Program Vreme: pogosta vprašanja

Pokaži vse

Spreminjanje temperature iz stopinj Fahrenheita v stopinje Celzija

Merske enote za temperaturo lahko prilagodite svojim osebnim nastavitvam.

 1. Podrsnite navzgor z dna zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite gumb Spremeni v stopinje Celzija ali Spremeni v stopinje Fahrenheita.

Nastavitev vremena za trenutno lokacijo

Program Vreme lahko zazna, kje trenutno ste, in prikaže lokalno vreme.

 1. Podrsnite navzgor z dna zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite gumb Trenutna lokacija.

Dodajanje priljubljene lokacije

Podatke o vremenu lahko spremljate za seznam izbranih mest.

 1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite ploščico na vrhu zaslona Mesta.

 3. Tapnite ali kliknite gumb +.

 4. Vnesite ime lokacije.

 5. Tapnite ali kliknite izbrano lokacijo na seznamu oziroma tapnite ali kliknite Dodaj. Nato tapnite ali kliknite lokacijo, ki se prikaže na ploščici na tej strani.

Odstranjevanje priljubljene lokacije

Seznam priljubljenih lokacij lahko upravljate.

 1. Tapnite ali kliknite gumb Uredi. Ob vseh priljubljenih lokacijah se prikaže gumb X.

 2. Tapnite ali kliknite X ob lokaciji, ki jo želite odstraniti.

 3. Tapnite ali kliknite gumb Uredi, da dokončate postopek.

Nastavitev lokacije kot privzete domače lokacije

Za privzeto domačo lokacijo lahko nastavite poljubno lokacijo, ki si jo ogledujete v programu Vreme.

 1. Na strani s podatki o vremenu za lokacijo podrsnite navzgor z dna zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite Nastavi kot domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

Svojo domačo lokacijo na začetnem zaslonu programa Vreme lahko spremenite na seznamu priljubljenih lokacij.

 1. Na domačem zaslonu podrsnite navzdol z vrha zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. V spodnji vrstici programa tapnite ali kliknite možnost Spremeni domačo lokacijo.

 3. Tapnite ali kliknite želeno lokacijo na seznamu priljubljenih lokacij.

Dodajanje (pripenjanje) lokacije na začetni zaslon

Na začetni zaslon lahko dodate (pripnete) dinamično ploščico programa Vreme za poljubno lokacijo.

 1. Na strani s podatki o vremenu za lokacijo podrsnite navzgor z dna zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. V vrstici na dnu zaslona tapnite ali kliknite Pripni na Začetni zaslon.

Osvežitev podatkov o vremenu

Program Vreme pogosto samodejno osveži svoje podatke, vendar jih lahko osvežite tudi takoj.

 1. Podrsnite navzgor z dna zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite gumb Osveži.

Iskanje podatkov o vremenu za določeno lokacijo

Podatke o vremenu lahko poiščete za lokacije po svetu.

 1. Tapnite ali kliknite ikono iskanja v zgornjem desnem kotu strani

 2. V iskalno polje vnesite ime lokacije.

 3. Tapnite ali kliknite ime lokacije.

 4. Če se spustni seznam lokacij ne prikaže, pritisnite tipko Enter.

 5. Tapnite ali kliknite želeno lokacijo.

Skupna raba podatkov o vremenu z ljudmi, ki jih poznate

Svoje prijatelje in družino lahko o vremenu obvestite po e-pošti in v storitvi Facebook ali Twitter.

 1. Podrsnite navznoter z desnega roba zaslona, pritisnite tipki Windows+C na tipkovnici ali premaknite kazalec miške v zgornji desni kot zaslona in ga nato premaknite proti spodnjemu robu.

 2. Tapnite ali kliknite Skupna raba.

 3. Izberite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo podatkov o vremenu.

Prerazvrščanje priljubljenih lokacij

Seznam priljubljenih lokacij lahko preprosto prerazvrstite.

 1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite gumb Mesta, da prikažete seznam priljubljenih lokacij.

 3. Tapnite ali kliknite in nato pridržite lokacijo.

 4. Povlecite lokacijo in jo spustite na novo mesto.

Ogled vremenskih slik po svetu

Ogledate si lahko podrobnosti o vremenu za regije po svetu.

 1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite puščico ob možnosti »Vremenske slike«, da prikažete seznam regij.

 3. Tapnite ali kliknite želeno regijo.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Preklapljanje med različnimi vrstami vremenskih slik

Preklapljate lahko med slikami, na katerih so prikazane temperature, količina padavin, oblačnost ter satelitska in radarska slika.

 1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite Vremenske slike.

 3. Tapnite ali kliknite različne vrste slik za regijo, ki so jo ogledujete.

 4. Tapnite sliko ali premaknite kazalec miške, da znova prikažete meni z vrstami vremenskih slik.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Animiranje (ali »zankanje«) vremenske slike

Vremenske slike so animirane in prikazujejo napoved ali podatke o preteklem vremenu.

Tapnite ali kliknite gumb Predvajaj/začasno ustavi, da prikažete animacije.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Povečava vremenske slike

Vremensko sliko lahko povečate ali pomanjšate na več načinov.

 1. Dotik: razmaknite prste, da povečate sliko, ali jih približajte, da sliko na zaslonu pomanjšate.

 2. Tipkovnica: vremensko sliko lahko povečate ali pomanjšate z bližnjicami na tipkovnici.

  1. Za povečavo za eno raven pritisnite tipko {+} ali {=}.

  2. Za pomanjšavo za eno raven pritisnite tipko {-}.

 3. Miška: kliknite simbol +/- na zaslonu za povečavo in pomanjšavo. Lahko pa uporabite tipko miške {DRSNO KOLESCE + GOR} za povečavo oziroma {DRSNO KOLESCE + DOL} za pomanjšavo.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Prečno pomikanje do vremenske napovedi po urah, vremenskih slik in vremenskih vzorcev v preteklosti

Na želeno lokacijo se lahko prečno premaknete na več načinov.

 1. Dotik: podrsnite po zaslonu

 2. Tipkovnica: uporabite puščične tipke

  1. Za prečno pomikanje levo uporabite {puščica levo}

  2. Za prečno pomikanje desno uporabite {puščica desno}

  3. Za prečno pomikanje navzgor uporabite {puščica gor}

  4. Za prečno pomikanje navzdol uporabite {puščica dol}

 3. Miške: kliknite levo tipko in povlecite zemljevid

Opomba: prečno pomikanje je omejeno na regionalne meje, vendar lahko preprosto izberete sosednjo regijo. Oglejte si razdelek »Ogled vremenskih slik po svetu« na tej strani.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Razvrščanje smučarskih središč po svetu

Seznam smučarskih središč po svetu lahko razvrstite na več načinov.

 1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona ali kliknite z desno tipko miške.

 2. Tapnite ali kliknite Smučarska središča.

 3. Na vrhu tabele tapnite ali kliknite enega od naslovov: Ime, Novi sneg, Odprte proge ali Odprte žičnice.

 4. Kliknite naslov, da obrnete vrstni red na seznamu.

Vaša priljubljena smučarska središča

V programu Vreme lahko tako kot vse druge lokacije tudi smučarsko središče nastavite nastavite za domačo lokacijo, ga pripnete na začetni zaslon ali dodate na seznam priljubljenih oziroma ga iz njega odstranite.

Poročila o smučarskih središčih vključujejo zemljevide prog, trenutne razmere, mnenja in 360-stopinjske panoramske slike.

Opomba

 • Funkcije se lahko razlikujejo in so odvisne od vladnih politik, vladnih omejitev ali podatkovnih storitev, ki so na voljo v vaši regiji.

Potrebujete več pomoči?