Microsoftova pogodba o storitvah

Posodobljeno: 27. avgust 2012
Začetek veljavnosti: 19. oktober 2012

Hvala, ker ste izbrali Microsoft!

To je pogodba med vami in družbo Microsoft Corporation (ali eno od njenih podružnic, odvisno od kraja, kjer živite), ki opisuje vaše pravice za uporabo programske opreme in storitev, navedenih v razdelku 1.1. Zaradi priročnosti smo nekaj pogojev te pogodbe oblikovali v pare vprašanj in odgovorov. Preglejte celotno pogodbo, saj so pomembni vsi pogoji; skupaj tvorijo pravno pogodbo, ki velja za vas, ko jo sprejmete. Poleg tega so v tej pogodbi tudi povezave do dokumentov in pravilnikov, za katere priporočamo, da jih preberete.

1. Obseg pogodbe, sprejetje in spremembe

1.1. Katere storitve ureja ta pogodba? Ta pogodba velja za Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoftov račun, Windows Live Messenger, Fotogalerijo Windows, Windows Movie Maker, Namizno pošto Microsoft, Windows Live Writer (skupaj jih imenujemo »Microsoftove storitve«), Bing, MSN, Office.com ter drugo programsko opremo, spletna mesta ali storitve, ki so povezane s to pogodbo (skupaj »storitve«).

1.2. Katere pogoje moram upoštevati pri uporabi storitev? Naš cilj je ustvariti varnejše in bolj zaščiteno okolje, zato zahtevamo, da uporabniki pri uporabi storitev upoštevajo te pogoje, Microsoftov pravilnik za preprečevanje neželene pošte (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) in Microsoftova pravila obnašanja (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), ki so vključena v to pogodbo na podlagi tega sklicevanja (»pogodba«). Storitev ne smete uporabljati na način, s katerim bi kršili pravice tretjih oseb, vključno z zavestnim škodovanjem osebi ali ustanovi, vendar ne omejeno nanj.

1.3. Kako sprejmem to pogodbo? Če se prijavite v storitve in/ali jih naročite, vam Microsoft predloži ponudbo. Pred uporabo storitev morate privolitvi v sodelovanje ter sprejeti te pogoje in določila, saj predstavljajo veljavno pogodbo med vami in družbo Microsoft. Z uporabo ali dostopom do storitev oz. s sprejetjem teh pogojev (ta možnost vam je na voljo v uporabniškem vmesniku) potrdite, da boste brez sprememb upoštevali to pogodbo. Če se s pogodbo ne strinjate, ne morete uporabljati storitev.

1.4. Ali lahko Microsoft spremeni te pogoje, ko jih sprejmem? Da. Če bomo imeli namen spremeniti to pogodbo, vas bomo o tem obvestili. Pogoje te pogodbe lahko spremenimo, če: (i) je to potrebno zaradi veljavne zakonodaje, vključno s spremembo zakonodaje, vendar ne omejeno nanjo; (ii) je to potrebno zaradi predloga in/ali odredbe, ki temelji na veljavni zakonodaji; (iii) je porušeno razmerje med storitvijo in protivrednostjo; (iv) je to potrebno iz tehničnih razlogov; (v) je to potrebno zaradi zagotavljanja delovanja storitev; ali (vi) se pogoji spremenijo v dobrobit uporabnika. O predvideni spremembi vas bomo obvestili, preden bo začela veljati, in sicer prek uporabniškega vmesnika, v e-poštnem sporočilu ali na drug ustrezen način. Storitve lahko prekličete najmanj 30 dni pred začetkom veljave spremembe. Če v tem času ne prekličete storitev, se strinjate s spremembo te pogodbe. Ko vas bomo obvestili o nameravani spremembi te pogodbe, bomo to izrecno poudarili.

1.5. Kakšne spremembe storitev lahko pričakujem? Storitve nenehno izboljšujemo, da bi izboljšali ali posodobili njihove funkcije, predstavili nove funkcije ali prilagodili storitve, zato jih lahko kadar koli spremenimo ali izbrišemo funkcije. Pri plačljivih storitvah vas bomo vnaprej obvestili o materialnih spremembah storitev. Storitve lahko kadar koli prekličete. Storitve ali funkcije storitev lahko izdamo v različici beta, ki morda ne deluje pravilno oz. deluje enako kot bo delovala končna različica.

2. Microsoftov račun

2.1. Kaj je Microsoftov račun? Če želite dostopati do nekaterih storitev, na primer Microsoftovih storitev, potrebujete Microsoftov račun. Microsoftov račun, ki smo ga prej imenovali Windows Live ID, so poverilnice, ki jih potrebujete za preverjanje pristnosti v našem omrežju. Če želite ustvariti Microsoftov račun, morate navesti uporabniško ime in geslo, določene demografske podatke in »dokazila o računu«, na primer nadomestni e-poštni naslov ali telefonsko številko. Obstoječi lastniki Microsoftovega računa morajo navesti »dokazila o računu«, če želijo še naprej uporabljati Microsoftov račun. Za zaupnost podatkov o računu in gesla ste odgovorni sami. Z Microsoftovim računom lahko dostopate do drugih Microsoftovih izdelkov, spletnih mest ali storitev (kot so Windows, Xbox LIVE in Windows Phone); pogoji in določila za te izdelke, spletna mesta ali storitve, ki so morda drugačni kot v tej pogodbi, veljajo tudi za vašo uporabo tega izdelka, spletnega mesta ali storitve. Microsoftove storitve zahtevajo, da se redno vpisujete v Microsoftov račun, tj. vsaj vsakih 270 dni, tako da so Microsoftove storitve aktivne, razen če je v ponudbi za plačljive storitve navedeno drugače. Če se v tem času ne vpišete, lahko prekličemo vaš dostop do Microsoftovih storitev. Če Microsoftove storitve prekličemo, ker se niste vpisali, lahko vaše podatke trajno izbrišemo iz naših strežnikov.

2.2. Kaj če ne morem dostopati do Microsoftovega računa? Če ste pozabili geslo oz. ne morete dostopati do Microsoftovega računa iz drugih razlogov, ga lahko obnovite na spletni strani za ponastavitev gesla (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft ne jamči, da bo Microsoftov račun obnovljen ali da bo vsebina (kot je določena v nadaljevanju) zaščitena.

2.3. Kaj če sem Microsoftov račun pridobil od ponudnika, ki ni Microsoft? V nekaterih primerih lahko pridobite Microsoftov račun prek tretje osebe, na primer šole, podjetja, ponudnika internetnih storitev ali skrbnika upravljanje domene (http://www.domains.live.com). V tem primeru ima tretja oseba morda dodatne pravice v zvezi z Microsoftovim računom, na primer možnost ponastavitve vašega gesla, ogled uporabe računa ali podatkov o profilu, branje ali shranjevanje vsebine v račun in ukinitev Microsoftovega računa. V tem primeru za vas velja ta pogodba in vsi dodatni pogoji uporabe te tretje osebe, ki vam jih mora posredovati. Microsoft ne odgovarja za dodatne pogoje uporabe tretjih oseb. Če ste skrbnik upravljane domene, ste odgovorni za dogajanje v računih v upravljani domeni, ki je posledica vaše malomarnosti ali opustitve.

3. Vsebina

3.1. Kdo je lastnik vsebine, s katero razpolagam v storitvah? Vsebina je vse, kar prenesete v storitve ali prek njih in v njih shranite, na primer podatki, dokumenti, fotografije, videoposnetki, glasba, e-pošta in neposredna sporočila (»vsebina«). Razen licenciranega gradiva, ki je vključeno v vašo vsebino (na primer izrezki), si vsebine, ki jo objavite v storitvah, ne lastimo. Vaša vsebina ostane vaša in tudi odgovarjate zanjo. Priporočamo, da vsebino redno varnostno kopirate. Prav tako ne nadzorujemo, preverjamo, plačujemo ali podpiramo vsebin, ki jih vi ali drugi posredujete v storitvah.

3.2. Kdo lahko dostopa do moje vsebine? Na začetku sami nadzorujete, kdo lahko dostopa do vaše vsebine. Če daste vsebine v skupno rabo na javnih področjih storitev ali na področjih v skupni rabi, ki so na voljo tudi drugim, ki ste jih izbrali, se izrecno strinjate, da lahko vsi, s katerimi imate vsebine v skupni rabi, brezplačno uporabljajo, razmnožujejo, distribuirajo, prikazujejo, shranjujejo in posredujejo vsebino le v povezavi s storitvami ter drugimi izdelki in storitvami družbe Microsoft ali njenih pridobiteljev licenc. Če ne želite, da imajo drugi to možnost, ne uporabljajte storitev za skupno rabe vsebine. Če vsebino v storitvah uporabljate oz. jo posredujete v skupno rabo na način, ki krši avtorske pravice, pravice do blagovnih znamk, druge pravice intelektualne lastnine ali pravice do zasebnosti drugih, kršite to pogodbo. Zagotavljate in jamčite, da imate (in boste imeli) v času trajanja te pogodbe za vsebino, ki jo prenesete ali daste v skupno rabo v teh storitvah, vse potrebne pravice in da uporaba vsebine, kot je predvideno v tem odstavku, ne krši nobenega zakona ali pravic tretjih oseb.

3.3. Kaj Microsoft naredi z mojo vsebino? Ko prenesete vsebino v storitve, se strinjate, da jo lahko uporabljamo, spreminjamo, prilagajamo, shranjujemo, kopiramo, posredujemo in prikazujemo, v kolikor je to potrebno, da vas zaščitimo in zagotovimo, zaščitimo in izboljšamo Microsoftove izdelke in storitve. Tako lahko na primer občasno uporabimo samodejne načine za izolacijo informacij iz e-pošte, klepetov ali fotografij, kar pomaga zaznati neželeno pošto in zlonamerno programsko opremo ter vas zaščititi pred njo ali pa izboljšati storitve z novimi funkcijami, ki olajšajo uporabo storitev. Pri obdelavi vaše vsebine Microsoft pomaga ohraniti vašo zasebnost.

3.4. Kakšna vsebina ni dovoljena? Vsebina, ki krši to pogodbo, ki vključuje Microsoftov pravilnik za preprečevanje neželene pošte (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) in Microsoftova pravila obnašanja (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), ali lokalno zakonodajo, ni dovoljena v storitvah. Microsoft si pridržuje pravico do pregleda vsebine zaradi uveljavljanja te pogodbe. Microsoft lahko zaradi zaščite storitev in uporabnikov blokira ali drugače prepreči dostavo kakršne koli e-pošte, neposrednih sporočil ali druge komunikacije v storitev oziroma iz nje ali drugače uveljavi pogoje te pogodbe.

3.5. Ali lahko Microsoft odstrani mojo vsebino iz storitev? Da. Pridržujemo si pravico, da kadar koli zavrnemo ali odstranimo vsebino iz storitev, če menimo, da krši veljavno zakonodajo ali to pogodbo, ali če presega omejitve prostora za shranjevanje ali velikosti datoteke. Objavo vaše vsebine lahko zavrnemo oziroma jo odstranimo iz kakršnega koli ali brez razloga. Če je vsebina, ki jo shranite v storitvah, zakonita in v skladu s to pogodbo, zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah in ste pooblaščeni za njeno uporabo, jo boste lahko obnovili. To ne velja, če vsebino odstranimo iz naših strežnikov, ker je bil Microsoftov račun neaktiven v obdobju, ki je navedeno v razdelku 2.2.

4. Preklic storitev

4.1. Kaj se zgodi, če ne upoštevam teh pogojev? Če kršite to pogodbo in nadaljujete s kršenjem obveznosti po prejemu obvestila, v katerem vas pozovemo k prenehanju kršenja v razumnem času, lahko proti vam začnemo postopek, vključno (brez omejitev) z odstranitvijo vsebine iz storitev, ukinitvijo dostopa do storitev, prepovedjo določenih dejavnosti, preklicem storitev in/ali prijavo takšne dejavnosti pristojnim organom. To določilo ne vpliva na Microsoftove dodatne zakonske pravice do takojšnje prekinitve pogodbe iz dobrega razloga. To vključuje tudi kršitev materialne odgovornosti te pogodbe. Materialna odgovornost je odgovornost, ki jo je treba izpolniti za pravilno izvajanje te pogodbe, ki omogoča doseganje ciljev te pogodbe in pri kateri lahko uporabniki na splošno domnevajo, da bodo te obveznosti izpolnjene glede na smisel in vsebino te pogodbe. Če odstranite vsebino in prekličete storitve, bodo podatki izbrisani. Podatki bodo izbrisani in jih ne bo mogoče obnoviti, zato priporočamo, da redno varnostno kopirate podatke in vsebino, ki jo shranjujete v storitvah.

4.2. Ali lahko izgubim dostop do storitev tudi iz drugih razlogov? Da. Deli storitev (gre za Microsoftove storitve) zahtevajo, da se vpišete v Microsoftov račun vsaj vsakih 270 dni (glejte razdelek 2.2). Poleg tega lahko Microsoft onemogoči del storitev iz drugih razlogov, vključno (brez omejitev) z dejstvom, da ne moremo več zagotavljati storitve, zaradi tehnološkega napredka, povratnih informacij uporabnikov, ki nakazujejo, da je potrebna sprememba, ali zunanjih težav, zaradi katerih je nadaljnje omogočanje storitve nepreudarno ali nepraktično. V tem primeru so vaši podatki trajno izbrisani iz tega dela storitev. Če plačljivo storitev brez kakršnega koli razloga v celoti ukinemo, vam bomo povrnili sorazmerni znesek vplačila glede na preostali delež, ki ste ga že poravnali za storitev pred njenim preklicem. Če se naročite na plačljive storitve in računov ne plačate pravočasno, lahko začasno onemogočimo vašo storitev ali jo prekličemo (za več podrobnosti glejte razdelek 9.11).

4.3. Kako lahko ukinem storitve? Storitve lahko ukinete kadar koli in iz kakršnega koli razloga. To lahko naredite na spletni strani svojega računa (https://account.live.com), tako da sledite postopku za ukinitev računa na tej povezavi. Če želite preklicati plačljivo storitev, glejte razdelek 9.10. Če želite preklicati storitve, lahko vsebino v storitvah najhitreje odstranite tako, da jo ročno odstranite iz različnih delov storitev (na primer ročno izbrišete e-pošto). Upoštevajte, da do vsebine, ki ste jo izbrisali ali je povezana z zaprtim računom, ne morete dostopati, vendar lahko še nekaj časa ostane v naših sistemih.

4.4. Kaj se zgodi, če so moje storitve preklicane ali ukinjene? Če prekličete ali ukinete storitve oz. to naredimo mi, vaša pravica do uporabe storitev takoj preneha, licenca za uporabo programske opreme pa ne velja več. Programsko opremo morate nato odstraniti oz. jo onemogočimo. Če prekličete ali ukinete Microsoftov račun oz. to naredimo mi, vaša pravica do uporabe Microsoftovega računa takoj preneha. Če so storitve preklicane ali ukinjene, trajno izbrišemo vašo vsebino iz svojih strežnikov in vam je nismo dolžni vrniti. Zato priporočamo, da vsebino redno varnostno kopirate.

5. Zasebnost

5.1. Ali Microsoft zbira moje osebne podatke? Vašo zasebnost cenimo. Določene podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo za upravljanje in zagotavljanje storitev. Kot del storitev lahko poleg tega tudi samodejno prenesemo informacije o vašem računalniku, uporabi storitev in delovanju storitve. V Microsoftovi spletni izjavi o zasebnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) preberite, kako uporabljamo in ščitimo vaše podatke.

5.2. Ali storitve uporabljajo piškotke? Da, storitve uporabljajo piškotke. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani v napravo. V piškotkih je besedilo, ki ga lahko prebere le spletni strežnik v domeni, ki je piškotek izdala. Če piškotek izda na primer spletno mesto Bing.com, ga lahko preberejo le spletni strežniki mesta Bing.com. Storitve uporabljajo piškotke iz več razlogov; za shranjevanje nastavitev, prilagajanje vsebine in analizo uporabe storitev, tako da jih lahko izboljšamo. Piškotke uporabljamo tudi pri vpisu v Microsoftov račun ter za spletno oglaševanje (vključno z vedenjsko usmerjenim oglaševanjem). V razdelku »Uporaba piškotov« izjave o zasebnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170) preberite, kako blokirate, nadzorujete in izbrišete piškotke ter kako zavrnete sodelovanje pri vedenjsko usmerjenem oglaševanju družbe Microsoft. Z uporabo storitev se strinjate, da lahko nastavimo piškotke v vaši napravi v obsegu, ki ga omogočajo prilagojene nastavitve.

5.3. Ali Microsoft razkriva moje osebne podatke zunaj družbe Microsoft? Izrecno privolite in se strinjate, da lahko Microsoft dostopa do informacij v zvezi z vašo uporabo storitev, jih razkriva ali hrani, vključno (brez omejitev) z vašimi osebnimi podatki in vsebino ali informacijami, ki jih Microsoft pridobi prek vaše uporabe storitev (na primer naslov internetnega protokola ali druge informacije tretjih oseb), če Microsoft v dobri veri meni, da je to potrebno za (a) upoštevanje veljavne zakonodaje oz. odgovor na pravne postopke pristojnih organov; (b) uveljavljanje te pogodbe ali zaščito pravic ali lastnine družbe Microsoft ali naših strank; ali (c) preprečevanje smrti ali resnih fizičnih poškodb oseb.

5.4. Kako se Microsoft odzove na pravne postopke? Podobno kot drugi ponudniki internetnih storitev tudi Microsoft od organov pregona, vladnih ustanov in strank v sporu prejme pravne zahteve in prošnje za vsebino, shranjeno v našem omrežju. Te informacije so lahko povezane z domnevnim kaznivim dejanjem ali civilno zadevo in se jih običajno zahteva v skladu s pravnim postopkom v državi ali kraju dogodka. Družba Microsoft je morda dolžna izpolniti zahteve za vaše podatke ali vsebino kot del takšnih preiskav ali pravnih postopkov.

6. Motnje delovanja storitev in varnostno kopiranje

Trudimo se, da bi storitve ves čas delovale, vendar pri vseh spletnih storitvah občasno pride do motenj delovanja in izpadov. Priporočamo, da redno varno kopirate vsebino, ki jo shranjujete storitvah. Izdelajte načrt za redno varnostno kopiranje in ga upoštevajte, da preprečite izgubo vsebine.

7. Programska oprema

7.1. Kateri pogoji veljajo za programsko opremo, ki je del storitev? Če uporabljate programsko opremo ali jo od nas prejmete kot del storitev, za uporabo programske opreme velja eden od dveh sklopov licenčnih pogojev (»licenčni pogoji«): Če vam je predložena ločena licenčna pogodba za programsko opremo in sprejmete njene pogoje, prikazani licenčni pogoji veljajo izključno za programsko opremo. Če ne sprejmete licenčnih pogojev, programske opreme ne smete uporabljati ali sprejeti. Če vam licenčna pogodba ni predložena posebej, veljajo izključno pogoji te pogodbe. Programska oprema se licencira in ne prodaja in Microsoft si pridržuje vse pravice do programske opreme, ki jih Microsoft izrecno ne podeljuje v teh licenčnih pogojih. Če ta pogodba ureja spletno mesto, ki si ga ogledujte, so skripte ali kodo tretjih oseb, ki je povezana s tem spletnim mestom oz. se na njo s tega mesta sklicuje, licencirale tretje osebe, ki imajo v lasti to kodo, in ne Microsoft.

7.2. Kako lahko uporabljam programsko opremo, ki je del storitev? Podeljujemo vam pravico do namestitve in uporabe ene kopije programske opreme na napravo, ki jo naenkrat lahko uporablja le ena oseba kot del storitev, vendar le v skladu z vsemi drugimi pogoji v tej pogodbi.

7.3. Ali obstajajo stvari, ki jih s programsko opremo ali storitvami ne smem početi? Da. Poleg drugih omejitev v tej pogodbi, ne smete: obiti tehnoloških ukrepov za zaščito v programski opremi ali storitvah oz. v povezavi z njimi ali izvajati obratnega zbiranja, obratnega prevajanja ali obratnega inženiringa programske opreme ali drugega vidika storitev, ki je vključen v storitev ali dostopen prek njim, razen in samo v obsegu, ki ga izrecno dovoljuje veljavna zakonodaja o avtorskih pravicah; ločiti komponent programske opreme ali storitev za uporabo v različnih napravah; objaviti, kopirati, dajati v najem oz. zakup ali posojati programske opreme ali storitev; ali prenašati programske opreme, licenc programske opreme ali pravic v zvezi s storitvami, razen kot je izrecno dovoljeno v tej pogodbi. Storitev ne smete uporabljati na nepooblaščene načine, ki bi lahko ovirali drugo osebo pri njihovi uporabi ali vplivali na dostop do storitev, podatkov, računa ali omrežja. Z nepooblaščenimi programi tretjih oseb ne smete omogočiti dostopa do storitev.

7.4. Kako se posodablja programska oprema? Samodejno lahko preverimo vašo različico programske opreme. V vaš računalnik lahko tudi samodejno in brezplačno prenesemo posodobitve programske opreme, da posodobimo, izboljšamo in dodatno razvijemo storitve. Strinjate se, da boste sprejeli takšne posodobitve, za katere veljajo ti pogoji, razen če posodobitvam niso priloženi drugi pogoji. V tem primeru za posodobljeno programsko opremo veljajo ti drugi pogoji in če jih ne sprejmete, ne smete uporabljati ali prejemati posodobitev. Družba Microsoft ni dolžna posredovati posodobitev in ne jamči, da bo podpirala različico sistema, za katero ste licencirali programsko opremo.

8. Dodatni pogoji za Office.com, MSN in Bing

8.1. Predstavnostni elementi in predloge za Office.com in spletne programe Office. Če uporabljate spletno mesto Microsoft Office.com ali spletne programe Microsoft Office, imate morda dostop do predstavnostnih slik, izrezkov, animacij, zvokov, glasbe, videoposnetkov, predlog in druge vsebine (»predstavnostni elementi«), ki je skupaj s programsko opremo na voljo na spletnem mestu Office.com ali je del storitve, povezane s programsko opremo. Predstavnostne elemente lahko kopirate in uporabljate v projektih in dokumentih. Ne smete (i) prodajati, licencirati ali distribuirati kopij predstavnostnih elementov, in sicer kot samostojnih elementov ali kot izdelka, če so predstavnostni elementi primarna vrednost izdelka; (ii) svojim strankam podeliti pravic za nadaljnje licenciranje ali distribucijo predstavnostnih elementov; (iii) licencirati ali distribuirati predstavnostnih elementov, ki vključujejo predstavitev posameznikov, vlad, logotipov, blagovnih/storitvenih znamk ali emblemov, ki jih je mogoče prepoznati, za komercialne namene oziroma uporabljati teh vrst slik na načine, ki bi lahko izražali odobravanje vašega izdelka, posameznika ali storitve oziroma povezavo z njimi, ali (iv) s predstavnostnimi elementi ustvarjati opolzkih del. Če želite več informacij, glejte spletno stran o uporabi Microsoftove vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Videoposnetki in vgrajeni video predvajalnik, ki so na voljo na spletnem mestu MSN Video, so namenjeni samo nekomercialni, osebni rabi in se jih, razen če ni drugače navedeno v tej pogodbi, brez dovoljenja imetnika pravic ne sme prenašati, kopirati ali distribuirati. Vgrajenega video predvajalnika ne smete uporabljati na nobenem spletnem mestu, katerega primarni namen je predvajanje oglasov, zbiranje prispevkov od naročnine ali neposredna konkurenčnost spletnemu mestu MSN Video, razen če najprej pridobite naše izrecno pisno soglasje. Strinjate se, da lahko zaradi uporabe vgrajenega video predvajalnika nastanejo dodatni stroški, izdatki in licenčnine tretjih strank, vključno z licenčninami za javno nastopanje v vaši državi ali regiji.

8.3. Glasovno iskanje v programu Bing. Če v programu Bing uporabljate funkcijo glasovnega iskanja, izrecno privolite, da lahko Microsoft snema in zbira vaš glas. Vaš glas bomo uporabili le za omogočanje storitve Bing in izboljševanje Microsoftovih izdelkov in storitev za glasovno prepoznavanje.

8.4. Lokacija in m.bing.com. Če imate pri uporabi spletnega mesta m.bing.com v napravi omogočeno lokacijo, izrecno privolite, da lahko Microsoft prebere in uporablja vašo lokacijo v skladu z Microsoftovo spletno izjavo o zasebnosti http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Informacije o lokaciji uporabljamo za omogočanje in izboljšanje rezultatov iskanja in kartiranja.

9. Če plačujete družbi Microsoft, za vas veljajo spodnji pogoji

9.1. Zaračunavanje. Če so s storitvami povezani stroški, se strinjate, da boste te stroške plačali. V ceno storitev so zajeti vsi veljavni davki in menjalni tečaji, razen če je navedeno drugače.

9.2. Vaš račun za obračunavanje. Če želite plačati stroške storitve, boste morali ob prijavi v storitev navesti način plačila. Do računa za obračunavanje in načina plačila lahko dostopate in ju spreminjate na spletnem mestu za obračunavanje in upravljanje računov (https://billing.microsoft.com). Strinjate se, da bodo podatki računa za obračunavanje vedno posodobljeni. Poleg tega družbi Microsoft dovolite, da uporablja posodobljene podatke računa v zvezi z načinom plačila, ki jih zagotavlja vaša banka ali ustrezno plačilno omrežje. Če nam naročite, da prenehamo uporabljati vaš načina plačila, vendar ne navedete drugega načina plačila, ko to v določenem časovnem obdobju zahtevamo od vas, lahko prekličemo plačljivo storitev iz dobrega razloga. Vaše obvestilo ne vpliva na bremenitve vašega računa za obračunavanje, ki smo jih izvedli, še preden smo se lahko odzvali na spremembe podatkov računa za obračunavanje.

9.3. Obračunavanje. Če družbi Microsoft posredujete način plačila, (i) zagotavljate, da ste pooblaščeni za uporabo navedenega načina plačila in da so vsi podatki o plačilu resnični in pravilni; (ii) pooblaščate družbo Microsoft, da vam zaračuna uporabo storitev z vašim načinom plačila; in (iii) pooblaščate družbo Microsoft, da vam zaračuna plačljive funkcije storitev, na katere se naročite v obdobju veljave te pogodbe. Stroške storitve lahko plačate z želenim načinom plačila, kot je dogovorjeno: (a) ob nakupu; (b) kmalu po nakupu ali (c) v določenih ponavljajočih se obdobjih za naročniške storitve. Če se strinjate, lahko plačate tudi vnaprej. Lahko vam tudi zaračunamo odobreni znesek in vas vnaprej obvestimo o razliki za ponavljajoče se naročniške storitve. Izstavimo vam lahko račun za več prejšnjih in trenutno obdobje za obračunavanje skupaj.

9.4. Samodejno podaljšanje. V primeru, da je samodejno podaljšanje dovoljeno v vaši državi, provinci ali zvezni državi, vas bomo ob naročilu storitve ali pred samodejnim podaljšanjem storitve obvestili, da bo storitev samodejno podaljšana. Ko vas obvestimo, da bodo storitve samodejno podaljšane, lahko storitve samodejno podaljšamo in vas bremenimo za podaljšani čas po trenutnem ceniku. Opomnili vas bomo tudi, da vam bomo podaljšanje storitve zaračunali na izbrani način, ter navedli navodila za preklic storitve. Obdobje podaljšanja vam bomo zaračunali po trenutnih cenah, razen če ste nas obvestili, da želite preklicati pogodbo vsaj mesec pred potekom pogodbe ali obdobja podaljšanja oz. v skladu z navodili za preklic.

9.5. Elektronski izpisek in napake. Elektronski izpisek najdete na spletnem mestu za obračunavanje in upravljanje računov (https://billing.microsoft.com), kjer si ga lahko ogledate in natisnete. Elektronski izpisek morate preverjati redno in vsaj enkrat mesečno. To je edini izpisek, ki ga posredujemo. Kopijo vsakega elektronskega izpiska morate natisniti ali shraniti ter jo obdržati za svojo evidenco. Če smo na računu naredili napako, jo bomo takoj, ko nas boste o njej obvestili, odpravili in preverili stroške. O napaki nas morate obvestiti v 120 dneh od dneva, ko se je očitna napaka prvič pojavila na vašem računu. Če nas v tem času ne obvestite o napaki, nas razrešujete vseh odgovornosti in zahtevkov, ki so posledica napake zaradi lahke malomarnosti; poleg tega nam ni treba popraviti napake ali vam izplačati nadomestila. Če Microsoft odkrije napako na izpisku, vas bomo o tem obvestili in jo v najkrajšem možnem času popravili.

9.6. Prehodno obdobje. Ko od nas zahtevate storitve, ste upravičeni do obdobja za preklic ali prehodnega obdobja petnajstih dni, razen če začnemo storitev zagotavljati takoj; v tem primeru niste upravičeni do obdobja za preklic ali prehodnega obdobja. Storitve lahko prekličete, kot je navedeno v razdelku 9.10. Za Microsoftove pravilnike o povračilu denarja glejte razdelek 9.9.

9.7. Preskusno obdobje. Če uporabljate preskusno različico, morate storitve preklicati pred koncem preskusnega obdobja, sicer vam bomo storitev morali zaračunati na novo, razen če ni drugače dogovorjeno. Storitve lahko prekličete, kot je navedeno v razdelku 9.10. Če storitev ne prekličete in smo vam obrazložili, da se bodo storitve po koncu preskusnega obdobja spremenile v plačljivo naročnino, ter vas obvestili o veljavnih stroških in drugih morebitnih pogojih, nas pooblaščate, da vam storitve po trenutnih cenah zaračunamo na način, ki ste ga izbrali.

9.8. Spremembe cen. Če je ponudba storitve časovno in cenovno določena, ta cena velja do konca obdobja ponudbe. Če želite nadaljevati uporabo storitev, se morate strinjati z novo ponudbo in ceno. Če so storitve periodične (npr. mesečne) in časovno obdobje ni navedeno ter ne gre za preskusno ponudbo, lahko spremenimo ceno storitev za največ 5 odstotkov na leto, če vas o tem obvestimo vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti spremembe. Pred spremembo cene lahko storitve prekličete. Ko vas obvestimo o spremembi cene, posebej poudarimo tudi, da bo nova cena začela veljati, če ne prekličete storitev. Če ne prekličete storitev in se obdobje konča, vam zaračunamo uporabo storitev po novi ceni. Če se s spremenjeno ceno ne strinjate, morate preklicati in prenehati uporabljati storitve, preden začne veljati spremenjena cena. Če storitve prekličete, se te po koncu trenutnega obdobja storitev ukinejo, če pa vam jo obračunavamo periodično, jo ukinemo konec obdobja, v katerem ste jo preklicali.

9.9. Pravilnik o povračilih. Na splošno stroškov ne povrnemo, razen če povračilo temelji na redni prekinitvi ali prekinitvi iz dobrega razloga ali zakrivljeni malomarnosti oz. opustitvi družbe Microsoft, vključno z neučinkovitim zagotavljanjem storitev. Če ste upravičeni do prehodnega obdobja v skladu z razdelkom 9.6, vam bodo v razumnem času povrnjeni vsi zneski, ki ste jih dejansko plačali.

9.10. Preklic storitev. Storitve lahko kadar koli prekličete z razlogom ali brez njega. Nadaljnja navodila za preklic storitev najdete na spletnem mestu za obračunavanje in upravljanje računov (https://billing.microsoft.com). Sklicujte se na ponudbo, v kateri so opisane storitve, saj (i) boste morda morali plačati vse stroške na računu za obračunavanje za storitve pred datumom preklica; oz. (ii) lahko izgubite dostop do Microsoftovega računa, ko prekličete storitve.

9.11. Zamujanje s plačili. Dolžni ste plačati vse razumne stroške izterjave morebitnih zapadlih dolgovanih zneskov, vključno z odvetniškimi honorarji ter drugimi pravnimi honorarji in stroški, v skladu z zakonodajo in uredbami. Če po prejemu opomina za plačilo v primernem času (z opozorilom, da bomo začasno onemogočili in/ali ukinili storitve) ne plačate stroškov v celoti in pravočasno, lahko začasno prekinemo ali ukinemo storitve. Če poravnate zahtevani znesek v primernem času, ki je določen v opominu, lahko preprečite začasno ukinitev ali preklic. Če gre za mejni manjkajoči znesek, velja drug postopek. Manjkajoči zneski, ki znašajo manj kot 2 odstotka celotne vrednosti računa, se vedno štejejo kot mejni. Začasna ukinitev ali preklic storitev zaradi neplačila lahko povzročijo izgubo dostopa do Microsoftovega računa.

9.12. Izplačila vam. Če vam dolgujemo plačilo, se strinjate, da nam boste pravočasno posredovali točne informacije, ki jih potrebujemo za izplačilo. Odgovorni ste za plačilo davkov in stroškov, povezanih s prejemom tega izplačila. Če po pomoti prejmete izplačilo, ga lahko prekličemo ali zahtevamo vrnitev omenjenega izplačila, vi pa se strinjate, da boste pri tem sodelovali z nami.

9.13. Storitve dostopa do interneta in drugi stroški. Če storitve ne vključujejo dostopa do interneta, morate plačati stroške, ki vam jih zaračuna vaš ponudnik dostopa do interneta. Te stroške plačate poleg stroškov, ki jih plačujete za naše storitve. Če dostopate do storitev prek brezžičnih naprav (na primer mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov), vam lahko ponudnik brezžičnih storitev zaračuna opozorila, spletno brskanje, sporočila in druge storitve, ki zahtevajo uporabo oddajanja ter brezžične podatkovne storitve. Pri ponudniku storitev preverite, ali za vas veljajo takšni stroški. Sami ste odgovorni za vse stroške, ki nastanejo pri dostopu do storitev prek brezžičnih ali drugih komunikacijskih storitev.

10. NE DAJEMO NOBENIH DODATNIH JAMSTEV

STORITVE PONUJAMO »TAKŠNE KOT SO«, »Z VSEMI NAPAKAMI« IN »KOT SO NA VOLJO«. NE JAMČIMO, DA SO INFORMACIJE, KI SO NA VOLJO, TOČNE ALI PRAVOČASNE. SEZNANJENI STE IN SE STRINJATE, DA RAČUNALNIŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI NISO BREZ NAPAK IN DA OBČASNO NISO NA VOLJO. NE MOREMO JAMČITI, DA BODO STORITVE DELOVALE NEPREKINJENO, BODO PRAVOČASNE, VARNE IN BREZ NAPAK. MI IN NAŠA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA, PREDSTAVNIKI, DISTRIBUTERJI IN PRODAJALCI NE DAJEMO NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV. IMATE VSA JAMSTVA, KI JIH PREDVIDEVA ZAKONODAJA, VENDAR PA NE DAJEMO NOBENIH DRUGIH JAMSTEV. IZKLJUČUJEMO VSA NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, STROKOVNE SKRBNOSTI IN NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

11. Omejitev odgovornosti

11.1. Družba Microsoft ni odgovorna za vsebino, vključno s povezavami do spletnih mest tretjih oseb, in dejavnosti uporabnikov. Takšne vsebine in dejavnosti ni mogoče pripisati družbi Microsoft, niti ne predstavlja mnenja družbe Microsoft.

11.2. Družba Microsoft je odgovorna le za lahko malomarnost družbe Microsoft, njenih posrednikov in/ali pravnih zastopnikov, če je bila kršena materialna odgovornost pogodbe. Materialna odgovornost je odgovornost, ki jo je treba izpolniti za pravilno izvajanje te pogodbe, ki omogoča doseganje ciljev te pogodbe in pri kateri lahko uporabniki na splošno domnevajo, da bodo te obveznosti izpolnjene glede na smisel in vsebino te pogodbe.

11.3. Družba Microsoft, njeni posredniki in/ali pravni zastopniki niso odgovorni za nepredvidljivo škodo, netipično škodo in/ali finančno izgubo v povezavi z neposredno škodo, vključno z izgubo dobička, razen če so družba Microsoft, njeni posredniki in/ali pravni zastopniki ravnali s hudo malomarnostjo.

11.4. Omejitev odgovornosti ne vpliva na zakonsko določeno brezkrivdno odgovornost družbe Microsoft, vključno z (brez omejitve) odgovornostjo za izdelek in zakonsko določeno odgovornostjo za kršitev jamstva. Isto velja za odgovornost družbe Microsoft, njenih posrednikov in/ali pravnih zastopnikov v primeru malomarne poškodbe posameznikovega življenja, telesa ali zdravja.

11.5. Drugi pogodbeni in zakonski zahtevki, razen tistih v podrazdelkih 11.1 do 11.4 tega 11. razdelka, ne morejo izhajati iz te pogodbe in/ali uporabe storitev, razen pogodbene in/ali zakonske odgovornosti družbe Microsoft za smrt in/ali osebne poškodbe, ki niso zajete v tem 11. razdelku.

12. Microsoftov naročnik

12.1 Evropa. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) v Evropi, je vaša pogodba sklenjena s podjetjem Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg in za razlago te pogodbe se uporablja zakonodaja Luksemburga, ki velja tudi za zahtevke zaradi kršitve te pogodbe, brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava, razen če živite oz. imate sedež podjetja v Španiji; v tem primeru se za razlago te pogodbe uporablja španska zakonodaja. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki v zvezi z zakonom o varstvu potrošnikov, zakonom o nelojalni konkurenci ter za prekrške, se uporablja zakonodaja države, v kateri uporabljate naše storitve. Glede pristojnosti lahko za vse spore, ki nastanejo iz te pogodbe ali v povezavi z njo, vi in družba Microsoft izberete državo, v kateri uporabljate naše storitve, lahko pa izberete tudi pristojno sodišče v Luksemburgu.

12.2. Združene države Amerike.Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) v Združenih državah Amerike, je vaša pogodba sklenjena z družbo Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Za to pogodbo se uporablja zakonodaja države, kjer živite, ki velja pri zahtevkih zaradi kršitve in vseh drugih zahtevkih (vključno z varstvom potrošnikov, nelojalni konkurenci in prekrški) te pogodbe brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Vi in mi nepreklicno soglašamo z izključno pristojnostjo državnega ali zveznega sodišča v okraju King County v državi Washington za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz te pogodbe ali storitev ali so povezani z njo in v zvezi s katerimi smo zaslišani na sodišču (ne na arbitražnem sodišču ali sodišču za spore majhne vrednosti).

12.3. Severna ali Južna Amerika zunaj Združenih držav. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) v Severni ali Južni Ameriki izven Združenih držav Amerike, je vaša pogodba sklenjena z družbo Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Za to pogodbo se uporablja zakonodaja zvezne države Washington in velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe, brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki v zvezi z zakonom o varstvu potrošnikov, zakonom o nelojalni konkurenci ter za prekrške, se uporablja zakonodaja države, v kateri uporabljate naše storitve.

12.4. Bližnji vzhod ali Afrika. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) na Bližnjem vzhodu ali v Afriki, je vaša pogodba sklenjena s podjetjem Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg in za razlago te pogodbe se uporablja zakonodaja Luksemburga, ki velja tudi za zahtevke zaradi kršitve te pogodbe, brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki v zvezi z zakonom o varstvu potrošnikov, zakonom o nelojalni konkurenci ter za prekrške, se uporablja zakonodaja države, v kateri uporabljate naše storitve. Vi in mi nepreklicno soglašamo z izključno pristojnostjo sodišč države Luksemburg za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezani z njo.

12.5. Azija ali Južni Pacifik, razen če je vaša država posebej imenovana. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) v Aziji ali Južnem Pacifiku, je vaša pogodba sklenjena z družbo Microsoft Regional Sales Corp., ki deluje v skladu z zakonodajo zvezne države Nevada, ZDA, s podružnico v Singapurju, ki primarno deluje na naslovu 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Za to pogodbo veljajo zakoni zvezne države Washington, brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Vsi spori iz te pogodbe ali v zvezi z njo, vključno z vsemi vprašanji glede njenega obstoja, veljavnosti ali prenehanja veljavnosti, bodo naslovljeni in dokončno razrešeni z arbitražo v Singapurju v skladu s pravili arbitraže mednarodnega arbitražnega centra v Singapurju (SIAC), za katera se šteje, da so s sklicem vključena v ta odstavek. Tribunal bo sestavljen iz enega arbitra, ki ga bo določil predsedujoči arbitražnega centra SIAC. Arbitraža bo potekala v angleškem jeziku. Odločitev arbitra bo dokončna, obvezujoča in neizpodbitna ter se lahko uporabi kot osnova za razsodbe v kateri koli državi ali regiji.

12.6. Japonska. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) na Japonskem, je vaša pogodba sklenjena z družbo Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. To pogodbo ter vse zadeve, ki izhajajo iz nje ali se nanašajo nanjo, ureja zakonodaja Japonske. Vi in mi nepreklicno soglašamo z izključno pristojnostjo okrajnega sodišča v Tokiu za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezani z njo.

12.7. Kitajska. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) na Kitajskem, je za uporabo storitev MSN in Bing oz. programa Windows Live Messenger vaša pogodba sklenjena s podjetjem Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC; to pogodbo, ki se nanaša na uporabo storitev v okviru te pogodbe, ki jo upravlja podjetje Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, ureja zakonodaja Ljudske republike Kitajske. Pri uporabi storitev MSN in Bing oz. programa Windows Live Messenger v okviru te pogodbe bodo vsi spori iz te pogodbe ali v zvezi z njo, vključno z vsemi vprašanji glede njenega obstoja, veljavnosti ali prenehanja veljavnosti, naslovljeni in dokončno razrešeni z arbitražo v Hongkongu pod pokroviteljstvom mednarodnega arbitražnega centra v Hongkongu (»HKIAC«) v skladu z arbitražnimi pravili UNCITRAL, za katera se šteje, da so s sklicem vključena v ta odstavek. Arbitra za takšno arbitražo bo določil center HKIAC v skladu z arbitražnimi pravili UNCITRAL. Arbitraža bo potekala v angleškem jeziku. Odločitev arbitra bo dokončna, obvezujoča in neizpodbitna ter se lahko uporabi kot osnova za razsodbe na Kitajskem ali drugje. Za uporabo vseh drugih storitev v okviru te pogodbe je vaša pogodba sklenjena z družbo Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. V zvezi s temi storitvami to pogodbo ureja zakonodaja zvezne države Washington brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Pristojnost državnih ali zveznih sodišč v okraju King County v državi Washington v ZDA ni izključna.

12.8. Republika Koreja. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) v Republiki Koreji, je vaša pogodba sklenjena z družbo Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea. To pogodbo ureja zakonodaja Republike Koreje. Vi in mi nepreklicno soglašamo z izključno pristojnostjo okrajnega sodišča v Seulu za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezani z njo.

12.9. Tajvan. Če živite (ali – v primeru, da ste podjetje – je vaš sedež) na Tajvanu, je vaša pogodba sklenjena z družbo Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. To pogodbo ureja tajvanska zakonodaja. Vi in mi nepreklicno določamo okrožno sodišče v Tajpeju kot sodišče prve stopnje, ki je pristojno za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz pogodbe ali so z njo povezani.

13. Spletna mesta tretjih oseb

Do spletnih mest ali storitev tretjih oseb lahko morda dostopate prek storitev, ki jih Microsoft ne upravlja ali objavlja. Družba Microsoft ni odgovorna za spletna mesta in storitve tretjih oseb ali vsebino, ki je na voljo prek storitev. Sami ste odgovorni za svoje sodelovanje s tretjimi osebami (vključno z oglaševalci). Za uporabo spletnih mest ali storitev tretje osebe lahko veljajo pogoji in določila te tretje osebe.

14. DRM

Če dostopate do vsebine, zaščitene z Microsoftovim upravljanjem digitalnih pravic (DRM), lahko programska oprema od strežnika s pravicami v spletu samodejno zahteva pravice za uporabo predstavnosti ter prenese in namesti posodobitve za upravljanje digitalnih pravic, da boste lahko predvajali vsebino. Za več informacij glejte informacije o upravljanju digitalnih pravic (DRM) v izjavi o zasebnosti za Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Programska oprema Microsoft .NET Framework

Programska oprema lahko vsebuje programsko opremo Microsoft.NET Framework. Ta programska oprema je del sistema Windows. Za uporabo programske opreme .NET Framework veljajo licenčni pogoji za Windows.

16. Veljavnost

Razdelki 6, 9 (za zneske, ki so nastali pred koncem te pogodbe), 10, 11, 12, 19 in tisti, ki bodo v skladu s svojimi pogoji veljali po koncu pogodbe, ostanejo v veljavi tudi po odpovedi ali poteku veljavnosti te pogodbe.

17. Odstop in prenos

Naše pravice in obveznosti v okviru te pogodbe lahko kadar koli brez obvestila delno ali v celoti odstopimo, prenesemo ali drugače odstranimo, v kolikor to ni v vašo škodo.

18. Obvestila

Ta pogodba je v elektronski obliki. V elektronski obliki vam lahko pošljemo informacije o storitvah, dodatne informacije in informacije, ki vam jih moramo posredovati v skladu z zakonodajo. Te informacije vam lahko posredujemo po e-pošti na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi v storitve, ali z dostopom do Microsoftovega spletnega mesta, ki ga določimo. Priporočamo, da spremljate in vzdržujete e-poštni naslov, ki ste ga navedli. Če ne soglašate s prejemanjem obvestil v elektronski obliki, morate prenehati uporabljati storitve. Družbo Microsoft morate obveščati tako, kot je navedeno v podpori strankam za storitve v razdelku 22.

19. Razlaga pogodbe

To je celotna pogodba med vami in družbo Microsoft za vašo uporabo storitev. Nadomešča vse prejšnje pogodbe med vami in družbo Microsoft glede vaše uporabe storitev. Naslovi razdelkov v pogodbi so samo informativni in nimajo nobenega pravnega učinka. Če uporabljate ali plačate za druge Microsoftove storitve, ki jih ta pogodba ne ureja, morda veljajo posebni ali dodatni pogoji. Vsi deli te pogodbe veljajo do največje mere, ki jo dovoljuje ustrezna zakonodaja. Če sodišče razsodi, da ne moremo uveljavljati dela te pogodbe kot je napisano, bomo morda zamenjali te pogoje s podobnimi pogoji do mere, ki je izvršljiva v skladu z ustrezno zakonodajo, preostanek te pogodbe pa se ne bo spremenil.

20. Neupravičenost tretjih oseb

Koristi iz te pogodbe se nanašajo samo na vas in nas. Koristi tretje osebe so izključene, razen v primeru upravičenih pravnih naslednikov ali oseb.

21. Komponente pisav

Pisave lahko uporabljate za prikaz in tiskanje vsebine samo med uporabo storitev. Omejitev vdelave v pisavah ne smete zaobiti.

22. Podpora

Podpora strankam za Microsoftove storitve je na voljo na forumu Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) in spletnem mestu sistema Windows (http://windows.microsoft.com). Podpora strankam za MSN Internet Access je na voljo na spletnem mestu za podporo storitve MSN (https://support.msn.com). E-poštna podpora strankam za Bing in odjemalce Bing je na voljo na spletnem mestu za podporo storitve Bing (https://support.discoverbing.com). Vse pritožbe v zvezi z izvajanjem te pogodbe morate poslati na spletna mesta, navedena v tem odstavku.

23. Izvozne omejitve

Za Microsoftovo brezplačno programsko opremo in storitve veljajo zakoni o izvozu in tehnologiji Združenih držav in drugih pristojnosti, vi pa se strinjate, da boste ravnali v skladu s temi zakoni in uredbami, ki veljajo za programsko opremo in/ali storitve. Za prenos te brezplačne programske opreme in storitev vladi države z embargom ali določenim prepovedanim tretjim osebam je potrebno dovoljenje vlade Združenih držav. Če želite več informacij, si oglejte spletno mesto finančnega ministrstva Združenih držav (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Poleg tega za plačljive storitve veljajo izvozni zakoni in uredbe Združenih držav, po katerih se morate ravnati. Ti zakoni vsebujejo omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Za dodatne informacije glejte spletno mesto za izvoz Microsoftovih izdelkov (http://www.microsoft.com/exporting).

OBVESTILA

Obvestila in postopek za vložitev zahtevkov zaradi kršenja avtorskih pravic. Obvestila o zahtevkih zaradi kršitev avtorskih pravic je treba poslati Microsoftovemu zastopniku. NA VPRAŠANJA, KI SE NE NANAŠAJO NA NASLEDNJI POSTOPEK, NE BOMO ODGOVARJALI Za dodatne informacije in podatke za stik glejte obvestilo in postopek za vložitev zahtevkov zaradi kršenja avtorskih pravic (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Obvestila in postopki v zvezi s pravicami intelektualne lastnine pri oglaševanju na sponzoriranih mestih. V našem omrežju za oglaševanje preberite priporočila v zvezi z intelektualno lastnino (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Obvestila o avtorskih pravicah in blagovnih/storitvenih znamkah. Vsa vsebina storitev je zaščitena z avtorskimi pravicami © 2012 družbe Microsoft Corporation in/ali njenih dobaviteljev, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Vse pravice so pridržane. Mi ali naši dobavitelji imamo lastniške, avtorske in druge pravice intelektualne lastnine za storitve in njihovo vsebino. Microsoft ter imena, logotipi in ikone vseh Microsoftovih izdelkov, programske opreme in storitev so blagovne/storitvene znamke ali registrirane blagovne/storitvene znamke družbe Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) v ZDA in/ali drugih državah. Imena dejanskih podjetij in izdelkov so morda blagovne/storitvene znamke njihovih lastnikov. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi, so pridržane. Določena programska oprema, uporabljena v določenih Microsoftovih strežnikih spletnih mest, delno temelji na delu skupine Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Vse pravice so pridržane. Programska oprema »gnuplot«, uporabljena v določenih Microsoftovih strežnikih spletnih mest, je zaščitena z avtorskimi pravicami copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Vse pravice so pridržane.

Tečaji delnic in indeksi (vključno z vrednostmi indeksov). Vse informacije, ki jih zagotavljajo družba Interactive Data Corporation (»IDC«) in njena lastniško povezana podjetja (»Informacije družbe IDC«) in ki so vključene v storitve, so v lasti družbe IDC in njenih lastniško povezanih podjetij ali pa imajo zanje licenco. Informacije družbe IDC lahko shranjujete, upravljate, analizirate, preoblikujete, tiskate in prikazujete samo za osebno uporabo. Informacij družbe IDC ne smete objavljati, prenašati, posredovati ali drugače razmnoževati nikomur v nobeni obliki. Prav tako ne boste uporabljali informacij družbe IDC v kakršne koli poslovne ali komercialne namene, vključno z varnostnimi, investicijskimi, računovodskimi, bančnimi, pravnimi ali oglaševalskimi posli ali podjetji, vendar ne omejeno nanje. Pred trgovanjem z vrednostnimi papirji na osnovi informacij družbe IDC se posvetujete s svojim borznim posrednikom ali drugim finančnim svetovalcem, da preveri informacije o ceni. Niti družba IDC niti njena lastniško povezana podjetja ali dajalci licence ne prevzemajo nikakršne odgovornosti do uporabnika ali do kogar koli drugega za kakršno koli prekinitev, netočnost, zamudo, napako ali izostanek – ne glede na vzrok – v informacijah družbe IDC ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno, posledično, kazensko ali svarilno), ki bi izvirala iz navedenega. Pogoji v tem razdelku odražajo Microsoftov dogovor z družbo IDC in njenimi lastniško povezanimi podjetji, vi pa se strinjate, da ta razdelek (in ne drugi razdelki te pogodbe) velja za informacije družbe IDC v primeru spora ali neskladnosti z drugimi pogoji v tej pogodbi.

Indeksov Dow Jones IndexesSM, podatkov indeksov ali oznak Dow Jones ne smete uporabljati v povezavi z izdajanjem, ustvarjanjem, sponzoriranjem, trgovanjem, trženjem ali oglaševanjem finančnih instrumentov ali naložbenih produktov (na primer izvedenih finančnih instrumentov, strukturiranih produktov, investicijskih skladov, indeksnih investicijskih skladov ali investicijskih portfeljov, kjer cena, izplačilo in/ali učinkovitost instrumenta ali naložbenega produkta temeljijo na kateremu koli indeksu ali približku za kateri koli indeks, so z njim povezane ali mu nameravajo slediti) brez posebnega pisnega soglasja družbe Dow Jones.

Obvestilo o finančnih poslih. Microsoft po ameriški zvezni zakonodaji o vrednostnih papirjih ali zakonih o vrednostnih papirjih drugih pristojnosti ni borzni posrednik/trgovec ali registrirani investicijski svetovalec in posameznikom ne svetuje o priporočljivosti vlaganja v vrednostne papirje ali druge finančne izdelke ali storitve oziroma o priporočljivosti njihovega nakupa ali prodaje. Noben del vsebine storitev ni spodbuda ali ponudba za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Niti Microsoft niti dajalci licence za tečaje delnice ali podatke indeksov ne odobravajo ali priporočajo določenih finančnih izdelkov ali storitev. Nobena vsebina storitev ne predstavlja profesionalnega svetovanja, vključno z informacijami o vlaganju ali davčnem svetovanju, vendar ne omejeno nanje.

Obvestilo o vizualnem standardu H.264/AVC in videostandardu VC-1. Programska oprema lahko vključuje tehnologijo za dekodiranje H.264/MPEG-4 AVC in/ali VC-1. MPEG LA, L.L.C. zahteva to obvestilo:

TA IZDELEK JE LICENCIRAN V SKLADU Z ZBIRKO LICENC AVC IN VC-1 ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO ZA (A) KODIRANJE VIDEOPOSNETKOV V SKLADU S STANDARDI (»VIDEOSTANDARDI«) IN/ALI (B) DEKODIRANJE VIDEOPOSNETKOV AVC IN VC-1, KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO IN/ALI SO BILI PRIDOBLJENI PRI PONUDNIKU VIDEOPOSNETKOV, KI IMA LICENCO ZA ZAGOTAVLJANJE TAKIH VIDEOPOSNETKOV. NOBENE LICENCE NI MOGOČE RAZŠIRITI NA NOBEN DRUG IZDELEK NE GLEDE NA TO, ALI JE TAK IZDELEK PRILOŽEN TEJ PROGRAMSKI OPREMI V ENEM ČLANKU. LICENCA NI IZDANA IN SE NE SME UPORABLJATI V NOBEN DRUG NAMEN. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU DRUŽBE MPEG LA, L.L.C. GLEJTE SPLETNO MESTO MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Da ne bi prihajalo do nejasnosti, to obvestilo ne omejuje ali ovira uporabe programske opreme, ki je na voljo v okviru te pogodbe za običajno poslovno uporabo, ki je osebna za to podjetje in ne vključuje (i) nadaljnje distribucije programske opreme tretjim osebam ali (ii) ustvarjanja vsebine s tehnologijami, združljivimi z videostandardi, za distribucijo tretjim osebam.