Pokaži vse

Kje je ikona akumulatorja?

Ikona akumulatorja je prikazana v področju za obvestila opravilne vrstice operacijskega sistema Windows.

Opomba

 • Pri namiznem računalniku je ikona akumulatorja prikazana samo, če uporabljate začasni akumulator, na primer ko je prek vrat USB priključena naprava za neprekinjeno napajanje (UPS).

Čemu se uporablja ikona akumulatorja?

Ikona akumulatorja se sproti spreminja, tako da lahko z bežnim pogledom ugotovite stanje napolnjenosti akumulatorja.

 • Ko je napolnjenost več kot 25-odstotna, je ikona zelena.

 • Ko se napolnjenost zmanjša na 25 odstotkov, se nad zeleno ikono akumulatorja prikaže rumen trikotnik s klicajem.

 • Ko je akumulator skoraj izpraznjen, se nad zeleno ikono prikaže rdeč krog z belim znakom »X«.

Če kazalec miške postavite nad ikono akumulatorja, se prikažejo odstotek napolnjenosti, preostali čas do izpraznitve in načrt porabe, ki ga uporabljate.

Če je stanje napolnjenosti nizko in ste nastavitve načrta porabe spremenili tako, da vas operacijski sistem obvesti, ko je doseženo nizko stanje napolnjenosti, se to obvestilo prikaže nad ikono akumulatorja.

Če ikono akumulatorja kliknete z desno tipko miške, se prikaže meni s temi možnostmi:

 • Možnosti porabe. Odpre stran Izberite načrt porabe, kjer lahko spremenite nastavite porabe ali izberete načrt zanjo.

 • Središče programa Windows za prenosni računalnik. Odpre središče programa Windows za prenosni računalnik, kjer lahko na enem mestu nastavite najpogosteje uporabljene nastavitve prenosnega računalnika. Spremenite lahko na primer svetlost zaslona, prilagodite glasnost zvočnikov, preverite stanje akumulatorja in drugo.

  Opomba

  • Središče programa Windows za prenosni računalnik je na voljo samo v prenosnih računalnikih in ni vključeno v različicah Windows Vista Starter ali Windows Vista Home Basic.

 • Prikaz ikon sistema. Odpre pogovorno okno Lastnosti opravilne vrstice in menija »Start«, kjer lahko skrijete ikono akumulatorja tako, da počistite potrditveno polje Napajanje.

Če ikono akumulatorja kliknete, se prikaže merilnik napajanja. Navaja vse razpoložljive akumulatorje in stanje njihove napolnjenosti.

V merilniku napajanja je prav tako mogoče izbrati enega privzetih načrtov porabe. Če želite spremeniti nastavitve načrta porabe ali izbrati načrt, ki ni prikazan v merilniku napajanja, kliknite Več možnosti porabe.

Zakaj se preostali čas v merilniku napajanja včasih bistveno spremeni?

Trajanje akumulatorja je odvisno predvsem od tega, kaj delate na prenosnem računalniku, ko se napaja iz njega, in od nastavitev načrta porabe, ki upravljajo računalnikovo porabo. Poraba prenosnega računalnika se stalno spreminja glede na trenutno dejavnost in njeno trajanje. Če na primer gledate DVD, se akumulator prazni veliko hitreje kakor pri branju in pisanju e-pošte. Zaradi tega merilnik napajanja pogosto zaostaja pri poročanju o napolnjenosti akumulatorja in oceni preostalega časa.

Kdaj je varno odstraniti akumulator iz prenosnega računalnika?

To je odvisno od prenosnega računalnika in akumulatorja ter se razlikuje glede na proizvajalca. Če želite več informacij, poglejte v dokumentacijo, ki ste jo dobili s prenosnim računalnikom ali akumulatorjem.

Zakaj se ikona akumulatorja stalno spreminja?

Videz ikone akumulatorja se spreminja tudi glede na to, ali se prenosni računalnik napaja iz električnega omrežja ali iz akumulatorja. Ikona prikazuje, ali se akumulator polni ali je že napolnjen. Kaže tudi preostanek energije v 10-odstotnih korakih in se spremeni, če napolnjenost doseže nizko ali kritično stopnjo. Njen videz se poleg tega spremeni, če ni zaznan noben akumulator.

Naslednja razpredelnica pojasnjuje, kaj pomenijo različne ikone akumulatorja.

Stanje akumulatorja Ikona Razlaga
Stanje akumulatorja

Prenosni računalnik je priključen na električno omrežje in akumulator se polni.

Ikona
Slika vrstice z ikonami akumulatorja, ki prikazuje naraščajoče prirastke polnitve, s simbolom univerzalnega vtičnika poleg nje
Razlaga

Ikona akumulatorja nekajkrat utripne, ko prenosni računalnik prvič priključite na omrežje. Med polnjenjem se ikona akumulatorja polni v 10-odstotnih korakih, začenši pri desetih odstotkih.

Stanje akumulatorja

Akumulator v prenosnem računalniku je poln.

Ikona
Ikona polnega akumulatorja s simbolom univerzalnega vtičnika poleg nje
Razlaga

Prenosni računalnik je priključen na električno omrežje in akumulator je poln.

Stanje akumulatorja

Prenosni računalnik se napaja iz akumulatorja in ta se prazni.

Ikona
Slika ikone akumulatorja s padajočo polnitvijo
Razlaga

Ko se računalnik napaja iz akumulatorja, ikona prikazuje preostanek energije v 10-odstotnih korakih, dokler napolnjenost ne doseže nizke stopnje.

Stanje akumulatorja

Obvestilo o nizkem stanju akumulatorja

Ikona
Slika ikone akumulatorja, ko je napolnjen 25 %
Razlaga

V akumulatorju je še 25 odstotkov energije.

Opomba

Stanje akumulatorja

Obvestilo o kritičnem stanju akumulatorja

Ikona
Slika ikone akumulatorja, ko napolnjenost akumulatorja doseže kritično raven
Razlaga

Ko stanje napolnjenosti akumulatorja doseže 10 odstotkov, ikona akumulatorja privzeto pokaže obvestilo o kritičnem stanju akumulatorja. Če vidite to opozorilo, priključite prenosni računalnik na električno omrežje ali se pripravite na izpad napajanja.

Obvestilo o kritičnem stanju akumulatorja se prikaže nad ikono akumulatorja, ki prikazuje stanje napolnjenosti.

Če želite spremeniti obvestilo o kritičnem stanju akumulatorja, glejte Izbiranje ravni nizkega stanja in kritičnega stanja akumulatorja.

Stanje akumulatorja

Prenosni računalnik je priključen na električno omrežje in akumulator se ne polni.

Ikona
Ikona praznega akumulatorja s simbolom univerzalnega vtičnika poleg nje
Razlaga

Med polnjenjem akumulatorja se ikona akumulatorja polni v 10-odstotnih korakih. Če se ne, akumulator morda ne sporoča polnjenja. Če je prenosni računalnik dolgo priključen na omrežje, stanje akumulatorja pa ostaja nizko, gre morda za težavo s strojno opremo računalnika. Če imate starejši akumulator, utegne biti povsem napolnjen, vendar ne stoodstotno.

Stanje akumulatorja

Stanje akumulatorja ni znano.

Ikona
Slika ikone akumulatorja, ko ni mogoče ugotoviti ravni napolnjenosti
Razlaga

Odstotka preostale napolnjenosti akumulatorja ni mogoče določiti.

Stanje akumulatorja

Windows ne more zaznati akumulatorja v ležišču za akumulator.

Ikona
Slika ikone, da ni bil zaznan noben akumulator
Razlaga

Prenosni računalnik je priključen na električno omrežje in zaznan ni noben akumulator. Akumulator morda ni vstavljen v ležišče za akumulator ali pa je nastala težava z njim ali stojno opremo računalnika. Če želite izvedeti več, preberite dokumentacijo, ki je bila priložena prenosnemu računalniku, ali obiščite spletno mesto proizvajalca.

Če računalnik nima ležišča za akumulator, ikona akumulatorja ne bo prikazana.

Kako lahko spremenim stopnjo nizkega stanja akumulatorja?

Spreminjanje stopnje nizkega stanja akumulatorja

 1. Odprite možnosti porabe tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Nadzorna plošča, nato Sistem in vzdrževanje in potem Možnosti porabe.

 2. Na strani Izberite načrt porabe kliknite Spreminjanje nastavitev načrta za izbrani načrt.

 3. Na strani Spremeni nastavitve za načrt kliknite Spremeni napredne nastavitve napajanja.

 4. Na kartici Dodatne nastavitve razširite postavko Akumulator, nato razširite postavko Stopnja nizkega stanja akumulatorja, kliknite Na akumulatorju in še puščico, da povečate odstotni delež napolnjenosti, ko naj se prikaže obvestilo o stopnji nizkega stanja akumulatorja.

 5. Kliknite V reduin nato Shrani spremembe.

Ko napolnjenost akumulatorja doseže kritično stopnjo, Windows ukrepa, kakor določa dejanje kritičnega stanja akumulatorja. Privzeto se takrat prenosni računalnik preklopi v mirovanje. V tem primeru Windows shrani odprte datoteke na trdi disk, tako da jih lahko obnovi, ko se računalnik preklopi iz mirovanja. Če želite spremeniti dejanje kritičnega stanja akumulatorja, glejte Izbira stopnje nizkega in kritičnega stanja akumulatorja.

Kako skrijem ikono akumulatorja v področju za obvestila?

Skrivanje ikone akumulatorja

 1. Z desno tipko miške kliknite opravilno vrstico in nato kliknite Lastnosti.

 2. Kliknite jeziček Področje za obvestila.

 3. V okvirju Sistemske ikone počistite potrditveno polje Napajanje.

Če potrditveno polje Napajanje ni na voljo, morda v računalnik ni vstavljen akumulator. Mogoče pa je nekatere nastavitve opravilne vrstice določil skrbnik sistema. Zakaj ne morem spremeniti nekaterih nastavitev?

Prikaz ikone akumulatorja

 1. Z desno tipko miške kliknite opravilno vrstico in nato kliknite Lastnosti.

 2. Kliknite jeziček Področje za obvestila.

 3. V okvirju Sistemske ikone potrdite potrditveno polje Napajanje.

Kako izberem, kateri načrti porabe bodo prikazani v merilniku napajanja?

Merilnik napajanja lahko prikazuje tri načrte porabe, ki pomenijo različne vrste načrta:

 • Načrt, ki uravnovesi porabo z učinkovitostjo delovanja (»Usklajeno«)

 • Načrt, ki varčuje z energijo (»Varčevanje z energijo«)

 • Načrt, ki je naravnan na učinkovitost delovanja sistema (»Visoka učinkovitost delovanja«)

Izbiranje načrtov porabe, prikazanih v merilniku napajanja

 1. Odprite možnosti porabe tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Nadzorna plošča, nato Sistem in vzdrževanje in potem Možnosti porabe.

 2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

  Načrt porabe, ki ga izberete ali ustvarite, privzeto postane dejavni načrt in je prikazan v merilniku napajanja. Če želite spet vključiti izvirni načrt, ga izberite v merilniku napajanja.

Kako preprečim, da me Windows obvešča o nizkem stanju akumulatorja?

 1. Odprite možnosti porabe tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Nadzorna plošča, nato Sistem in vzdrževanje in potem Možnosti porabe.

 2. Na strani Izberite načrt porabe kliknite Spreminjanje nastavitev načrta za izbrani načrt.

 3. Na strani Spremeni nastavitve za načrt kliknite Spremeni napredne nastavitve napajanja.

 4. Na kartici Dodatne nastavitve razširite postavko Akumulator, nato razširite postavko Obvestilo o nizkem stanju akumulatorja, kliknite Na akumulatorju, potem kliknite puščico in še Izklopljeno.

 5. Kliknite V reduin nato Shrani spremembe.

Zakaj v merilniku napajanja ne morem izbrati načrta porabe?

Če je računalnik povezan v omrežje organizacije, kot je denimo šola, vladna služba ali podjetje, je morda skrbnik sistema s pravilnikom skupine onemogočil ali celo odstranil nekatere nastavitve. Pravilnik skupine je funkcija programa Windows, s katero skrbniki sistema nadzorujejo dostop uporabnikov do nekaterih funkcij programa Windows.

Če menite, da nastavitve porabe ne morete spremeniti zaradi pravilnika skupine, se obrnite na skrbnika sistema.

Poleg tega mogoče nimate ustreznih uporabniških pravic, da bi izbrali drug načrt porabe, ker je morda skrbnik sistema določil dejavni načrt, tako da ga ne morete izbrati sami.

Kako vem, kateri načrt porabe je primeren za moje potrebe?

Čeprav načrt »Usklajeno« zadostuje za računalniške potrebe večine ljudi, se morate o njegovi primernosti odločiti glede na to, kako računalnik navadno uporabljate. Če na primer veliko potujete in se morate dolgo časa zanesti na akumulator, načrt »Visoka učinkovitost delovanja« morda ne bo zagotavljal dolgotrajnega napajanja iz akumulatorja, kakršno potrebujete. V tem primeru bi bil primernejši načrt za varčevanje z energijo. Če je računalnik med uporabo vedno priključen na električno omrežje, načrt »Varčevanje z energijo« morda ne bo omogočal učinkovitosti delovanja, kakršno potrebujete, ko denimo gledate DVD.

Če želite videti, kateri načrt porabe je dejaven, premaknite kazalec miške na ikono merilnika napajanja.