Upravljanje profilov brezžičnih omrežij

Če želite spremeniti profil brezžičnega omrežja, upoštevajte spodnja navodila:

  1. Podrsajte z desne strani zaslona, tapnite Nastavitve in nato Spremeni nastavitve računalnika.
    (Če uporabljate miško, pokažite na zgornji desni kot zaslona, pomaknite kazalec navzdol in kliknite Nastavitve in nato Spremeni nastavitve računalnika.)

  2. Tapnite ali kliknite Omrežje, Povezave in nato še povezavo, ki jo želite spremeniti.

  3. Na strani, ki se odpre, opravite želene spremembe.

Nekatera opravila, denimo brisanje profila, je treba izvesti v oknu ukaznega poziva. Za takšna opravila, odprite ukazni poziv in iz te tabele vnesite ustrezni ukaz.

  • Ukazni poziv odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete Ukazni poziv ter tapnete ali kliknete Ukazni poziv.

Opravilo
Navodila

Brisanje profila

V ukazni poziv vnesite:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Prikaz vseh brezžičnih profilov v računalniku

V ukazni poziv vnesite:

netsh wlan show profiles

Prikaz varnostnega ključa

V ukazni poziv vnesite:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Pomikanje omrežja po seznamu prioritet navzgor

Če vzpostavite povezavo z novim omrežjem in izberete možnost Samodejno vzpostavi povezavo, bo to omrežje prikazano na vrhu omrežja.

Zaustavitev samodejnega vzpostavljanja povezave z omrežjem v dosegu

Tapnite ali kliknite omrežje na seznamu omrežij in nato kliknite Prekini povezavo.

Zaustavitev samodejnega vzpostavljanja povezave z omrežjem, ki ga ni v dosegu

V ukazni poziv vnesite:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName” connectionmode=manual

Način, kako Windows določa pomembnost povezave

Windows po navadi vzpostavlja povezave z omrežji v tem vrstnem redu:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Širokopasovna mobilna povezava

Ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, je to omrežje dodano na seznam, Windows pa bo vzpostavljal povezavo z njim, dokler bo omrežje v dosegu. Če vzpostavite povezavo z drugim omrežjem Wi-Fi, medtem ko je prvo omrežje še vedno v dosegu, bo Windows dal prednost drugemu omrežju.

Vendar sistem mobilna širokopasovna omrežje obravnava drugače. Če ročno vzpostavite povezavo z mobilnim širokopasovnim omrežjem, ko je v dosegu tudi omrežje Wi-Fi, sistem da prednost mobilnemu omrežju le za to sejo. Ko boste znova v dosegu obeh omrežij, bo računalnik najprej vzpostavil povezavo z omrežjem Wi-Fi. To je zaradi tega, ker so mobilna širokopasovna omrežja po navadi omejena.

Če želite računalniku vsiliti, da raje vzpostavi povezavo z mobilnim širokopasovnim omrežjem, in ne z omrežjem Wi-Fi, tapnite ali kliknite omrežje Wi-Fi na seznamu omrežij ter kliknite Prekini povezavo. Windows ne bo več samodejno vzpostavljal povezave s tem omrežjem Wi-Fi.

Potrebujete dodatno pomoč?