Uvoz videa iz analogne videokamere ali videorekorderja prek digitalne videokamere

Video iz analogne videokamere ali videorekorderja lahko v računalnik uvozite prek digitalne videokamere in programa Uvoz videa. Tako imate možnost uvoza videa tudi iz starejše analogne videonaprave, kot je videorekorder ali analogna videokamera, ki nima vrat IEEE 1394. Med priljubljenimi oblikami zapisa videov so 8mm, Hi-8, VHS in S-VHS.

Ko analogno videokamero ali videorekorder priključite na digitalno videokamero, ki je priključena na računalnik, digitalna videokamera pretvori video iz analognega signala v digitalni signal. Nato je digitalni video s programom Uvoz videa uvožen v računalnik.

Če imate veliko videov na analognih videokasetah, lahko s pretvorbo iz analognega v digitalni signal prihranite čas, saj je video uvožen v računalnik, ne da bi bil prej posnet na digitalno videokaseto; tako v procesu uvažanja analognega videa v računalnik izpustite korak.

Osnovni koraki za uvažanje videa iz analogne videokamere ali videorekorderja prek digitalne videokamere so:

Kaj potrebujete

Za pretvorbo analognega videa v digitalni video z digitalno videokamero in programom Uvoz videa potrebujete to:

 • analogno videokamero ali videorekorder

 • digitalno videokamero, ki podpira pretvorbo iz analognega v digitalni signal

  Če želite informacije, ali vaš model digitalne videokamere podpira pretvorbo iz analognega v digitalni signal, glejte priročnik, ki ste ga dobili z digitalno videokamero, ali obiščite spletno mesto izdelovalca.

  V nekaterih digitalnih videokamerah je v menijih za predvajanje nastavitev pretvorbe iz analognega v digitalni signal označena kot »A/V to DV Out«, »AV to DV« ali podobno.

 • kabel IEEE 1394

 • vrata IEEE 1394 na računalniku

 • kabel za zvok/video (A/V)

  Ta kabel, ki je priložen mnogim digitalnim videokameram, ima na enem koncu tri priključke RCA (rdečega, belega in rumenega), na drugem pa priključek Mini A/V.

 • (neobvezno) kabel S-Video in še en kabel RCA, ki ima na enem koncu rdeč in bel priključek, na drugem pa minivtičnico za stereo

  Če imate kabel RCA ali A/V, ki ima na obeh koncih rdeč in bel priključek RCA, lahko na en konec kabla priključite vmesnik za stereo.

Priključitev analogne videokamere ali videorekorderja na digitalno videokamero s povezavo S-Video

Če je na analogni videokameri ali videorekorderju vtičnica S-Video, lahko za priključitev analogne videokamere ali videorekorderja na digitalno videokamero uporabite povezavo S-Video. Na spodnji sliki je prikazano, kako lahko analogno videokamero ali videorekorder priključite na digitalno videokamero s povezavo S-Video. Na sliki je prikazana tudi digitalna videokamera, ki je na računalnik priključena s povezavo IEEE 1394 (to povezavo boste morali vzpostaviti pozneje).

Slika s prikazom povezave S-Video
povezava S Video

Na zgornji sliki so prikazane te povezave:

 • Priključek S-Video na eni strani kabla S-Video je priključen v vtičnico S-Video na digitalni videokameri, priključek S-Video na drugem koncu pa je priključen v vtičnico S-Video na analogni videokameri ali videorekorderju. Prek kabla S-Video se video prenese iz analogne videokamere ali videorekorderja v digitalno videokamero.

 • Rdeč in bel priključek RCA na enem koncu kabla A/V sta priključena v ustrezno rdečo in belo vtičnico RCA na analogni videokameri ali videorekorderju. Prek rdečega in belega priključka RCA se prenese zvok. Rumeni priključek RCA ne sme biti priključen na analogno videokamero ali videorekorder. Če je vir analognega videa videorekorder, mora morata biti rdeč in bel priključek RCA priključena na izhodne vtičnice RCA na videorekorderju.

 • Priključek Mini A/V na drugem koncu kabla A/V je priključen na vtičnico Mini A/V (po navadi je rumene barve in označena kot Audio/Video) na digitalni videokameri.

 • Priključek IEEE 1394 na enem koncu kabla IEEE 1394 je priključen na vrata IEEE 1394 (po navadi označena kot DV In-Out ali DV) na digitalni videokameri, večji priključek IEEE 1394 na drugem koncu pa na vrata IEEE 1394 na računalniku. Tudi to povezavo boste vzpostavili pozneje.

Preden začnete med seboj priključevati analogno videokamero ali videorekorder in digitalno videokamero, se prepričajte, da sta obe napravi izklopljeni.

Če imate na izbiro obe možnosti – kompozitno povezavo ali povezavo S-Video – za priključevanje analogne kamere ali videorekorderja na digitalno videokamero, uporabite povezavo S-Video, saj bo uvoženi video kakovostnejši, kot če bi ga uvozili s povezavo kompozitnega videa.

Priključitev analogne videokamere ali videorekorderja na digitalno videokamero s povezavo s kompozitnim videom

Če so na analogni videokameri ali videorekorderju vtičnice za kompozitni video in vtičnice RCA za stereo, lahko za priključitev analogne videokamere ali viderekorderja na digitalno videokamero uporabite povezavo s kompozitnim videom. Na spodnji sliki je prikazano, kako lahko analogno videokamero ali videorekorder priključite na digitalno videokamero s povezavo kompozitnega videa. Na sliki je prikazana tudi digitalna videokamera, ki je na računalnik priključena s povezavo IEEE 1394 (to povezavo boste morali vzpostaviti pozneje).

Slika s prikazom povezave kompozitnega videa
Povezava s kompozitnim videom

Na zgornji sliki so prikazane te povezave:

 • Rdeč, bel in rumen priključek RCA na enem koncu kabla A/V so priključeni v ustrezne vtičnice RCA na analogni videokameri ali videorekorderju. Prek rdečega in belega priključka RCA se prenaša zvok, prek rumenega pa video. Če je vir analognega videa videorekorder, mora morajo biti rdeč, rumen in bel priključek RCA priključeni na izhodne vtičnice RCA na videorekorderju.

 • Priključek Mini A/V na drugem koncu kabla A/V je priključen na vtičnico Mini A/V (po navadi je rumene barve in označena kot Audio/Video) na digitalni videokameri.

 • Priključek IEEE 1394 na enem koncu kabla IEEE 1394 je priključen na vrata IEEE 1394 (po navadi označena kot DV In-Out ali DV) na digitalni videokameri, večji priključek IEEE 1394 na drugem koncu pa na vrata IEEE 1394 na računalniku. Tudi to povezavo boste vzpostavili pozneje.

Preden začnete med seboj priključevati analogno videokamero ali videorekorder in digitalno videokamero, se prepričajte, da sta obe napravi izklopljeni.

Na digitalni videokameri omogočite pretvorbo iz analognega v digitalni signal

Naslednji korak je omogočanje pretvorbe iz analognega v digitalni signal na digitalni videokameri (če je ta funkcija v vaši kameri podprta).

 1. Če je v digitalni videokameri videokaseta, jo izvrzite in odstranite. Zaprite prostor za vstavljanje kaset.

 2. Vklopite digitalno videokamero in jo preklopite v način predvajanja (navadno označen kot VCR ali VTR).

 3. Na digitalni videokameri pritisnite gumb ali drug ukaz, ki odpre meni z nastavitvami predvajanja.

 4. Na digitalni videokameri poiščite nastavitev za pretvorbo iz analognega v digitalni signal

  Točno ime te nastavitve je v različnih digitalnih videokamerah drugačno. Označena je lahko kot A/V to DV Out, A/V to DV ali podobno.

 5. Na digitalni videokameri omogočite pretvorbo iz analognega v digitalni signal.

 6. Zaprite meni z nastavitvami predvajanja.

 7. Izklopite digitalno videokamero.

Priključite digitalno videokamero na računalnik

Zdaj morate digitalno videokamero priključiti na računalnik. Najpogostejši način priključitve digitalne videokamere na računalnik je povezava IEEE 1394.

En priključek kabla IEEE 1394 priključite na vrata IEEE 1394 na digitalni videokameri, drug priključek pa na vrata IEEE 1394 na računalniku.

Uvozite analogni video v računalnik prek digitalne videokamere

Ko analogno videokamero ali videorekorder priključite na digitalno videokamero, videokamero pa na računalnik, lahko s programom Uvoz videa uvozite video.

 1. Kaseto, s katere želite posneti video, vstavite v analogno videokamero ali videorekorder. Če snemate iz analogne videokamere, vklopite kamero in jo preklopite v način predvajanja.

 2. Vklopite digitalno videokamero in jo preklopite v način predvajanja (navadno označen kot VCR ali VTR).

 3. Če se ob vklopu digitalne videokamere prikaže pogovorno okno Samodejno predvajanje, Uvozi video.

 4. V polje Ime vnesite ime ene ali več videodatotek, ki jih boste ustvarili, uvozili in nato shranili v računalnik.

 5. Na seznamu Uvozi v izberite mesto, kamor želite shraniti videodatoteke, ali kliknite Prebrskaj, da izberete drugo mesto.

 6. Na seznamu Oblika zapisa izberite eno od navedenih oblik zapisa nove videodatoteke in kliknite Naprej:

  • Če želite ustvariti eno datoteko v obliki zapisa, ki jo digitalna videokamera uporablja privzeto, npr. AVI ali DV-AVI, izberite Audio Video Interleaved (ena datoteka).

  • Če želite ustvariti eno datoteko Windows Media Video (WMV), v kateri bodo vse informacije z videokasete, izberite Windows Media Video File (ena datoteka).

  • Če želite ustvariti datoteko WMV iz vsakega prizora na videokaseti, izberite Windows Media Video (ena datoteka na prizor).

 7. Kliknite Uvozi le dele vsebine videokasete v računalnik in kliknite Naprej.

 8. Z ukazi na analogni videokameri ali videorekorderju (ali daljinskim upravljalnikom za analogno napravo) zavrtite kaseto do dela, kamor želite začeti uvažati video, in pritisnite gumb za predvajanje.

 9. Na strani Nastavite videokaseto na točko za začetek zapisovanja in začnite uvoz videa kliknite Začni uvoz videa.

 10. Ko videokaseta pride do mesta, ko želite ustaviti uvoz, kliknite Ustavi uvoz videa.

 11. Na analogni videokameri ali videorekorderju (ali daljinskem upravljalniku) pritisnite Stop.

 12. Korake od 8 do 11 ponovite za vsak del videokasete, ki ga želite uvoziti.

 13. Ko končate uvažati analogni video, zaprite program Uvoz videa, tako da kliknete Dokončaj.

  Uvoženi video se shrani v računalnik kot ena ali več videodatotek in se prikaže v Fotogaleriji.

Opombe

 • S programom Uvoz videa ali Windows Movie Maker ni mogoče uvažati videa neposredno iz analogne videokamere ali videorekorderja. Če želite uvoziti video neposredno iz analogne videokamere ali videorekorderja brez digitalne videokamere, morate v računalniku imeti nameščeno napravo za zajem analognega videa in programsko opremo, ki omogoča uvoz videa neposredno iz vira analognega videa. Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo analogne naprave za zajemanje ali obiščite spletno mesto izdelovalca.

 • Program Uvoz videa lahko odprete tudi v programu Windows Movie Maker. Ko je analogna videokamera ali videorekorder priključen na digitalno videokamero, ta pa na računalnik, vklopite digitalno videokamero v načinu predvajanja. V meniju Datoteka programa Windows Movie Maker kliknite Uvozi iz digitalne videokamere.

 • Program Uvoz videa lahko odprete tudi v Fotogaleriji. Ko je analogna videokamera ali videorekorder priključen na digitalno videokamero, ta pa na računalnik, vklopite digitalno videokamero v načinu predvajanja. V Fotogaleriji kliknite Datoteka, nato Uvozi iz kamere ali optičnega bralnika, na seznamu naprav kliknite svojo digitalno videokamero in nato Uvozi.