Spreminjanje videza programa Windows Mail

Spremenite lahko način prikazovanja sporočil v programu Windows Mail, da lažje najdete nekatere vrste sporočil. Windows Mail vključuje veliko vgrajenih možnosti pogledov, ustvarjate pa lahko tudi poglede po meri.

Pokaži vse

Kako lahko spremenim seznam prikazanih sporočil?

Windows Mail ima veliko možnosti pogledov, s katerimi določate, katera sporočila bodo prikazana.

 1. Odprite program Windows Mail tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi in nato Windows Mail.

 2. Kliknite meni Pogled, pokažite na Trenutni pogled in nato kliknite eno od spodnjih možnosti, da spremenite seznam prikazanih sporočil.

  • Pokaži vsa sporočila

   Ta pogled prikaže vsa sporočila v trenutni mapi, vključno z novimi, starimi, prebranimi in neprebranimi sporočili.

  • Skrij prebrana sporočila

   Ta pogled skrije vsa sporočila, ki ste jih prebrali.

  • Skrij prebrana ali prezrta sporočila

   Ta pogled skrije sporočila, ki ste jih prebrali ali pri katerih ste uporabili ukaz Prezri pogovor.

  • Pokaži prenesena sporočila

   Ta pogled, ki je na voljo le za mape IMAP in mape s skupinami novic, prikazuje sporočila, katerih vsebino ste prenesli v računalnik.

  • Združevanje sporočil po pogovorih

   Ta pogled prikazuje sporočila, ki so združena glede na zadevo. Deluje z drugimi ukazi pogleda, zato lahko na primer združujete sporočila po pogovorih in hkrati skrijete sporočila, ki ste jih že prebrali.

  Na voljo je tudi več ukazov pogleda, ki se prikažejo v meniju, kadar berete skupine novic:

  • Skrij odgovorjena sporočila

   Ta pogled skrije vsa sporočila v skupini novic, ki že imajo odgovor.

  • Pokaži le uporabne niti

   Ta pogled pokaže le pogovore, ki so jih drugi bralci ocenili kot uporabne.

  • Pokaži odgovore na moja sporočila

   Ta pogled prikazuje le sporočila odgovorov na sporočilo v skupini novic, ki sta ga objavili.

Ali lahko ustvarim poglede po meri, ki pokažejo le nekatera sporočila?

Da. Pogledi po meri vam omogočajo veliko svobode pri izbiri sporočil, ki so prikazana. Odločite se lahko, da na primer pokažete le neprebrana sporočila določenega pošiljatelja ali sporočila, ki vsebujejo določeno besedo.

 1. Odprite program Windows Mail tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi in nato Windows Mail.

 2. Kliknite meni Pogled, pokažite na Trenutni pogled in nato kliknite Določi poglede.

 3. Kliknite Nov.

 4. Izberite enega ali več pogojev za pogled, ki ga želite ustvariti. Kadar dodajate pogoje, je v polju Opis pogleda prikazan trenutni seznam pogojev za nov pogled.

 5. Kliknite podčrtano besedo ali besedno zvezo v polju Opis pogleda, da izberite možnost ali vnesite vrednost. Če ste na primer izbrali potrditveno polje pri pogoju Če vrstica Od vsebuje osebe, kliknite na seznamu vsebuje osebe, da določite, katere osebe želite vključiti v pogled.

 6. Kliknite v polju Opis pogleda možnost Pokaži/skrij in izberite, ali želite pokazati ali skriti sporočila, ki ustrezajo pogojem pogleda.

 7. Vnesite ime za pogled in kliknite V redu.

Ali lahko združujem sorodna sporočila?

Da. Združevanje sorodnih sporočil vam pomaga pri iskanju odgovorov na določeno sporočilo v e‑poštnih pogovorih in pogovorih v skupinah novic. Izberete lahko, da vidite le izvirno sporočilo ali pa sporočilo z vsemi odgovori.

 1. Kliknite meni Pogled, pokažite na Trenutni pogled in kliknite Združi sporočila po pogovorih.

 2. Če želite prikazati razširjene pogovore za vsa sporočila, kliknite meni Orodja, nato Možnosti, jeziček Branje in izberite potrditveno polje Samodejno razširi združena sporočila.

Opomba

 • Če želite prikazati izvirno sporočilo in vse odgovore nanj, dvokliknite znak plus (+) na levi strani izvirnega sporočila. Če želite prikazati le izvirno sporočilo, dvokliknite znak minus (–) zraven sporočila.

Ali lahko spremenim podatke na seznamu sporočil?

Da. Na seznamu sporočil lahko odstranite stolpce s podatki, ki jih ne potrebujete, in prikažete dodatne, izbirne podatke. Odstranite lahko na primer stolpec s podatki o prednosti sporočila in dodate stolpec s podatki o velikosti sporočila.

 1. Odprite program Windows Mail tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi in nato Windows Mail.

 2. Kliknite meni Pogled in nato Stolpci.

 3. Če želite dodati stolpec, potrdite polje zraven imena stolpca.

 4. Če želite odstraniti stolpec, odstranite potrditveno oznako iz polja zrvaven imena stolpca.

 5. Če želite spremeniti vrstni red stolpcev, kliknite ime stolpca in nato Premakni navzgor ali Premakni navzdol.