Uporaba upravitelja dodatkov za Internet Explorer 8

Te informacije veljajo za program Windows Internet Explorer 8.

Orodne vrstice in pripone, ponudnike iskanja, hitra opravila in filtriranje InPrivate si lahko ogledate in jih upravljate v pogovornem oknu za upravljanje dodatkov.

Odpiranje upravljanja dodatkov

Za odpiranje upravljanja dodatkov sledite tem navodilom:

 1. Odprite program Internet Explorer tako, da kliknete StartSlika gumba Start, nato pa kliknite Internet Explorer.

 2. Kliknite gumb Orodja in nato Upravljanje dodatkov.

 3. Tu si lahko ogledate ali upravljate katerega koli od teh dodatkov:

  • Orodne vrstice in pripone. Oglejte si, omogočite ali onemogočite orodne vrstice, kontrolnike ActiveX, predmete za pomoč brskalniku in razširitve brskalnika.

  • Ponudniki iskanja. Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev ter dodajanje ali odstranjevanje ponudnikov iskanja. Programom lahko tudi preprečite spreminjanje privzetih ponudnikov iskanja.

  • Hitra opravila Ogled, spreminjanje privzetih nastavitev ter dodajanje in odstranjevanje hitrih opravil.

  • Seznam filtriranja InPrivate. Ogled stanja in upravljanje seznama blokiranih spletnih mest.

Delo s stolpci v upravljanju dodatkov

Upravljanje dodatkov prikaže informacije o dodatkih v stolpcih, ki jih lahko prikažete ali skrijete. Nekatere vrste dodatkov imajo več stolpcev, kot jih je privzeto prikazanih. Za prikaz ali skrivanje dodatnih stolpcev sledite tem navodilom:

 1. Odprite program Internet Explorer tako, da kliknete StartSlika gumba Start, nato pa kliknite Internet Explorer.

 2. Kliknite gumb Orodja in nato Upravljanje dodatkov.

 3. V razdelku Vrste dodatkov kliknite kategorijo.

 4. Z desno tipko miške kliknite enega od naslovov stolpcev in pokažite na Stolpce za ogled seznama stolpcev, ki so na voljo.

 5. Kliknite stolpec, ki ga želite dodati.

 6. Za vsak dodaten stolpec, ki ga želite dodati, ponovite koraka 4 in 5.

V spodnjih tabelah so razloženi stolpci, ki so na voljo za vsako od vrst dodatkov na seznamu upravljanja dodatkov:

Orodne vrstice in pripone

Ta stolpec Prikaže te informacije
Ta stolpec

Ime

Prikaže te informacije

Prijazno ime dodatka

Ta stolpec

Aplikacija

Prikaže te informacije

Ime programa, s katerim deluje dodatek. To bo vedno Internet Explorer.

Ta stolpec

Založnik

Prikaže te informacije

Ime podjetja ali spletnega mesta (če je znano), ki je založilo ali ustvarilo dodatek.

Ta stolpec

Stanje

Prikaže te informacije

Označuje, ali je dodatek omogočen ali onemogočen. Omogočeni dodatki niso vedno zagnani ali v pomnilniku, kot na primer ko dodatek ni bil uporabljen med sejo brskanja.

Ta stolpec

Vrsta

Prikaže te informacije

Določa vrsto dodatka, kot je pomožni predmet brskalnika (BHO) ali kontrolnik ActiveX.

Ta stolpec

Zadnji dostop

Prikaže te informacije

Čas in datum, ko je bil dodatek zadnjič uporabljen. Pri dodatkih, kot so kontrolniki ActiveX, je to pogosto čas in datum, ko ste odprli trenutno sejo brskanja.

Ta stolpec

Datum datoteke

Prikaže te informacije

Čas in datum, ko je bila ustvarjena datoteka z dodatkom.

Ta stolpec

Uporabljeno

Prikaže te informacije

Kolikokrat je bil dodatek uporabljen s strani Internet Explorerja ali spletnega mesta.

Ta stolpec

Blokirano

Prikaže te informacije

Kolikokrat je bil zagon dodatka blokiran.

Ta stolpec

ID razreda

Prikaže te informacije

Edinstveni identifikator za vsak dodatek, ki ga uporabi Internet Explorer in Windows.

Ta stolpec

Datoteka

Prikaže te informacije

Ime datoteke z dodatkom, ki ima po navadi pripono .DLL.

Ta stolpec

V mapi

Prikaže te informacije

Mapa v računalniku, v kateri je shranjena datoteka z dodatkom.

Ta stolpec

Različica

Prikaže te informacije

Založnikova številka različice Če imate težave z dodatkom ali kontrolnikom, ki je morda zastarel, lahko to številko primerjate z najnovejšo številko različice na založnikovem spletnem mestu.

Ta stolpec

Čas nalaganja

Prikaže te informacije

Povprečen čas v sekundah, ki je bil potreben za nalaganje dodatka in dokončanje inicializacije na podlagi zadnjih desetih nalaganj. Dodatki se naložijo, ko odprete novo okno ali zavihek.

Ponudniki iskanja

Ta stolpec Prikaže te informacije
Ta stolpec

Ime

Prikaže te informacije

Ime ponudnika iskanja, ki se prikaže v iskalnem polju Internet Explorerja.

Ta stolpec

Stanje

Prikaže te informacije

Privzeti ponudnik iskanja.

Ta stolpec

Vrstni red seznama

Prikaže te informacije

Vrstni red, v katerem so prikazani ponudniki iskanja, ko kliknete iskalno polje ali puščico poleg iskalnega polja.

Ta stolpec

Predlogi za iskanje

Prikaže te informacije

Označuje, ali ponudnik iskanja omogoča predloge za iskanje. To so sorodni iskalni pojmi, ki jih omogoča ponudnik.

Ta stolpec

Naslov za iskanje

Prikaže te informacije

Spletni naslov, kamor bodo poslani iskalni pojmi.

Ta stolpec

Naslov za predloge

Prikaže te informacije

Spletni naslov, kamor bo ponudnik iskanja poslal kar vnesete za pridobivanje predlogov iskanja.

Hitra opravila

V tem stolpcu So prikazane te informacije
V tem stolpcu

Ime

So prikazane te informacije

Ime, ki je prikazano v meniju »Hitro opravilo« in na strani »Nov zavihek«.

V tem stolpcu

Naslov

So prikazane te informacije

Naslov, na katerega bo usmerjeno hitro opravilo, ko ga izberete.

V tem stolpcu

Kategorija

So prikazane te informacije

Vrsta storitve, ki jo hitro opravilo ponudi kopiranemu besedilu, kot je »Spletni dnevnik«, »Definicija«, »Zemljevid« ali »Prevod«.

V tem stolpcu

Stanje

So prikazane te informacije

Označuje, ali je hitro opravilo privzeto za kategorijo in ali je omogočeno ali onemogočeno.

Seznam filtriranja InPrivate

Ta stolpec Prikaže te informacije
Ta stolpec

Stanje

Prikaže te informacije

Prikaže, ali je spletni naslov blokiran ali omogočen.

Ta stolpec

Naslov

Prikaže te informacije

Naslov vsebine, ki je v skupni rabi več spletnih mest.

Ta stolpec

Datoteka

Prikaže te informacije

Ime datoteke vsebine v skupni rabi.