Načini iskanja

Čarobni gumb »Iskanje« uporablja Pametno iskanje Bing za iskanje v računalniku, spletu in storitvi OneDrive, nekaterih programih ter Trgovini Windows. Z enim iskanjem lahko pridobite rezultate z vseh mest in se nato vrnete na rezultate iskanja, ne da bi morali iskati znova.

Uporaba čarobnega gumba »Iskanje«

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Iskanje.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Iskanje.)

 2. Vnesite iskani izraz. Med vnašanjem se prikaže seznam rezultatov in predlogov.

 3. Če je na seznamu z rezultati iskanja program, datotek ali nastavitev, ki jo iščete, jo tapnite ali kliknite, da jo odprete. Če si želite ogledati vse rezultate za svoj iskani izraz, vključno z rezultati iz spleta v iskalniku Bing, tapnite ali kliknite gumb IskanjeGumb »Iskanje« (ali enega od predlogo za iskanje), da odprete stran z rezultati. Lahko pa tudi tapnete ali kliknete enega od predlogov za iskanje.

  Na strani z rezultati iskanja tapnite ali kliknite rezultat iskanja, da ga odprete.

Namigi

 • Na začetnem zaslonu tapnite ali kliknite gumb Iskanje Gumb »Iskanje«, da zaženete iskanje. Če uporabljate tipkovnico, pa začnite vnašati.
 • Pritisnite tipko WindowsTipka Windows +S, da odprete čarobni gumb »Iskanje«. Če želite poiskati datoteko v računalniku ali storitvi OneDrive, pritisnite tipko WindowsTipka Windows +F. Če pa želite poiskati nastavitve v računalniku, pritisnite tipko WindowsTipka Windows +W.

Vračanje na stran z rezultati iskanja

Če odprete rezultat iskanja in ugotovite, da ni to, kar iščete, se lahko vrnete na stran z rezultati iskanja, ne da bi morali iskati znova.

 • Podrsnite navznoter z levega roba zaslona. (Če uporabljate miško, pokažite na zgornji levi kot zaslona in kliknite.)

Namig

 • Če niste na namizju, lahko tapnete ali kliknete gumb opravilne vrstice za stran z rezultati iskanja, da jo znova odprete.

Spreminjanje obsega iskanja

Čarobni gumb »Iskanje« privzeto išče v programih, datotekah in nastavitvah v računalniku in storitvi OneDrive ter v spletu. Vendar lahko nastavite tudi, da želite iskati le eno vrsto rezultata, na primer nastavitve, datoteke oz. slike ali videoposnetke v spletu. Če ste v programu, ko odprete čarobni gumb »Iskanje«, lahko iščete samo v tem programu (ta možnost morda ni na voljo v nekaterih programih).

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona in tapnite Iskanje.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Iskanje.)

 2. Tapnite ali kliknite puščico Puščica na gumbu »Iskanje« in nato obseg, ki ga želite uporabiti.

Spreminjanje nastavitev iskanja

Zgodovino iskanja, ki jo shrani čarobni gumb »Iskanje«, lahko izbrišete, izberete informacije, ki jih želite dati v skupno rabo z iskalnikom Bing, in iz spletnih rezultatov iskanja odstranite vsebino za odrasle.

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona, tapnite Nastavitve in nato še Spremeni nastavitve računalnika.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve, nato pa še Spremeni nastavitve računalnika.)

 2. Tapnite ali kliknite Iskanje in programi in nato Iskanje. Tu so vse nastavitve čarobnega gumba »Iskanje«.

Opomba

 • Če izbrišete zgodovino iskanja v sistemu Windows, ne izbrišete zgodovine iskanja, ki jo shranjujejo določeni programi. Informacije o brisanju zgodovine iskanja v posameznem programu poiščite na spletnem mestu razvijalca programa ali v pomoči za ta program.

Onemogočanje prejemanja rezultatov iskanja in predlogov za iskanje iz spleta

Za uporabo čarobnega gumba »Iskanje« lahko nastavite, da ne želite prejemati rezultatov iskanja in predlogo za iskanje iz iskalnika Bing. Če izklopite to nastavitev, čarobni gumb »Iskanje« išče samo v programih, datotek in nastavitvah v računalniku in storitvi OneDrive. (Priporočamo, da to nastavitev izklopite, če uporabljate internetno povezavo z omejenim prenosom podatkov.)

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona, tapnite Nastavitve in nato še Spremeni nastavitve računalnika.
  (Če uporabljate miško, pokažite na spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Nastavitve, nato pa še Spremeni nastavitve računalnika.)

 2. Tapnite ali kliknite Iskanje in programi in nato Iskanje.

 3. Tapnite ali kliknite drsnik Pridobi predloge za iskanje in rezultate v spletu v iskalniku Bing, da ga izklopite.

Potrebujete dodatno pomoč?