Pravila obnašanja

Ta pravila obnašanja veljajo za vse storitve MSN in Windows Live ter druge storitve, prek katerih lahko uporabniki objavljo vsebino in jo imajo v skupni rabi z drugimi, v primeru da te storitve prikazujejo ali so povezane s temi pravili obnašanja. Prosimo, preberite spodnja pravila obnašanja in kakršne koli dodatne informacije za dodatne podrobnosti o določeni storitvi, ki jo uporabljate.

Usposobljenost članov

Storitve so oblikovane za posameznike od 13. leta starosti naprej.

Kot uporabnik storitve morate delovati v skladu s temi pravili obnašanja in ste tudi odgovorni za vse dejavnosti in vsebino, ki jo objavite/prenesete.

Poleg spoštovanja teh pravil obnašanja ste odgovorni spoštovati tudi veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Prepovedana raba

Ne boste prenašali, objavljali, oddajali, premeščali, distribuirali ali pomagali distribuirati vsebine (na primer besedil, slike, zvoka, videa, podatkov, informacij ali programske opreme) ali uporabljali storitev na način, ki:

 • prikazuje kakršno koli obliko golote, vključno s popolno ali delno človeško goloto ali goloto nečloveških oblik, na primer v risankah, fantastični umetnosti ali mangah;

 • spodbuja, zagovarja ali prikazuje pornografijo, nespodobnost, vulgarnost, bogokletnost, sovraštvo, fanatizem, rasizem ali svojevoljno nasilje;

 • napačno prikazuje vir vaših objav ali prenosov, vključno s tem, da se predstavite kot drug posameznik ali entiteta;

 • zagotavlja ali ustvarja povezave na zunanja spletna mesta, ki kršijo ta pravila obnašanja;

 • vključuje vsebino, zaščiteno z zakoni o intelektualni lastnini, s pravicami o zasebnosti in publiciteti ali s kakršnim koli veljavnim zakonom, razen če niste lastnik pravic ali imate nadzor nad njimi ali vsa potrebna soglasja;

 • škoduje mladoletnim osebam ali jih izkorišča na kakršen koli način;

 • je oblikovan za spodbujanje ali zbiranje osebnih podatkov katere koli mladoletne osebe (vsakdo pod 18 letom starosti), med drugim njenega imena, e-poštnega naslova, domačega naslova, telefonske številke ali imena šole, ki jo obiskuje;

 • vdira v posameznikovo zasebnost, pri čemer poskuša zbrati, shraniti ali objaviti zasebne informacije oziroma osebne podatke, na primer gesla, podatke o računu, številke kreditnih kartic, naslove, ali podatke drugih stikov, ne da bi bili o tem obveščeni ali dali soglasje;

 • je nezakonit ali krši veljavno lokalno ali nacionalno zakonodajo, kar med drugim vključuje tudi otroško pornografijo, sodomijo, incest, nezakonite droge, piratstvo programske opreme in nadlegovanje;

 • grozi, zalezuje, obrekuje, ponižuje, šikanira ali ustrahuje posameznike ali skupine posameznikov iz katerega koli razloga, med drugim na podlagi starosti, spola, določenih telesnih prikrajšanosti, narodnosti, spolne usmerjenosti, rasne pripadnosti ali veroizpovedi; ali ki k temu spodbuja druge;

 • škoduje ali prekinja računalnik drugega uporabnika oziroma ki drugim omogoča nezakonit dostop do programske opreme ali obhod varnosti na spletnih mestih, ali ki škoduje ali prekinja strežnike, med drugim s pošiljanjem neželene pošte;

 • pri katerem se uporabnik poskuša na kakršen koli način predstaviti kot zaposleni podjetja Microsoft, posrednik, upravitelj, gostitelj, skrbnik, moderator, drug uporabnik ali katera koli druga oseba;

 • promovira ali kakor koli drugače omogoča nakup ali prodajo streliva ali strelnega orožja;

 • vsebuje ali se lahko obravnava kot neželena pošta, odvečna pošta, verižna pisma, piramidne sheme, partnerski programi ali nezahtevano komercialno oglaševanje;

 • napačno označi objavljeno ali preneseno vsebino ali vsebuje enako ali podobno vsebino, ki ste jo že objavili;

 • poskuša upravljati storitve, vključno s sistemom za razvrščanja in ugled v storitvi, tako da krši katere koli določbe teh pravil obnašanja s prikritim sodelovanjem z drugimi pri glasovanju ali uporabi več profilov;

 • ponuja mednarodni prenos denarja za zneske, ki presegajo ponudbeno ceno izdelka, z namenom, da se zahteva vračilo dela plačila;

 • vsebuje oglaševanje shem za služenje denarja, kartic popustov, svetovanja pri potrošniških kreditih in spletnih analiz ali natečajev.

Ne boste uporabljali nobene avtomatizirane naprave ali računalniškega programa, ki omogoča oddajo objav brez eksplicitnega pisnega soglasja podjetja Microsoft Corporation.

Prekinitev in preklic

Microsoft si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez kakršne koli obveznosti ter vnaprejšnjega obvestila pregleda in odstrani storitve in vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, in izbriše vsebino in račune. Microsoft si pridržuje pravico, da po lastni presoji odstrani uporabnike ali ukine dostop do storitve.

Pravice in odgovornosti

Pozivamo vas, da ne delite informacij, ki bi jih drugi lahko uporabili v vašo škodo, starše pa, da naj bodo pozorni in pomagajo pri nadzorovanju vsebine, ki jo objavljajo njihovi otroci, in dejavnosti, katerih se njihovi otroci udeležujejo, da bi bili ti v spletu varni.

Microsoft ne odgovarja za vsebino objav, seznamov ali sporočil, ki jih ustvarijo uporabniki. Odločitev za ogled vsebine in sodelovanje z drugimi je popolnoma vaša. Svetujemo vam, da ravnate po svoji presoji.

Sami ste odgovorni, da računalnik zavarujete pred motnjami, vohunsko programsko opremo ali virusi, na katere boste morda naleteli pri prenosu elementov iz storitve. Priporočamo, da namestite program za zaščito pred virusi in ga redno posodabljate.

Kršitve teh pravil obnašanja lahko prijavite na povezavi »Prijavi zlorabo«.

Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila popravi ali spremeni pravila obnašanja. Svetujemo vam, da občasno pregledate te smernice in se prepričate, ali delujete v skladu z njimi.

Nekaj informacij, ki jih boste posredovali ali prenesli v storitev, je lahko shranjenih zunaj države, v kateri bivate.

Vse dejavnosti v storitvi upravlja tudi storitev Microsoft Services Agreement.

Dodatek k pravilom obnašanja storitve MSN Video (Soapbox)

Zadnja posodobitev: aprila 2009

To je dodatek k zgornjim pravilom obnašanja storitve. Za razumevanje pravil obnašanja določene storitve je dobro, da preberete pravila obnašanja in veljavne dodatke.

Videoposnetke si lahko v Soapbox na MSN Video prenesejo le uporabniki, ki bivajo v Avstraliji, Belgiji, Braziliji, Kanadi, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Hong Kongu, Italiji, na Japonskem, v Mehiki, na Nizozemskem, v Novi Zelandiji, na Norveškem, v Poljski, Portugalski, Rusiji, Singapurju, Španiji, na Švedskem, Tajskem, v Turčiji in v Združenih državah Amerike.

Dodatek k pravilom obnašanja storitve Zemljevidi Bing

Zadnja posodobitev: januarja 2009

To je dodatek k zgornjim pravilom obnašanja storitve. Za razumevanje pravil obnašanja določene storitve je dobro, da preberete pravila obnašanja in veljavne dodatke.

Razvijalci

Če ste razvijalec in želite s platformo Zemljevidi Bing ustvariti svoje programe, ki združujejo več virov, preberite pogoje SDK programskega vmesnika storitve Zemljevidi Bing, ki jih najdete na http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Do dodatnih pravic za uporabo storitve pridete tako, da sklenete licenčno pogodbo za storitvi Zemljevidi Bing/Microsoft MapPoint. Za informacije se obrnite na maplic@microsoft.com.

Omejitve

Zemljevidi, slikovni prikazi in drugi podatki v storitvi Zemljevidi Bing so v lasti družbe Microsoft in naših dobaviteljev. Storitve Zemljevidi Bing ne smete uporabljati za kakršno koli množično tiskanje oziroma prenašanje slikovnih prikazov ali podatkov. Če nimate pogodbe, ki to izrecno dovoljuje, ne morete:

 • Dostopati do temeljnih podatkov o zemljevidih oz. fotografskih slikovnih prikazov, razen na dokumentirane načine, ki vam jih omogoča družba Microsoft.

 • Postopati zunaj tehničnih omejitev programskega vmesnika storitve Zemljevidi Bing.

 • Kopirati, shranjevati, arhivirati ali ustvariti zbirke podatkov rezultatov iz storitve Zemljevidi Bing.

 • Prodati, dati v najem ali podlicencirati rezultatov oziroma dostopati do programskega vmesnika storitve Zemljevidi Bing ali Zemljevidi Bing.

 • Kopirati, shranjevati, prenesti, distribuirati, oddajati ali upravljati fotografskega slikovnega prikaza.

 • Uporabite slikovni prikaz »Ptičja perspektiva« Združenih držav, Kanade, Mehike, Nove Zelandije, Avstralije ali Japonske za vladne namene brez naše ločene pisne odobritve. Če imate kakršna koli vprašanje v zvezi s to omejitvijo, se obrnite na maplic@microsoft.com.

3D predstavitev zemljevidov

Svetujemo vam, da z vsebino iz storitve 3D-zemljevidi Bing ustvarite videoposnetek s 3D predstavitvijo zemljevidov. Dokler boste upoštevali vse omejitve v tem dodatku in zgornja pravila obnašanja, vam družba Microsoft podeljuje osebno, neizključno in neprenosljivo licenco za uporabo in prikaz vsebine storitve 3D-zemljevidi Bing za ustvarjanje videoposnetkov s 3D predstavitvijo zemljevidov ter dajanje videoposnetkov, ki jih ustvarite, v skupno rabo, vendar samo za nekomercialno in osebno uporabo. Za ustvarjanje videoposnetkov s 3D predstavitvijo zemljevidov vam podeljujemo široke pravice, vendar pa lahko to licenco za omejeno uporabo kadar koli in iz katerega koli razloga prekličemo.

Prijava kršitev pravil obnašanja

To je vaša skupnost. Pomagajte nam, da jo naredimo močno, živahno in v užitek vsem članom.

 • Če opazite vsebino, ki krši ta pravila obnašanja, jo prijavite za pregled.

Zahvaljujemo se vam, da uporabljate storitve in upoštevate pravila obnašanja.

 • Posodobljeno: aprila 2009

 • © 2009 Microsoft

 • Blagovne znamke Zasebnost Pravne informacije Prijavi zlorabo Center za pomoč o varnosti Račun Povratne informacije