Nekateri računalniški programi za komunikacijo z napravo s tehnologijo Bluetooth zahtevajo vrata COM (t. i. serijska vrata). Na primer:

  • Program, ki sinhronizira stike z mobilnim telefonom

  • Program, ki iz sprejemnika GPS pridobiva koordinate GPS

Če za dodajanje naprave s tehnologijo Bluetooth v računalnik uporabite čarovnika za dodajanje naprav Bluetooth, ustvarite dohodna vrata COM, ki napravi dovoljujejo povezovanje s programom v računalniku, in odhodna vrata COM, ki programu v računalniku dovoljujejo povezovanje z napravo. Navadno lahko uporabljate le ena od teh vrat COM.

Če želite ugotoviti, katera vrata COM uporabljati, preverite informacije, ki ste jih dobili s programom ali z napravo s tehnologijo Bluetooth, ali pa obiščite izdelovalčevo spletno mesto.

Če še vedno niste prepričani, katera vrata COM uporabljati, poskusite vsaka vrata posebej in uporabljajte tista, ki omogočajo komunikacijo med programom in napravo.