Katere vrste datotek lahko uporabim v programu Movie Maker?

V program Movie Maker lahko dodate spodaj navedene vrste videodatotek, fotografij in zvočnih datotek.

Pokaži vse

Datoteke s projekti

Vrste datotek s projekti (oblika zapisa) Datotečne pripone
Vrste datotek s projekti (oblika zapisa)

Datoteke s projekti programa Windows Movie Maker

Datotečne pripone

.mswmm

Vrste datotek s projekti (oblika zapisa)

Datoteke s projekti programa Movie Maker

Datotečne pripone

.wlmp

Videodatoteke

Vrste videodatotek (oblika zapisa) Datotečne pripone
Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke Windows Media Video (WMV)

Datotečne pripone

.wmv

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke Windows Media

Datotečne pripone

.asf in .wm

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke AVCHD

Datotečne pripone

.m2ts, .mts in .m2t

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke Apple QuickTime

Datotečne pripone

.mov in .qt

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke DV-AVI

Datotečne pripone

.avi

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke s posneto Microsoftovo televizijsko oddajo

Datotečne pripone

.dvr-ms in .wtv

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Filmske datoteke MPEG-4

Datotečne pripone

.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 in .k3g

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Filmske datoteke MPEG-2

Datotečne pripone

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob in .m2t

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Filmske datoteke MPEG-1

Datotečne pripone

.m1v

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke Motion JPEG

Datotečne pripone

.avi in .mov

Opombe

 • Videodatotek, ki so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče uporabljati v programu Movie Maker.

 • Podpora za uporabo videodatotek MPEG-2 in Microsoftovih televizijskih oddaj v vašem filmu je na voljo le, če imate v računalniku nameščeno eno od teh izdaj operacijskega sistema Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, ali Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium ali Windows Vista Ultimate.

 • Videodatoteke AVCHD z zvokom Dolby Digital lahko uporabljate v programu Movie Maker le, če je v računalniku nameščena ena od teh izdaj operacijskega sistema Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ali Windows 7 Ultimate.

 • Videodatoteke MPEG‑4 z zvokom AAC lahko v programu Movie Maker uporabljate le, če je v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7.

 • Videodatoteke 3GPP in 3GPP2, ki se običajno posnamejo z mobilnim telefonom, lahko v programu Movie Maker uporabljate le, če vsebujejo video MPEG-4 in zvok AAC ter če je program Movie Maker nameščen v računalniku z operacijskim sistemom Windows 7.

  Videodatoteke 3GPP lahko namesto tega vsebujejo zvok AMR, videodatoteke 3GPP2 pa zvok AMR ali QCELP. V teh primerih je pogosto mogoče predvajati videodatoteko, ne pa tudi zvoka. Datoteke, ki vsebujejo video H.263, boste morda lahko v programu Movie Maker predvajali le, če namestite dodatne kodeke.

 • Nekatere videodatoteke MPEG-4 lahko uporabljate, če program Movie Maker uporabljate v računalniku z operacijskim sistemom Windows Vista in namestite potrebne zvočne in video kodeke.

 • Če želite dodatne informacije o video in zvočnih kodekih ter o tem, kateri kodeki so nameščeni v računalniku in katere kodeke uporablja izbrana videodatoteka, glejte Kodeki: pogosta vprašanja na spletnem mestu Windows.

Datoteke s fotografijami

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa) Datotečne pripone
Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)

Datoteke JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Datotečne pripone

.jpg, .jpeg, .jfif in .jpe

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)

Datoteke TIFF (Tagged Image File Format)

Datotečne pripone

.tif in .tiff

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)

Datoteke GIF (Graphics Interchange Format)

Datotečne pripone

.gif

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)

Datoteke Windows Bitmap

Datotečne pripone

.bmp, .dib in .rle

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)

Datoteke Icon

Datotečne pripone

.ico in .icon

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)

Datoteke PNG (Portable Network Graphics)

Datotečne pripone

.png

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)

Datoteke s fotografijami z visoko ločljivostjo (HD)

Datotečne pripone

.wdp

Zvočne datoteke

Vrste zvočnih datotek (oblika zapisa) Datotečne pripone
Vrste zvočnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke Windows Media Audio (WMA)

Datotečne pripone

.asf, .wm in .wma

Vrste zvočnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke PCM (Pulse‑code Modulation)

Datotečne pripone

.aif, .aiff in .wav

Vrste zvočnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke AAC (Advanced Audio Coding)

Datotečne pripone

.m4a

Vrste zvočnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke MP3

Datotečne pripone

.mp3

Vrste zvočnih datotek (oblika zapisa)

Vse videodatoteke, podprte v programu Movie Maker

Datotečne pripone

Opombe

 • Zvočnih datotek, ki so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče uporabiti v programu Movie Maker.

 • Videodatoteke, podprte v programu Movie Maker, lahko uporabljate kot zvočne datoteke.

 • Če želite dodatne informacije o video in zvočnih kodekih ter o tem, kateri kodeki so nameščeni v računalniku in katere kodeke uporablja izbrana zvočna datoteka, glejte Kodeki: pogosta vprašanja na spletnem mestu Windows.

Potrebujete dodatno pomoč?