Dodajanje prehodov in učinkov slikam in videu v programu Windows Movie Maker

Filme je mogoče izpopolniti s prehodi ali učinki.

Prehodi

Prehod določa, kako se film predvaja od enega posnetka ali slike do drugega. Dodate ga lahko med sliki, videoposnetka ali naslova v snemalni knjigi/na časovni premici, kakor koli želite. Trajanje prehoda lahko nastavite, vendar ne more presegati dolžine krajšega od stičnih posnetkov. Med prehodi, ki jih lahko dodate, so pojemanje, drsenje posnetka čez zaslon ali drobljenje posnetka, tako da se pojavi drugi.

Vsak dodani prehod je prikazan na časovni premici, na stezi za prehode. Če jo želite videti, morate razširiti stezo za video. Trajanje prehoda je določeno z dolžino prekrivanja posnetkov. Naslednja slika prikazuje projekt s prehodom v snemalni knjigi:

Slika prehoda v snemalni knjigi
Prehod v snemalni knjigi

Naslednja slika prikazuje projekt s prehodom na časovni premici:

Slika prehoda na časovni premici
Prehod na časovni premici
Pokaži vse

Dodajanje prehoda

 1. V snemalni knjigi/na časovni premici kliknite drugega od obeh videoposnetkov, naslovov ali slik, med kateri želite vstaviti prehod.

 2. Kliknite Orodja in nato Prehodi.

 3. V podoknu z vsebino kliknite prehod, ki ga želite dodati. Če kliknete gumb Predvajaj pod oknom za predogled, boste videli, kako prehod deluje.

 4. Kliknite Posnetek in še Dodaj na časovno premico ali Dodaj v snemalno knjigo.

Opombe

 • Prehod je mogoče dodati tudi tako, da ga povlečete na časovno premico in spustite med posnetka na stezi za video. V snemalni knjigi pa ga povlecite in spustite v celico za prehod med dvema videoposnetkoma ali slikama.

 • Če ste nadgradili operacijski sistem Windows XP na operacijski sistem Windows Vista, dodatni prehodi in učinki, ki ste jih prenesli in namestili pred tem, ne bodo na voljo v trenutni različici programa Windows Movie Maker.

Spreminjanje dolžine prehoda

 • Na stezi za prehode na časovni premici povlecite začetek prehoda proti začetku ali koncu časovne premice glede na to, ali ga želite skrajšati ali podaljšati.

Opomba

 • Če želite prikazati stezo za prehode, razširite stezo za video.

Spreminjanje privzete dolžine prehoda

 1. Kliknite Orodja, Možnosti in še jeziček Dodatno.

 2. Vtipkajte želeno trajanje (v sekundah), ki bo privzeto veljalo za vse prehode, dodane v snemalno knjigo/na časovno premico.

Odstranjevanje prehoda

 1. Naredite lahko to:

  • V snemalni knjigi kliknite celico s prehodom, ki ga želite odstraniti.

  • Na časovni premici kliknite neželeni prehod na stezi za prehode.

 2. Kliknite Urejanje in nato Odstrani.

Učinki

Filmom je mogoče dodati posebne učinke. Morda želite, da je uvožen posnetek videti kot stara filmska klasika. Z enim od učinkov za starost filma lahko na videoposnetku, fotografiji ali naslovu pričarate starinsko patino.

Naslednja slika prikazuje projekt z učinkom v snemalni knjigi:

Slika učinka v snemalni knjigi
Učinek v snemalni knjigi

Naslednja slika prikazuje projekt z učinkom na časovni premici:

Slika učinka na časovni premici
Učinek na časovni premici
Pokaži vse

Dodajanje učinka

 1. V snemalni knjigi/na časovni premici izberite videoposnetek, sliko ali naslov, ki mu želite dodati učinek.

 2. Kliknite Orodja in nato Učinki.

 3. V podoknu z vsebino kliknite učinek, ki ga želite dodati. Če kliknete gumb Predvajaj pod oknom za predogled, boste videli, kako učinek deluje.

 4. Kliknite Posnetek in še Dodaj na časovno premico ali Dodaj v snemalno knjigo.

Opombe

 • Učinek je mogoče dodati tudi tako, da ga povlečete iz podokna z vsebino in spustite na sliko ali videoposnetek na stezi za video na časovni premici, v celico z učinki v videoposnetku ali na sliko v snemalni knjigi.

 • Pogled sličic v podoknu z vsebino prikazuje primere različnih učinkov.

 • Če ste nadgradili operacijski sistem Windows XPna operacijski sistem Windows Vista, dodatni prehodi in učinki, ki ste jih prenesli in namestili pred tem, ne bodo na voljo v trenutni različici programa Windows Movie Maker.

Menjava učinka

 1. Na stezi za video na časovni premici ali v snemalni knjigi kliknite videoposnetek, sliko ali naslov z učinkom, ki ga želite zamenjati.

 2. Kliknite Posnetek, pokažite na Video in kliknite Učinki.

 3. Naredite lahko to:

  • Če želite odstraniti učinek, ga kliknite v območju Prikazani učinki in nato kliknite Odstrani. Postopek po potrebi ponovite.

  • Če želite dodati učinek, ga kliknite v območju Razpoložljivi učinki in nato kliknite Dodaj. Postopek po potrebi ponovite.

Nasveti

 • Če dodate več učinkov, lahko vrstni red prikaza vseh spremenite z gumboma Premakni gor in Premakni dol.

 • Če želite učinek dodati hitro, ga povlecite na videoposnetek, sliko ali naslov v snemalni knjigi/na časovni premici.

 • Če posnetku dodate isti učinek večkrat, bo uporabljen, kolikorkrat ste ga dodali. Če na primer dvakrat dodate učinek dvojne pospešitve, bo posnetek predvajan štirikrat hitreje kakor prvotni.

 • Učinek lahko odstranite tudi tako, da v snemalni knjigi izberete celico z neželenim učinkom in pritisnete tipko DELETE.