Če opazite, da določen proces zmanjšuje učinkovitost delovanja računalnika – bodisi zato, ker uporablja velik del virov centralne procesne enote (CPE) ali zato, ker uporablja veliko bralno-pisalnega pomnilnika (RAM) – ga lahko z upraviteljem opravil zaključite. Preden proces zaključite z upraviteljem opravil, poskusite zapreti odprte programe in preverite, ali se tako proces zaključi sam.

Opozorilo

  • Pri zaključevanju procesov bodite pazljivi. Če zaključite proces, ki je povezan z odprtim programom, na primer s programom za urejanje besedil, boste hkrati zaprli tudi program in izgubili neshranjene podatke. Če zaključite proces, povezan s sistemsko storitvijo, se lahko zgodi, da del sistema ne bo pravilno deloval.

  1. Odprite upravitelja opravil tako, da z desno miškino tipko kliknete opravilno vrstico, nato pa kliknite Upravitelj opravil.

  2. Kliknite jeziček Procesi in preglejte seznam vseh procesov, ki se trenutno izvajajo v okviru vašega uporabniškega računa, ter opis vsakega procesa. Če želite pregledati vse procese, ki se trenutno izvajajo v računalniku, kliknite Prikaži procese vseh uporabnikov. Zahtevana skrbniška dovoljenja Če računalnik od vas zahteva skrbniško geslo ali potrditev, vnesite geslo ali izvedite potrditev.

  3. Kliknite proces in nato kliknite Zaključi proces.

Opombe

  • Če želite videti, ali se v določenem procesu izvajajo storitve, npr. svchost.exe, z desno tipko miške kliknite proces in nato kliknite Pojdi na storitev. Storitve, povezane s procesom, so označene na kartici Storitve. Če ni označena nobena storitev, s procesom ni povezana nobena storitev.

  • Če želite pregledati več informacij o katerem od procesov, ki poteka v upravitelju opravil, ga kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Lastnosti. V pogovornem oknu Lastnosti lahko pregledujete informacije o procesu, vključno z mestom in velikostjo. Kliknite jeziček Podrobnosti, če želite pregledati podrobne informacije o procesu.