Bližnjične tipke omogočajo lažjo interakcijo z računalnikom, ker tipke miške ni treba pritisniti tako pogosto.

Pokaži vse

Bližnjične tipke središča za poenostavljen dostop

V spodnji tabeli so navedene bližnjične tipke, ki bodo omogočile preprostejšo rabo računalnika.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko

Desno tipko SHIFT za osem sekund

Če želite

Vklopiti ali izklopiti upočasnitev

Pritisnite to tipko

Levi ALT+levi SHIFT+PRINT SCREEN (ali PRTSCRN)

Če želite

Vklopiti ali izklopiti visokokontrastni način

Pritisnite to tipko

Levo ALT+levi SHIFT+NUM LOCK

Če želite

Vklopiti ali izklopiti tipke miške

Pritisnite to tipko

SHIFT petkrat

Če želite

Vklopiti ali izklopiti zaklepanje

Pritisnite to tipko

NUM LOCK za 5 sekund

Če želite

Vklopiti ali izklopiti preklopne signale

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +U
Če želite

Odpreti središče za dostopnost

Splošne bližnjične tipke

V spodnji tabeli so navedene splošne bližnjične tipke.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko

F1

Če želite

Prikazati pomoč

Pritisnite to tipko

CTRL+C

Če želite

Kopirati izbrani element

Pritisnite to tipko

CTRL+X

Če želite

Izrezati izbrani element

Pritisnite to tipko

CTRL+V

Če želite

Prilepiti izbrani element

Pritisnite to tipko

CTRL+Z

Če želite

Razveljaviti dejanje

Pritisnite to tipko

CTRL+Y.

Če želite

Ponoviti dejanje

Pritisnite to tipko

DELETE

Če želite

Izbrisati izbrani element in ga premakniti v koš

Pritisnite to tipko

SHIFT+DELETE

Če želite

Izbrisati izbrani element, ne da bi ga najprej premaknili v koš

Pritisnite to tipko

F2

Če želite

Preimenovati izbrani element

Pritisnite to tipko

CTRL+PUŠČICA DESNO

Če želite

Premakniti kazalec na začetek naslednje besede

Pritisnite to tipko

CTRL+PUŠČICA LEVO

Če želite

Premakniti kazalec na začetek prejšnje besede

Pritisnite to tipko

CTRL+PUŠČICA DOL

Če želite

Premakniti kazalec na začetek naslednjega odstavka

Pritisnite to tipko

CTRL+PUŠČICA GOR

Če želite

Premakniti kazalec na začetek prejšnjega odstavka

Pritisnite to tipko

CTRL+SHIFT s puščično tipko

Če želite

Označiti del besedila

Pritisnite to tipko

SHIFT s katero koli puščično tipko

Če želite

Izbrati več elementov v oknu ali na namizju ali izbrati besedilo v dokumentu

Pritisnite to tipko

CTRL s poljubno puščično tipko+PRESLEDNICA

Če želite

Izbrati več posameznih elementov v oknu ali na namizju

Pritisnite to tipko

CTRL+A

Če želite

Izbrati vse elemente v dokumentu ali oknu

Pritisnite to tipko

F3

Če želite

Poiskati datoteko ali mapo

Pritisnite to tipko

ALT+ENTER

Če želite

Prikazati lastnosti izbranega elementa

Pritisnite to tipko

ALT+F4

Če želite

Zapreti aktivni element ali program

Pritisnite to tipko

ALT+PRESLEDNICA

Če želite

Odpreti priročni meni za aktivno okno

Pritisnite to tipko

CTRL+F4

Če želite

Zapreti aktivni dokument (v programih, ki omogočajo, da imate hkrati odprtih več dokumentov)

Pritisnite to tipko

ALT+TAB

Če želite

Preklopiti med odprtimi elementi

Pritisnite to tipko

CTRL+ALT+TAB

Če želite

Preklapljati med odprtimi elementi s puščičnimi tipkami

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +TAB
Če želite

Se pomikati po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem

Pritisnite to tipko
CTRL+tipka z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom programa Windows +TAB
Če želite

Uporabiti puščične tipke za pomikanje po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem

Pritisnite to tipko

ALT+ESC

Če želite

Se pomikati med elementi v vrstnem redu, v katerem so bili odprti

Pritisnite to tipko

F6

Če želite

Se pomikati med elementi na zaslonu v oknu ali na namizju

Pritisnite to tipko

F4

Če želite

Prikazati seznam naslovnih vrstic v Raziskovalcu

Pritisnite to tipko

SHIFT+F10

Če želite

Prikazati priročni meni za izbrani element

Pritisnite to tipko

CTRL+ESC

Če želite

Odpreti meni Start

Pritisnite to tipko

ALT+podčrtano črko

Če želite

Prikazati ustrezen meni

Pritisnite to tipko

ALT+podčrtano črko

Če želite

Izvesti menijski ukaz (ali drug podčrtan ukaz)

Pritisnite to tipko

F10

Če želite

Aktivirati menijsko vrstico v aktivnem programu

Pritisnite to tipko

PUŠČICA DESNO

Če želite

Odpreti naslednji meni na desno ali odpreti podmeni

Pritisnite to tipko

PUŠČICA LEVO

Če želite

Odpreti naslednji meni na levo ali zapreti podmeni

Pritisnite to tipko

F5

Če želite

Osvežiti aktivno okno

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA GOR

Če želite

Si v Raziskovalcu ogledati mapo za eno raven navzgor

Pritisnite to tipko

ESC

Če želite

Preklicati trenutno opravilo

Pritisnite to tipko

CTRL+SHIFT+ESC

Če želite

Odpreti upravitelja opravil

Pritisnite to tipko

SHIFT, ko vstavite CD

Če želite

Preprečiti samodejno predvajanje CD-ja

Bližnjične tipke v pogovornih oknih

V spodnji tabeli so navedene bližnjične tipke, ki jih lahko uporabljate v pogovornih oknih.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko

CTRL+TAB

Če želite

Se pomikati naprej po karticah

Pritisnite to tipko

CTRL+SHIFT+TAB

Če želite

Se pomikati nazaj po karticah

Pritisnite to tipko

TAB

Če želite

Se pomikati naprej po možnostih

Pritisnite to tipko

SHIFT+TAB

Če želite

Se pomikati nazaj po možnostih

Pritisnite to tipko

ALT+podčrtano črko

Če želite

Izvesti ukaz (ali izbrati možnost), ki pripada tej črki

Pritisnite to tipko

ENTER

Če želite

Zamenja klik s tipko miške za veliko izbranih ukazov

Pritisnite to tipko

PRESLEDNICA

Če želite

Potrditi ali počistiti potrditveno polje, če je aktivna možnost potrditveno polje

Pritisnite to tipko

Puščične tipke

Če želite

Izbrati gumb, če je aktivna možnost skupina izbirnih gumbov

Pritisnite to tipko

F1

Če želite

Prikazati pomoč

Pritisnite to tipko

F4

Če želite

Prikazati elemente na aktivnem seznamu

Pritisnite to tipko

BACKSPACE

Če želite

Odpreti nadrejene mape, če je mapa izbrana v pogovornem oknu Shrani kot ali Odpri

Bližnjične tipke na Microsoftovi tipkovnici

V spodnji tabeli so navedene bližnjične tipke, ki jih lahko uporabljate na Microsoftovih tipkovnicah.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko
Windows z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows
Če želite

Odpreti ali zapreti meni Start

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +PAUSE
Če želite

Prikazati pogovorno okno Sistemske lastnosti

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +D
Če želite

Prikazati namizje

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +M
Če želite

Minimirati vsa okna

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +SHIFT+M
Če želite

Obnoviti minimirana okna na namizje

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +E
Če želite

Odpreti pogovorno okno Računalnik

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +F
Če želite

Poiskati datoteko ali mapo

Pritisnite to tipko
CTRL+tipka z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom programa Windows +F
Če želite

Poiskati računalnike (če imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem)

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +L
Če želite

Zakleniti računalnik ali zamenjati uporabnika

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +R
Če želite

Prikazati pogovorno okno Zaženi

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +T
Če želite

Se pomikati po programih v opravilni vrstici

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +TAB
Če želite

Se pomikati po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem

Pritisnite to tipko
CTRL+tipka z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom programa Windows +TAB
Če želite

Uporabiti puščične tipke za pomikanje po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +PRESLEDNICA
Če želite

Prikazati vse pripomočke v ospredju in izbrati stransko vrstico namizja Windows

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +G
Če želite

Se pomikati po pripomočkih v stranski vrstici

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +U
Če želite

Odpreti središče za dostopnost

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +X
Če želite

Odpreti središče programa Windows za prenosni računalnik

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows s poljubno številsko tipko
Če želite
Odpreti bližnjico hitrega zagona, ki je na določenem zaporednem mestu. Na primer tipka z logotipom WindowsSlika tipke z logotipom programa Windows +1 za zagon prve bližnjice v meniju hitrega zagona.

Bližnjične tipke v Raziskovalcu

V spodnji tabeli so navedene bližnjične tipke za delo z okni in mapami v Raziskovalcu.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko

CTRL+N

Če želite

Odpreti novo okno

Pritisnite to tipko

END

Če želite

Prikazati dno aktivnega okna

Pritisnite to tipko

HOME

Če želite

Prikazati vrh aktivnega okna

Pritisnite to tipko

F11

Če želite

Maksimirati ali minimirati aktivno okno

Pritisnite to tipko

NUM LOCK+ZVEZDICA na številčni tipkovnici (*)

Če želite

Prikazati vse podmape pod izbrano mapo

Pritisnite to tipko

NUM LOCK+ZNAK PLUS na številčni tipkovnici (+)

Če želite

Prikazati vsebino izbrane mape

Pritisnite to tipko

NUM LOCK+ZNAK MINUS na številčni tipkovnici (-)

Če želite

Strniti izbrano mapo

Pritisnite to tipko

PUŠČICA LEVO

Če želite

Strniti trenuten izbor (če je razširjen) ali izbrati nadrejeno mapo

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA LEVO

Če želite

Si ogledati prejšnjo mapo

Pritisnite to tipko

PUŠČICA DESNO

Če želite

Prikazati trenuten izbor (če je strnjen) ali izbrati prvo podmapo

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA DESNO

Če želite

Si ogledati naslednjo mapo

Pritisnite to tipko

ALT+D

Če želite

Izbrati naslovno vrstico

Bližnjične tipke v stranski vrstici namizja Windows

V spodnji tabeli so navedene bližnjične tipke, ki jih lahko uporabljate v stranski vrstici namizja Windows.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +PRESLEDNICA
Če želite

Prikazati vse pripomočke v ospredju in izbrati stransko vrstico

Pritisnite to tipko
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows +G
Če želite

Se pomikati po pripomočkih v stranski vrstici

Pritisnite to tipko

TAB

Če želite

Se pomikati po kontrolnikih v stranski vrstici

Bližnjične tipke v Fotogaleriji

V spodnji tabeli so navedene bližnjične tipke, ki jih lahko uporabljate v Fotogaleriji.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko

CTRL+F

Če želite

Odpreti podokno za popravljanje

Pritisnite to tipko

CTRL+P

Če želite

Natisniti izbrano sliko

Pritisnite to tipko

ENTER

Če želite

Si ogledati izbrano sliko v večji velikosti

Pritisnite to tipko

CTRL+I

Če želite

Odpreti ali zapreti podokno s podrobnostmi

Pritisnite to tipko

CTRL+PIKA (.)

Če želite

Zasukati sliko v smeri urnega kazalca

Pritisnite to tipko

CTRL+VEJICA (,)

Če želite

Zasukati sliko v nasprotni smeri urnega kazalca

Pritisnite to tipko

F2

Če želite

Preimenovati izbrani element

Pritisnite to tipko

CTRL+E

Če želite

Poiskati element

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA LEVO

Če želite

Se vrniti nazaj

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA DESNO

Če želite

Se pomakniti naprej

Pritisnite to tipko

ZNAK PLUS (+)

Če želite

Povečati ali spremeniti velikost sličice

Pritisnite to tipko

ZNAK MINUS (-)

Če želite

Pomanjšati ali spremeniti velikost sličice

Pritisnite to tipko

CTRL+B

Če želite

Najboljša prilagoditev

Pritisnite to tipko

PUŠČICA LEVO

Če želite

Izbrati prejšnji element

Pritisnite to tipko

PUŠČICA DOL

Če želite

Izbrati naslednji element ali vrstico

Pritisnite to tipko

PUŠČICA GOR

Če želite

Prejšnji element (slikarsko stojalo) ali prejšnja vrstica (sličica)

Pritisnite to tipko

PAGE UP

Če želite

Prejšnji zaslon

Pritisnite to tipko

PAGE DOWN

Če želite

Naslednji zaslon

Pritisnite to tipko

HOME

Če želite

Izbrati prvi element

Pritisnite to tipko

END

Če želite

Izbrati zadnji element

Pritisnite to tipko

DELETE

Če želite

Premakniti izbrani element v koš

Pritisnite to tipko

SHIFT+DELETE

Če želite

Trajno izbrisati izbrani element

Pritisnite to tipko

PUŠČICA LEVO

Če želite

Strniti vozlišče

Pritisnite to tipko

PUŠČICA DESNO

Če želite

Razširiti vozlišče

Pritisnite to tipko
Bližnjične tipke za delo z videi
Pritisnite to tipko

J

Če želite

Se pomakniti nazaj eno sličico

Pritisnite to tipko

K

Če želite

Začasno ustaviti predvajanje

Pritisnite to tipko

L

Če želite

Se pomakniti naprej eno sličico

Pritisnite to tipko

I

Če želite

Nastaviti začetno točko rezanja

Pritisnite to tipko

O

Če želite

Nastaviti končno točko rezanja

Pritisnite to tipko

M

Če želite

Razdeliti posnetek

Pritisnite to tipko

HOME

Če želite

Ustaviti in previti nazaj do začetne točke rezanja

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA DESNO

Če želite

Se pomakniti na naslednjo sličico

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA LEVO

Če želite

Se vrniti nazaj na prejšnjo sličico

Pritisnite to tipko

CTRL+K

Če želite

Ustaviti in previti nazaj predvajanje

Pritisnite to tipko

CTRL+P

Če želite

Predvajati s trenutnega mesta

Pritisnite to tipko

HOME

Če želite

Premakniti začetno točko rezanja

Pritisnite to tipko

END

Če želite

Se pomakniti na končno točko rezanja

Pritisnite to tipko

PAGE UP

Če želite

Poiskati najbližjo razdelilno točko pred trenutnim mestom

Pritisnite to tipko

PAGE DOWN

Če želite

Poiskati najbližjo razdelilno točko za trenutnim mestom

Bližnjične tipke v pregledovalniku pomoči za program Windows

V spodnji tabeli so navedene bližnjične tipke, ki jih lahko uporabljate v pregledovalniku pomoči.

Pritisnite to tipko Če želite
Pritisnite to tipko

ALT+C

Če želite

Prikazati kazalo vsebine.

Pritisnite to tipko

ALT+N

Če želite

Prikazati meni Nastavitve povezave

Pritisnite to tipko

F10

Če želite

Prikazati meni Možnosti

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA LEVO

Če želite

Se premakniti na prejšnjo temo

Pritisnite to tipko

ALT+PUŠČICA DESNO

Če želite

Se premakniti na naslednjo (že odprto) temo

Pritisnite to tipko

ALT+A

Če želite

Prikazati stran za podporo strankam

Pritisnite to tipko

ALT+HOME

Če želite

Prikazati domačo stran pomoči in podpore

Pritisnite to tipko

HOME

Če želite

Se premakniti na začetek teme

Pritisnite to tipko

END

Če želite

Se premakniti na konec teme

Pritisnite to tipko

CTRL+F

Če želite

Preiskati trenutno temo

Pritisnite to tipko

CTRL+P

Če želite

Natisniti temo

Pritisnite to tipko

F3

Če želite

Se pomakniti v polje za iskanje