Računalniki, ki so povezani v omrežje, morajo imeti enolična imena, da se lahko predstavljajo in komunicirajo med seboj. Najbolje je, če so imena računalnikov kratka (do petnajst znakov) in lahko prepoznavna.

Priporočamo, da pri določanju imena uporabite le znake, ki so združljivi s standardom interneta. Standardni znaki so številke od 0 do 9, velike in male tiskane črke od A do Z ter vezaj (-). Imena računalnikov ne smejo biti sestavljena izključno iz številk, prav tako pa ne smejo vsebovati presledkov. V imenu tudi ne sme biti posebnih znakov, kot so naslednji:

< > ; : " * + = \ | ? ,

Opomba

  • Nekateri ponudniki internetnih storitev (ISP) zahtevajo, da uporabljate točno določeno ime računalnika, da bi lahko prepoznali vaš računalnik in preverili istovetnost uporabniškega računa. Če ponudnik internetnih storitev zahteva, da ima vaš računalnik določeno ime, ne spreminjajte imena, ki so vam ga dali.

  1. Odprite možnost »Sistem« tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Nadzorna plošča, nato Sistem in vzdrževanje in potem Sistem.

  2. V okvirju Nastavitve imena računalnika, domene in delovne skupine kliknite Spremeni nastavitve. Zahtevana skrbniška dovoljenja Če računalnik od vas zahteva skrbniško geslo ali potrditev, vnesite geslo ali izvedite potrditev.

  3. Na kartici Ime računalnika kliknite Spremeni.

  4. V polju Ime računalnika izbrišite staro ime računalnika, vnesite novo in nato kliknite V redu. Če je računalnik del domene, boste morali vnesti ime in geslo računa, ki ima dovoljenje, da preimenuje računalnik v domeni.