Spreminjanje glasu pripovedovalca

Spremenite lahko hitrost, glasnost in višino tona, ki ga uporablja pripovedovalec.

  1. Odprite pripovedovalca tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi, nato kliknite Pripomočki, nato Enostavnost dostopa in potem Pripovedovalec.

  2. Kliknite Nastavitve glasu in prilagodite katero koli od naslednjih nastavitev:

    • Če želite izbrati drug glas, v polju Izberite glas kliknite glas, ki ga želite uporabiti.

    • Če želite hitrejši govor, v polju Hitrost izberite številko. Višja kot je številka, hitrejši je govor.

    • Če želite povišati glasnost govora, v polju Glasnost izberite številko. Višja kot je številka, glasnejši je govor.

    • Če želite govor z višjim tonom, v polju Višina tona izberite številko. Višja kot je številke, večja je višina tona. Nekatere osebe lažje slišijo glas z višjim tonom.

Pripovedovalec ni na voljo v vseh jezikih; če zgornji koraki ne delujejo, pripovedovalec ni na voljo v vašem jeziku.