Zapisovanje na CD ali DVD v programu Windows Media Center: pogosta vprašanja

Tukaj je nekaj odgovorov na pogosta vprašanja o zapisovanju na CD-je ali DVD-je v programu Windows Media Center.

Pokaži vse

Katere vrste CD-jev je mogoče zapisati v programu Windows Media Center?

Če želite zapisati CD v programu Windows Media Center, mora biti na računalnik priključen ali v njem nameščen zapisovalnik CD-jev. Zapisovalnik CD-jev je lahko vgrajen v računalnik ali nameščen zunaj njega, odvisno od vrste zapisovalnika CD-jev. Vgrajeni zapisovalniki CD-jev so nameščeni v eno od pogonskih ležišč računalnika. Zunanji zapisovalniki CD-jev so samostojni pogoni, ki so priključeni na računalnik s kablom USB 2.0 ali v nekaterih primerih s kablom IEEE 1394.

Za zapisovanje CD-jev v programu Windows Media Center lahko uporabite prazen disk CD-R ali CD-RW. Vrsta zapisljivih CD-jev, ki jih uporabite, je odvisna od vrste zapisljivih CD-jev, ki jih podpira zapisovalnik CD-jev, in vrste želenega diska. Pri zapisovanju na CD-je ne smete pozabiti, da diskov CD-RW ni mogoče predvajati v vseh predvajalnikih CD-jev. V programu Windows Media Center lahko zapisujete na te vrste CD-jev:

 • Zvočni CD. Windows Media Center pri zapisovanju zvočnega CD-ja pretvori digitalne zvočne datoteke v obliko zvočnega zapisa, ki jo standardni predvajalniki CD-jev lahko prepoznajo in predvajajo. Zvočne CD-je lahko predvajate v večini računalnikov ter v hišnih in avtomobilskih predvajalnikih CD-jev, ki podpirajo predvajanje diskov CD-R in/ali CD-RW. Zvočni CD lahko zapišete iz datotek v obliki zapisa zvočnih datotek Windows Media Audio (WMA), MP3 ali WAV.

  Nekatere zvočne datoteke so lahko zaščitene, zato jih morda ne boste mogli zapisati na CD. To je odvisno od pravic za uporabo predstavnosti, ki jih določenim digitalnim zvočnim datotekam dodeli ponudnik vsebine ali lastnik.

 • Podatkovni CD. Na podatkovni CD lahko shranite približno 700 MB glasbenih, video- ali slikovnih datotek. Podatkovni CD-ji so uporabni za varnostno kopiranje podatkovnih datotek. Pri zapisovanju podatkovnega CD-ja v programu Windows Media Center digitalne predstavnostne datoteke niso pretvorjene iz ene oblike zapisa v drugo, ampak so preprosto kopirane na CD. Ne pozabite, da nekateri predvajalniki CD-jev in računalniki ne podpirajo predvajanja podatkovnih CD-jev ali določenih vrst datotek, ki so zapisane na podatkovnem CD-ju.

Katere vrste DVD-jev je mogoče zapisati v programu Windows Media Center?

Če želite zapisati DVD v programu Windows Media Center, mora biti na računalnik priključen ali v njem nameščen zapisovalnik DVD-jev. Zapisovalnik DVD-jev je lahko vgrajen v računalnik ali nameščen zunaj njega, odvisno od vrste zapisovalnika DVD-jev. Vgrajeni zapisovalniki DVD-jev so nameščeni v eno od pogonskih ležišč računalnika. Zunanji zapisovalniki DVD-jev so samostojni pogoni, ki so priključeni na računalnik s kablom USB 2.0 ali v nekaterih primerih s kablom IEEE 1394.

Vrsta zapisljivega DVD-ja, ki ga boste uporabili, se razlikuje glede na zapisovalnik DVD-jev. Z nekaterimi zapisovalniki DVD-jev je mogoče zapisati le določene vrste zapisljivih DVD-jev. Z nekaterimi zapisovalniki DVD-jev lahko na primer zapisujete le diske DVD+R ali DVD+RW oziroma DVD-R ali DVD-RW. Drugi zapisovalniki pa omogočajo zapisovanje vseh teh vrst zapisljivih DVD-jev. Če želite ugotoviti, katere vrste DVD-jev podpira vaš zapisovalnik, preberite priročnik za uporabo, ki je bil priložen zapisovalniku DVD-jev.

Če zapisovalnik DVD-jev podpira zapisovanje teh vrst diskov, lahko v programu Windows Media Center zapišete na eno do teh vrst zapisljivih ali znova zapisljivih DVD-jev: DVD+R, DVD+RW, DVD-R in DVD-RW.

V programu Windows Media Center lahko zapišete te vrste DVD-jev:

 • Video DVD. Windows Media Center pri zapisovanju video DVD-ja pretvori vse izbrane videodatoteke v obliko videozapisa, ki jo standardni predvajalniki DVD-jev lahko prepoznajo in predvajajo. Video DVD pa lahko v številnih primerih predvajate tudi v računalniku s programom Windows Media Center.

 • Podatkovni DVD. Pri zapisovanju podatkovnega DVD-ja-ja v programu Windows Media Center digitalne predstavnostne datoteke niso pretvorjene iz ene oblike zapisa v drugo, ampak so preprosto kopirane na DVD. Podatkovni DVD-ji so uporabni za varnostno kopiranje digitalnih predstavnostnih datotek. Na enostranske DVD-je je mogoče shraniti približno 4,7 GB glasbenih, video- in slikovnih datotek. Ustvarite lahko na primer varnostno kopijo vseh različnih digitalnih fotografij, shranjenih v računalniku, ter video- in glasbenih datotek. Ne pozabite, da nekateri predvajalniki DVD-jev in računalniki ne podpirajo predvajanja podatkovnih DVD-jev ali določenih vrst datotek, ki so zapisane na podatkovnem DVD-ju.

  Podatkovne CD-je ali DVD-je je mogoče pozneje odpreti le v računalniku, ne pa tudi v elektronskih napravah, kot so samostojni predvajalniki CD-jev ali DVD-jev.

  Nekatere digitalne predstavnostne datoteke ali vsebine so lahko zaščitene, zato jih morda ne boste mogli predvajati v drugih računalnikih, če jih arhivirate na CD ali DVD. Pravice za uporabo predstavnosti lahko določajo, kako je mogoče uporabljati datoteke in ali pravice za uporabo predstavnosti potečejo. Pravice za uporabo predstavnosti lahko na primer določajo, ali lahko kopirate datoteko v prenosno napravo ali jo predvajate v drugem računalniku.

  Nekatere posnete TV-oddaje ali videodatoteke so lahko zaščitene. Zaščitenih videodatotek morda ne boste mogli zapisati na DVD, kar je odvisno od pravic, ki jih je videodatotekam dodelil lastnik vsebine, avtor ali TV- postaja.

 • DVD-diaprojekcija. Pri zapisovanju DVD-diaprojekcije v programu Windows Media Center so izbrane slike kodirane v videodatoteko MPEG-2, morebitne izbrane glasbene datoteke pa v zvok Dolby Digital. V DVD-diaprojekciji se slike prikazujejo ob predvajanju glasbe. DVD-diaprojekcijo lahko predvajate v standardnem predvajalniku DVD-jev in v računalniku v programu Windows Media Center.

Koliko videa je pri zapisovanju video DVD-ja v povprečju mogoče dodati na zapisljivi DVD?

Količina videa, ki jo lahko dodate na DVD, je odvisna od vrste zapisljivega DVD-ja, ki ga uporabljate.

Na spodnjem seznamu je navedena približna količina videa, ki jo lahko dodate na DVD pri zapisovanju video DVD-ja s programom Windows Media Center. Vrsta nosilca podatkov DVD, ki jo lahko uporabite, je odvisna od zapisovalnika DVD-jev, ki je nameščen v računalniku.

 • Vrsta nosilca podatkov DVD: Enostranski in enoplastni

  Povprečna količina videa in zvoka: 120 minut

 • Vrsta nosilca podatkov DVD: Enostranski in dvoplastni

  Povprečna količina videa in zvoka: 220 minut

Kaj določa, kako dolgo traja zapisovanje DVD-ja?

Na trajanje zapisovanja DVD-ja vplivajo ti dejavniki:

 • Sistemska sredstva v računalniku, ki so na voljo. Na trajanje kodiranje videa in zapisovanje videa na DVD vplivajo hitrost procesorja v računalniku, količina nezasedenega prostora na disku ter količina pomnilnika RAM.

 • Hitrost zapisovalnika DVD-jev in tudi vrsta zapisljivega nosilca podatkov DVD, ki ga uporabite. Hitrejši zapisovalnik DVD-jev s hitreje zapisljivimi DVD-ji omogočajo krajše čase zapisovanja, medtem ko zapisovanje DVD-jev s počasnejšim zapisovalnikom DVD-jev in s počasneje zapisljivimi DVD-ji traja dlje.

 • Dolžina videoposnetka na DVD-ju. Če video DVD ustvarjate v programu Windows Media Center, je treba celotni video- in zvočni posnetek najprej pretvoriti v obliko video- in zvočnega zapisa, ki jo predvajalniki DVD-jev lahko dekodirajo in predvajajo. Zapisovanje dolgih videoposnetkov traja dlje časa.

  Priporočamo vam, da pri ustvarjanju DVD-diaprojekcije na DVD vključite digitalne slike in glasbo. Slike in glasba so dekodirani v obliko videozapisa MPEG-2 in v obliko zvočnega zapisa Dolby Digital, zato ustvarjanje in zapisovanje DVD-diaprojekcije traja dlje časa.

Zakaj se prikaže obvestilo, da bo kakovost manjša, če na video DVD dodam nekaj videodatotek?

Če na video DVD dodate več različnih videodatotek, kot so na primer posnete TV-oddaje, se prikaže obvestilo. To obvestilo se prikaže, ker Windows Media Center poskuša na disk dodati vse izbrane videodatoteke, vendar pa bo za to morda moral zmanjšati kakovost posamezne videodatoteke. Kakovost videodatotek na končnem DVD-ju je v primerjavi z DVD-jem, na katerem ni toliko videodatotek, zato manjša.

Zakaj se pri zapisovanju zvočnega CD-ja prikaže poziv, ali želim preskočiti datoteko?

Windows Media Center pred začetkom zapisovanja najprej preveri datoteke na seznamu za zapisovanje. V nekaterih primerih lahko v datoteki pride do napake, ki preprečuje zapis te datoteke, ali pa je datoteka morda zaščitena s pravicami za uporabo predstavnosti, ki preprečuje zapis datoteke na zvočni CD ali omejuje, kolikokrat je datoteko mogoče zapisati na zvočni CD. Če Windows Media Center pri začetnem preverjanju najde eno ali več datotek, v kateri je prišlo do težave, se prikaže obvestilo, v katerem je na voljo možnost, da preskočite datoteke in nadaljujete zapisovanje drugih datotek na seznamu oziroma da ustavite zapisovanje ter poskusite odpraviti težavo. Če Windows Media Center po začetnem preverjanju najde težavo v kateri koli drugi datoteki, boste morali pred nadaljevanjem zapisovanja odpraviti težave ali odstraniti datoteke s seznama za zapisovanje.

Opombe

 • Če želite v programu Windows Media Center predvajati in snemati televizijski program v živo, potrebujete analogno ali digitalno TV-kartico. Če TV-kartica ni nameščena v vašem računalniku, jo morda lahko dodate. Če želite več informacij o tem, kako pridobite TV-kartico, glejte Iskanje pomoči za TV-kartico ali se obrnite na proizvajalca računalnika.

  Z nepooblaščeno uporabo in/ali kopiranjem avtorsko zaščitenega gradiva lahko kršite zakone o avtorskih pravicah, ki veljajo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah/regijah. Med avtorsko zaščitena gradiva med drugim spadajo programska oprema, dokumentacija, grafika, besedila, fotografije, slikovni izrezki, animacije, filmi in videoposnetki ter zvočni in glasbeni posnetki (tudi v obliki MP3-jev), a niso omejena nanje. Kršitev ameriških in mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah je lahko strogo kaznovana po civilni in kazenski zakonodaji.