Upravljanje obvestil za programe Pošta, Koledar in Ljudje.

Obstaja več načinov za ogled nove e-pošte, sporočil, dogodkov na koledarju, posodobitev stanja in tvitov. Na voljo so obvestila v zgornjem desnem kotu, hiter pregled stanja in podrobne posodobitve stanja na zaklenjenem zaslonu ter ploščice na začetnem zaslonu. Tako prilagodite način obveščanja.

Pokaži vse

Obvestila (zgornji desni kot)

Obvestila so prikazana v zgornjem desnem kotu in so videti tako:

Obvestilo o dogodku v koledarju

Spreminjanje vrste prikazanih obvestil

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Nastavitve.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve.)

 2. Tapnite ali kliknite Spremeni nastavitve računalnika, tapnite ali kliknite Iskanje in programi in nato še Obvestila.

 3. V razdelku Pokaži obvestila iz teh programov izberite možnost Vklopi ali Izklopi za želeni program.

Začasno skrivanje obvestil v tem območju

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Nastavitve.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve.)

 2. Tapnite ali kliknite Spremeni nastavitve računalnika, tapnite ali kliknite Iskanje in programi in nato še Obvestila.

 3. Vklopite Tihe ure in izberite, koliko časa naj bodo obvestila skrita.

 4. Če jih želite pred potekom časovnega obdobja znova vklopiti, izklopite Tihe ure.

Spreminjanje obvestil za določen račun

Pošta omogoči upravljanje obvestil za posamezne račune. In sicer tako.

 1. Na začetnem zaslonu tapnite ali kliknite Pošta.

 2. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Nastavitve.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve.)

 3. Tapnite ali kliknite Računi.

 4. Izberite račun, za katerega želite spremeniti obvestila.

 5. V razdelku Pokaži e-poštna obvestila tapnite ali kliknite želeno možnost.

Hitre posodobitve in podroben prikaz stanja na zaklenjenem zaslonu

Hitre posodobitve in podroben prikaz stanja se posodabljajo, ko zaklenete svoj računalnik in predstavljajo priročen način za hiter prikaz naslednjega dogodka in nove e-pošte.

Spreminjanje načina prikaza posodobitev hitrega pregleda stanja na zaklenjenem zaslonu za programa Pošta in Koledar.

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Nastavitve.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve.)

 2. Tapnite ali kliknite Računalnik in naprave in nato še Zaklenjeni zaslon.

  • Če želite prikazati hiter pregled, v razdelku Programi zaklenjenega zaslona tapnite ali kliknite znak plus gumb plus in nato še ikono programa. S tem omogočite izvajanje programov v ozadju, zaradi česar so sinhronizirani tolikokrat, kolikor vam ustreza.
  • Če želite odstraniti program z zaklenjenega zaslona, tapnite ali kliknite ikono programa in nato tapnite ali kliknite Tukaj ne prikaži hitrega stanja ali pa izberite drug program.

Spreminjanje podrobnosti dogodkov koledarja na zaklenjenem zaslonu

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Nastavitve.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve.)

 2. Tapnite ali kliknite Spremeni nastavitve računalnika in nato še Računalnik in naprave.

 3. Tapnite ali kliknite Zaklenjeni zaslon in v razdelku Izberite program za prikaz podrobnega stanja naredite nekaj od tega:

  • Če želite pokazati podroben prikaz stanja programa, tapnite ali kliknite znak plus ikona plus, nato pa ikono koledarja Ikona koledarja.
  • Če želite odstraniti program z zaklenjenega zaslona, tapnite ali kliknite ikono programa in nato tapnite ali kliknite Tukaj ne prikaži hitrega stanja ali pa izberite drug program.

Ploščice na začetnem zaslonu

Nekateri programi označijo vsebino in jo prikažejo na vašem začetnem zaslonu. To lahko naredijo programi Pošta, Koledar in Ljudje, ravno tako pa tudi drugi programi. Ploščicam lahko spremenite velikost – npr. jih povečate, da prikažete več posodobitev na začetnem zaslonu.

Spreminjanje načina posodobitev programa na začetnem zaslonu

 1. Podrsajte navzdol po ploščici ali sliki osebe. Če uporabljate miško, jo kliknite z desno tipko miške.

 2. Naredite lahko te spremembe:

  • Vklopite ali izklopite dinamično ploščico.

  • Tapnite ali kliknite Spremeni velikost, da povečate ploščico (več podrobnosti) ali jo pomanjšate (manj podrobnosti).

Pripenjanje elementov na začetni zaslon

Ko pripnete elemente na začetni zaslon, lahko uredite določene posodobitve za pripeti element. Izberete lahko npr. poljubno osebo iz programa Ljudje ali poljubno mapo iz programa Pošta, nato pa opazujete prejem novih posodobitev in sporočil.

 1. Odprite program.

 2. Tapnite ali kliknite element, ki ga želite pripeti na začetni zaslon.

 3. Podrsnite s spodnjega roba zaslona, da prikažete ukaze programov.
  (Če uporabljate miško, pa z desno tipko miške kliknite poljubno območje v programu.)

 4. Tapnite ali kliknite Pripni na Začetni zaslon, spremenite ime, če želite, nato pa tapnite ali kliknite Pripni na Začetni zaslon.

Spreminjanje velikosti ploščice na začetnem zaslonu

 1. Pritisnite in pridržite ploščico, katero velikost želite spremeniti. (Če uporabljate miško, jo kliknite z desno tipko miške.)

 2. Tapnite ali kliknite Spremeni velikost.

 3. Preskusite več velikost ploščic, dokler ne najdete ustrezne velikosti.

Potrebujete dodatno pomoč?