Skupno rabo datotek in map lahko omogočite na več načinov. Najpogostejši način skupne rabe datotek v programu Windows je neposredno v vašem računalniku. Windows omogoča dva načina take skupne rabe datotek: Skupno rabo datotek lahko omogočite v kateri koli mapi v računalniku ali v javni mapi. Izbira načina je odvisna od tega, kam želite shraniti mape v skupni rabi, komu želite omogočiti skupno rabo in koliko nadzora želite imeti nad datotekami. Oba načina omogočata skupno rabo datotek ali map z uporabnikom vašega ali drugega računalnika v istem omrežju. Če iščete dodatne načine za skupno rabo datotek, lahko tu preberete še o dodatnih načinih, ki jih lahko uporabite.

Skupna raba datotek v kateri koli mapi v računalniku

Če uporabite ta način skupne rabe, lahko določite, komu želite omogočiti spreminjanje datotek v skupni rabi, in kakšne spremembe (če so dovoljene) lahko ustvari. To storite z nastavitvijo dovoljenj za skupno rabo. Dovoljenja za skupno rabo lahko dodelite posameznim uporabnikom ali skupini uporabnikov v istem omrežju. Nekaterim uporabnikom lahko na primer omogočite le ogled datotek v skupni rabi, drugim pa omogočite ogled in spreminjanje datotek. Uporabniki, ki jim omogočite skupno rabo, lahko vidijo le datoteke, ki so v skupni rabi.

Ta način skupne rabe lahko uporabite tudi, kadar želite do datotek v skupni rabi dostopati iz drugega računalnika, ker so vse datoteke v skupni rabi vidne tudi v drugih računalnikih.

Če želite navodila o skupni rabi datotek v kateri koli mapi v računalniku, kliknite Skupna raba datotek.

Opomba

 • Če je računalnik v delovni skupini, lahko zaščito z geslom vklopite ali izklopite. Če je zaščita z geslom vklopljena, mora imeti oseba, s katero imate sredstva v skupni rabi, v vašem računalniku uporabniški račun in geslo, če želi dostopati do datotek in map v skupni rabi. Zaščito z geslom lahko vklopite ali izklopite v središču za omrežje in skupno rabo.

Skupna raba datotek v javni mapi računalnika

S tem načinom skupne rabe kopirate ali premaknete datoteke v javno mapo in jih imate v skupni rabi na tem mestu. Če vklopite skupno rabo datotek v javni mapi, lahko vsi z uporabniškim računom in geslom ter vsi v vašem omrežju vidijo datoteke v javni mapi in podmapah. V javni mapi uporabnikov ne morete omejiti le na ogled datotek. Lahko pa nastavite dovoljenja, ki v celoti onemogočijo dostop do javne mape ali onemogočijo spreminjanje datotek ali ustvarjanje novih.

Če niste v domeni, lahko vklopite tudi skupno rabo, ki je zaščitena z geslom. S tem omogočite omrežni dostop do javne mape le uporabnikom, ki imajo v računalniku uporabniški račun in geslo. Omrežni dostop do javne mape je privzeto izklopljen, če ga ne omogočite sami.

Če želite navodila o skupni rabi z javno mapo, si oglejte Skupna raba datotek in Skupna raba datotek z javno mapo.

Slika javne mape
Javna mapa

Izbira načina skupne rabe

Kadar se odločate med skupno rabo v kateri koli datoteki in skupno rabo v javni mapi, ima vlogo več dejavnikov.

Za skupno rabo uporabite katero koli mapo, če:

 • Želite omogočiti skupno rabo map neposredno na mestu, kjer so shranjene (običajno v mapah Dokumenti, Slike ali Glasba) in jih ne želite shraniti v javno mapo.

 • Želite namestiti dovoljenja za skupno rabo za posameznike in ne za vse v omrežju ter dodeliti nekaterim višjo ali nižjo raven dostopa (ali onemogočiti dostop).

 • Imate v skupni rabi veliko digitalnih fotografij, glasbe in drugih velikih datotek, ki bi jih bilo nerodno kopirati v posamezne mape v skupni rabi. Te datoteke bi zavzemale prostor na dveh različnih mestih v računalniku.

 • Pogosto ustvarjate nove datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo in se ne želite ukvarjati s kopiranjem v javno mapo

Za skupno rabo uporabite javno mapo, če:

 • Želite preprosto skupno rabo datotek in map na enem mestu v računalniku.

 • Želite hitro videti vse v skupni rabi, tako da le pogledate v javno mapo.

 • Želite vse v skupni rabi ločiti od svojih map Dokumenti, Glasba, Slike.

 • Želite nastaviti dovoljenja za skupno rabo za vse v omrežju in vam ni treba nastaviti dovoljenj za skupno rabo za posameznike.

Če želite več informacij, si oglejte Skupna raba datotek z javno mapo.

Drugi načini skupne rabe

Na voljo je več načinov skupne rabe, ki ne zahtevajo skupne rabe v določenih mapah. Skupno rabo datotek lahko omogočite tudi z:

 • Omrežjem računalnik–računalnik (začasnim omrežjem). Če želite skupno rabo datotek med dvema računalnikoma, ki nista v istem omrežju, vendar sta v isti sobi, lahko ustvarite omrežje računalnik–računalnik, ki se imenuje tudi začasno omrežje. Začasno omrežje je začasna povezava med računalniki in napravami, ustvarjena za posebne priložnosti, kot je na primer skupna raba dokumentov med sestankom. Če želite več informacij, si oglejte Nastavitev (začasnega) omrežja računalnik–računalnik.

 • Z izmenljivimi mediji. Datoteke lahko kopirate na različne izmenljive medije, vključno na prenosne trde diske, CD-je, DVD-je in pomnilniške kartice. Nato lahko medij vstavite v drug računalnik in nanj kopirate datoteke ali pa izmenljiv medij posredujete ljudem, ki jim želite omogočiti skupno rabo datotek, in jim pustite, da sami kopirajo datoteke. Če želite več informacij, si oglejte Kopiranje datotek v drug računalnik.

 • E‑pošto. Če želite dati v skupno rabo samo eno ali dve datoteki, ki nista preveliki, je morda najlažji način skupne rabe, da jih pripnete e‑poštnemu sporočilu. Če želite več informacij o pošiljanju prilog s programom Pošta Windows, si oglejte Pošiljanje priloge v sporočilu programa Pošta Windows.

 • Sestanki Windows Ta funkcija programa Windows omogoča nastavitev seje, v kateri lahko z drugimi udeleženci delite dokumente, programe ali namizje. Če želite več informacij, si oglejte Sestanki Windows: pogosta vprašanja

 • S programom za skupno rabo, ki je združljiv s programom Windows. Na voljo je veliko programov, ki so ustvarjeni za skupno rabo datotek.

 • S spletom. Na voljo je veliko spletnih mest, namenjenih skupni rabi fotografij in drugih vrst datotek.

 • Z neposrednimi sporočili. Večina programov za neposredna sporočila omogoča skupno rabo datotek z ljudmi, s katerimi klepetate v spletu.