Iskanje slik v računalniku

Slike v računalniku najlažje najdete in si jih ogledate s Fotogalerijo Windows. Fotogalerija privzeto pokaže vse slike in videe, ki so v mapi »Slike«, vendar lahko v galerijo dodate tudi druge mape. Slike in videe lahko iščete, tako da v polje »Iskanje« vnesete ustrezno besedo ali pa klikate oznake, ocene ali datume v podoknu za krmarjenje.

Odprite galerijo fotografij programa Windows tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi in nato Galerija fotografij programa Windows.

Pokaži vse

Če želite prebrskati za slike in si jih ogledati

Če želite Storite naslednje
Če želite

Če si želite ogledati vse slike in videe, ki so v Fotogaleriji

Storite naslednje

V podoknu za krmarjenje kliknite Vse slike in videi.

Slika vseh slik in videov v podoknu za krmarjenje
Vse slike in videi v podoknu za krmarjenje
Če želite

Če si želite ogledati vse slike ali videe, ne pa obeh možnosti

Storite naslednje

V podoknu za krmarjenje pod Vse slike in videi kliknite Slike ali Videi.

Če želite

Če želite videti večji predogled slike

Storite naslednje

S kazalko miške pokažite na sličico slike.

Če želite

Če si želite sliko ogledati v večjem pogledu

Storite naslednje

Dvokliknite sliko.

Če želite

Če se želite vrniti v pogled s sličicami

Storite naslednje

Kliknite Nazaj v galerijo.

Če želite poiskati slike

Če želite Storite to
Če želite

Če želite iskati slike po oznakah

Storite to

V podoknu za krmarjenje pod Oznake kliknite oznako, če želite videti vse slike ali oznake s to oznako.

Slika oznak v podoknu za krmarjenje
Oznake v podoknu za krmarjenje
Če želite

Če želite iskati slike po več oznakah

Storite to

Držite tipko CTRL in kliknite več oznak, da se prikažejo vse slike in videi, označeni s temi oznakami.

Če želite

Če želite iskati slike po imenih datotek ali oznakah

Storite to

Ime datoteke ali oznako vnesite v polje »Iskanje«. Vnesete lahko celo ime ali pa le prvih nekaj črk.

Slika polja za iskanje
Polje za iskanje
Če želite

Če želite slike iskati glede na pripone datotek

Storite to

Pripono datoteke vnesite v polje »Iskanje«, s čimer rezultate omejite na določeno obliko zapisa datoteke, kot je ».jpg«, ».tif« ali ».wmv«.

Če želite

Če želite slike iskati po letu, mesecu ali datumu posnetka

Storite to

V podoknu za krmarjenje pod Datum posnetka nato kliknite leto, če želite videti vse slike in videe, posnete v tem letu, ali pa leto razširite in izberite mesec ali datum.

Če želite

Če želite iskati slike po več datumih

Storite to

Držite tipko CTRL in kliknite več datumov, da se prikažejo vse slike ali videi, posneti na enega od teh datumov.

Če želite

Če želite iskati slike po ocenah

Storite to

V podoknu za krmarjenje pod Ocene kliknite nabor zvezdic (od Neocenjeno do petih zvezdic), če želite videti vse tako označene slike in videe.

Če želite

Če želite iskati slike po več ocenah

Storite to

Držite tipko CTRL in kliknite več naborov zvezdic, da se prikažejo vse slike in videi, označeni z eno od teh ocen.