Dodajanje naslovov in odjavne špice v Windows Movie Makerju

Z Windows Movie Makerjem lahko filmu dodate naslov, svoje ime, datum, odjavno špico in drugo besedilo. Mogoče je na primer dodati naslov, ki najavlja osebo ali prizor v filmu.

Naslove lahko dodate na različna mesta filma: na začetku ali koncu, pred posnetkom ali za njim ali čez posnetek. Naslov se predvaja, kolikor dolgo ste določili, in je na zaslonu prikazan samostojno ali pa prekriva video, ki se predvaja. Nato izgine, in nadaljuje se videoposnetek ali slika.

Naslednja slika prikazuje projekt z naslovom, predvajanim pred videoposnetkom:

Slika začetnega naslova na časovni premici
Začetni naslov na časovni premici

Naslednja slika prikazuje projekt z naslovom, ki prekriva predvajani videoposnetek:

Slika prekrivnega naslova na časovni premici
Prekrivni naslov na časovni premici

Ta slika prikazuje projekt z odjavno špico, ki se predvaja na koncu projekta:

Slika odjavne špice na časovni premici
Odjavna špica na časovni premici
Pokaži vse

Dodajanje naslova ali odjavne špice

 1. Če veste, kje v filmu naj bo prikazan naslov ali odjavna špica, kliknite to mesto v snemalni knjigi/na časovni premici.

 2. Kliknite Orodja in nato Naslovi in odjavna špica.

 3. Kliknite povezavo, ustrezno mestu, kjer želite dodati naslov ali odjavno špico.

 4. V polje Vnesite besedilo naslova natipkajte besedilo, ki bo tvorilo naslov ali odjavno špico.

  Ko besedilo natipkate, se na zaslonu prikaže privzeta animacija in oblika naslova ali odjavne špice, ki jo želite dodati.

 5. Če želite animacijo naslova zamenjati, kliknite Spremeni animacijo naslova in izberite eno s seznama.

 6. Če želite zamenjati pisavo in barvo naslova, kliknite Spremeni pisavo in barvo besedila ter izberite pisavo, barvo pisave, oblikovanje, barvo ozadja, prosojnost, velikost pisave in položaj naslova po svojem okusu.

 7. Kliknite Dodaj naslov.

Urejanje obstoječega naslova

 1. V snemalni knjigi/na časovni premici izberite naslov, ki ga želite urediti.

 2. Kliknite Urejanje in nato Uredi naslov.

 3. Naslov spremenite, kakor želite, in kliknite Dodaj naslov.

Spreminjanje trajanja naslova

 1. Uporabljati morate pogled časovne premice, zato kliknite Pogled in nato Časovna premica.

 2. Izberite naslov, katerega trajanje želite spremeniti.

 3. Če želite predvajanje naslova podaljšati, povlecite končno ročico rezanja proti koncu časovne premice.

  Če želite predvajanje naslova skrajšati, povlecite začetno ročico rezanja proti koncu časovne premice.

Odstranjevanje naslova

 1. V snemalni knjigi/na časovni premici izberite naslov, ki ga želite odstraniti iz filma.

 2. Kliknite Urejanje in nato Odstrani.

Opomba

 • Ročici rezanja sta črna trikotnička na začetku in koncu posnetka. Če nad ročico premaknete kazalec miške, se ta spremeni v rdečo dvosmerno puščico.