem:

 • Orodje za odpravljanje težav v omrežju odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknite Iskanje), v iskalno polje vnesete Prepoznaj in odpravi ter tapnete ali kliknete Prepoznavanje in odpravljanje težav z omrežjem.

Druge neznane težave.

Včasih lahko težave odpravite tako, da znova zaženete računalnik ali zapustite domačo skupino in se ji nato znova pridružite.

Ne morem tiskati s tiskalnikom domače skupine

Nekaj razlogov, zakaj morda ne morete tiskati s tiskalnikom domače skupine:

 • Tiskalnik je izklopljen.

 • Računalnik, v katerega je priključen tiskalnik, je izklopljen, v stanju spanja ali mirovanja ali pa je zapustil domačo skupino. Če želite več informacij o spreminjanju možnosti varčevanja z energijo, glejte Načrti porabe energije: pogosta vprašanja.

 • Drug član domače skupine ne omogoča več skupne rabe tiskalnika.

 • Možnost »Poišči naprave in vsebino« je morda izklopljena. Če želite več informacij, glejte Iskanje računalnikov, naprav in vsebine v omrežju.

 • Tiskalnik ima povezavo, ki ni povezava USB, v skupno rabo pa ga je treba dati z možnostjo »Naprave in tiskalniki« na nadzorni plošči.

 • Nameščen je napačen gonilnik za tiskalnik. Tiskalniki za vrsto računalnika, v katerega so priključeni, potrebujejo ustrezen gonilnik (arhitektura x86 ali x64). Veliko gonilnikov za tiskalnike je mogoče samodejno prenesti iz spletnega mesta Windows Update. Gonilniki so na voljo na spletnem mestu izdelovalca tiskalnika. Več informacij najdete v članku Namestitev tiskalnika.

Če še vedno ne morete dostopati do tiskalnikov domače skupine ali z njimi tiskati, je morda težava v omrežju. Poskusite zagnati orodje za odpravljanje težav z omrežjem:

 • Orodje za odpravljanje težav v omrežju odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknite Iskanje), v iskalno polje vnesete Prepoznaj in odpravi ter tapnete ali kliknete Prepoznavanje in odpravljanje težav z omrežjem.

Včasih lahko težave z dostopom do tiskalnikov domače skupine odpravite tako, da znova zaženete računalnik ali zapustite domačo skupino in se ji nato znova pridružite.

Domače skupine ni mogoče izbrisati

Domačih skupin ni mogoče izbrisati, lahko pa domača skupine izgine, če jo zapustijo vsi pridruženi računalniki. Domačo skupino zapustite tako:

 1. Domačo skupino odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Nastavitve (če uporabljate miško, pokažete na spodnji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzgor in kliknite Nastavitve), tapnete ali kliknete Spremeni nastavitve računalnika, Omrežje in nato še Domača skupina.

 2. Tapnite ali kliknite Zapusti.

Potrebujete dodatno pomoč?