Izbira besedila, ki naj ga pripovedovalec prebere naglas

Pripovedovalec naglas prebere besedilo, ki se prikaže na zaslonu, in opiše namizje ter vsa odprta okna. Naglas lahko prebere tudi elemente, ki jih vnašate, in napove dogodke, ki se zgodijo na zaslonu (na primer prikaz pogovornega okna).

Pripovedovalec ni na voljo v vseh jezikih; če spodnji koraki ne delujejo, pripovedovalec ni na voljo v vašem jeziku.

Če želite izbrati besedilo, ki naj ga pripovedovalec prebere naglas

 1. Odprite pripovedovalca tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi, nato kliknite Pripomočki, nato Enostavnost dostopa in potem Pripovedovalec.

 2. Pod Glavnimi nastavitvami pripovedovalca naredite nekaj od tega:

  • Če želite slišati, kar vnesete, potrdite polje Odmev uporabnikovih pritiskov tipk.

  • Če želite slišati dogodke v ozadju, na primer obvestila, potrdite polje Obveščaj o sistemskih sporočilih.

  • Če želite slišati besedilo, ko se zaslon premakne, potrdite polje Obveščaj o premikih.

Če želite izbrati določene elemente, ki naj jih pripovedovalec prebere

 1. Odprite pripovedovalca tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi, nato kliknite Pripomočki, nato Enostavnost dostopa in potem Pripovedovalec.

 2. Z bližnjičnimi tipkami v spodnji tabeli določite, katero besedilo naj pripovedovalec prebere.

  Uporabite to bližnjično tipko Če želite
  Uporabite to bližnjično tipko

  CTRL+SHIFT+ENTER

  Če želite

  Pridobiti informacije o trenutnem elementu

  Uporabite to bližnjično tipko

  CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

  Če želite

  Prebrati celotno izbrano okno

  Uporabite to bližnjično tipko

  CTRL+ALT+PRESLEDNICA

  Če želite

  Prebrati izbrano postavitev okna

  Uporabite to bližnjično tipko

  ALT+HOME

  Če želite

  Pridobiti informacije o trenutnem elementu

  Uporabite to bližnjično tipko

  ALT+END

  Če želite

  Pridobiti povzetek trenutnega elementa

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+SHIFT+G

  Če želite

  Prebrati opis elementov, ki so odvisni od trenutno izbranega elementa

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+CTRL+G

  Če želite

  Prebrati opis neodvisnih elementov, ki niso sosednji trenutno izbranemu elementu

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+CTRL+HOME

  Če želite

  Vnesti način premikanja po navideznem meniju, ki omogoča dostop do ukazov pripovedovalca, ne da bi morali preklopiti v program, v katerem trenutno delate

  Uporabite to bližnjično tipko

  CTRL

  Če želite

  Ustaviti branje besedila

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+Q

  Če želite

  Premakniti izbor besedila na začetek prešnjega vzorca besedila

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+W

  Če želite

  Premakniti izbor besedila na začetek naslednjega vzorca besedila

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+E

  Če želite

  Premakniti izbor besedila na začetek trenutnega vzorca besedila

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+R

  Če želite

  Premakniti izbor besedila na konec trenutnega vzorca besedila

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+F2

  Če želite

  Izbrati celotno besedilo s trenutnim vzorcem besedila

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+F3

  Če želite

  Prebrati trenutni znak

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+F4

  Če želite

  Prebrati trenutno besedo

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+F5

  Če želite

  Prebrati trenutno vrstico

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+F6

  Če želite

  Prebrati trenutni odstavek

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+F7

  Če želite

  Prebrati trenutno stran

  Uporabite to bližnjično tipko

  INSERT+F8

  Če želite

  Prebrati trenutni dokument