Če v računalniku ni TV-sprejemnika, boste za predvajanje in snemanje TV-oddaj v programu Windows Media Center potrebovali analogni ali digitalni TV-sprejemnik.

Odgovori na nekaj pogostih vprašanj o upravljanju posnetih TV-oddaj.

Pokaži vse

Kako lahko spremenim privzete nastavitve za shranjevanje posnetih programov?

Nastavitev pogona za snemanje vseh programov

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Shramba snemalnika.

 2. Izberite pogon, na katerega želite snemati, tako da kliknete gumb - ali + v razdelku Posnetek na pogonu. Pri izbranem pogonu bo prikazano, koliko prostega prostora na disku je na voljo za snemanje TV-vsebin.

  Zmogljivost shrambe snemalnik razdeli na štiri dele: prostor za snemanje, medpomnilnik začasnih prekinitev TV-oddaj v živo, posnete TV-oddaje in druge vsebine.

  Slika shrambe snemalnika
  Shramba snemalnika

Nastavljanje omejitev za TV-vsebine

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Shramba snemalnika.

 2. Kliknite gumb - ali + v razdelku Največja omejitev TV-vsebin, da določite omejitev prostora na disku za TV-programe. Obseg prostora na disku se razlikuje glede na velikost trdega diska ali particije, ki je določena za shrambo snemalnika.

Nastavitev kakovosti snemanja

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Shramba snemalnika.

 2. Izberite kakovost posnetih vsebin, tako da kliknete gumb - ali + v razdelku Kakovost snemanja. Nastavitev kakovosti vpliva na količino prostora na disku, ki je na voljo za posnete TV-programe. Če na primer na disku, omejenem na največ 60 GB TV-vsebin, izberete najboljšo kakovost, boste lahko posneli 22 ur TV-vsebin, medtem ko boste z dobro kakovostjo lahko posneli 42 ur vsebin.

Kako lahko izbrišem posnete TV-programe?

Na voljo je več različnih nastavitev snemalnika, s katerimi lahko ohranite določene oddaje, hkrati pa sprostite prostor na disku za snemanje novih. Ko v urnik snemanja dodate določeno vsebino, Windows Media Center uporabi privzete nastavitve snemanja, če sami ne določite drugačnih v možnosti »Dodatno snemanje«.

Če želite shraniti posneto TV-oddajo, izberite možnost Ohrani (privzeta nastavitev je Ohrani, dokler je na voljo dovolj prostora). Ko to izberete, bodo posnete vsebine izbrisane le, če to želite.

Izbiranje možnosti »Ohrani« za posnete TV-programe

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Privzete nastavitve snemanja.

 2. Kliknite gumb - ali +, da poiščete možnost Ohrani:

  • Dokler je na voljo dovolj prostora

  • 1 teden

  • Dokler spremljam

  • Dokler ne izbrišem

 3. Kliknite Shrani.

Ročno brisanje TV-programa

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Televizija in filmi in kliknite posneta TV-oddaja.

 2. Kliknite oddajo, ki jo želite izbrisati.

 3. Na zaslonu Informacije o programu kliknite Izbriši.

 4. Kliknite Da, da potrdite brisanje posnete oddaje.

Zakaj se moji programi ne snemajo?

Preveč posnetih programov, ki jih niste gledali, lahko zapolni prosti prostor na disku in prepreči snemanje novih. Preverite, ali so programi označeni z oznako Ohrani, dokler ne izbrišem ali Ohrani, dokler spremljam. Teh oddaj Windows Media Center ne bo izbrisal zaradi snemanja novih.

Kaj se zgodi, če za snemanje TV-programa ni dovolj prostega prostora na disku?

Če ni prostega prostora na disku, bo Windows Media Center poiskal oddaje, ki jih lahko izbriše, in tako sprostil prostor za nove. Če ni mogoče izbrisati nobene oddaje, nova oddaja ne bo posneta. Če želite sprostiti prostor na disku, poskusite spremeniti nastavitve v možnosti Ohrani, skrajšati snemalni čas pred oddajo in po njej ali spremeniti kakovost posnetkov. Boljša kot je kakovost posnetka, več prostora zavzame na disku. Če potrebujete več prostora, premislite o uporabi zunanjega trdega diska.

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Privzete nastavitve snemanja.

 2. Kliknite gumb - ali +, da ustrezno prilagodite eno ali več nastavitev.

 3. Kliknite Shrani.

Če vas zanima, koliko posnetih TV-oddaj lahko shranite v računalnik, izberite pogon z gumboma - in +. Windows Media Center samodejno prikaže prostor, ki je na voljo, v gigabajtih (GB) in razpoložljivem času. Na pogonu D: program Windows Media Center na primer kaže 100 GB, kar je enakovredno 70 uram posnetih vsebin.

Če želite izvedeti, kako lahko sprostite prostor na disku za snemanje nadaljevank, v nadaljevanju preberite odgovor na vprašanje »Kaj se zgodi s ponavljajočimi se posnetki nadaljevank?«.

Koliko časa Windows Media Center ohrani posnetke na trdem disku?

Posnetek se ohrani na trdem disku, dokler je za nove posnetke na voljo dovolj prostora, če sami ne določite drugačnih nastavitev snemalnika.

Kaj se zgodi s ponavljajočimi se posnetki nadaljevank?

Windows Media Center vedno posname najnovejše nadaljevanje in izbriše starejša nadaljevanja iste nadaljevanke, ne glede na to, ali ste jih že gledali ali ne.

Nastavitev števila shranjenih posnetkov nadaljevanke

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Televizija in filmi, kliknite posneta TV-oddaja in nato še ogled razporejenih.

 2. Kliknite Nadaljevanka.

 3. Na seznamu na desni strani kliknite ime nadaljevanke.

 4. Kliknite Nastavitve nadaljevanke.

 5. Spremenite nastavitev Ohrani.

Kako lahko spremenim nastavitve snemanja za prihodnje posnetke?

Nastavitve za posamezno oddajo ali nadaljevanko lahko spremenite v možnosti »Nastavitve nadaljevank«, potem ko jo dodate v urnik snemanja.

Določanje, kdaj se oddaje izbrišejo

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Privzete nastavitve snemanja.

 2. Kliknite gumb - ali +, da prilagodite nastavitve možnosti Ohrani. Pomikajte se po možnostih in določite, koliko časa naj se posamezna posneta oddaja ohrani na trdem disku. Če želite več informacij o različnih nastavitvah možnosti Ohrani, glejte Snemanje TV-vsebin.

Spreminjanje kakovosti posnetka

Kakovost posnetkov vpliva na to, koliko prostora zavzamejo na trdem disku. Tako imajo na primer posnetki z najboljšo kakovostjo najjasnejšo in najpodrobnejšo sliko, vendar zavzamejo tudi največ prostora na disku.

Nastavitev kakovosti vpliva tudi na količino prostora na disku, ki je na voljo za posnete TV-programe. Če na primer na disku, omejenem na največ 60 GB TV-vsebin, izberete najboljšo kakovost, boste lahko posneli 22 ur TV-vsebin, medtem ko boste z dobro kakovostjo lahko posneli 42 ur vsebin.

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Privzete nastavitve snemanja.

 2. Izberite želeno kakovost posnetkov, tako da kliknete gumb - ali + v razdelku Kakovost. Zadovoljivo, Dobro, Boljše ali Najboljše.

  Oddaje digitalnih TV-kanalov so vedno posnete z najboljšo kakovostjo, saj le tako ohranijo večjo natančnost slike in visoko kakovost zvoka. Zato so datoteke digitalnih TV-oddaj, posnetih z visoko ločljivostjo in najboljšo kakovostjo, večje od datotek analognih TV-oddaj, posnetih s standardno ločljivostjo in enako kakovostjo.

Izbira želenega jezika za zvok

 1. V začetnem oknu se pomaknite na možnost Opravila, kliknite nastavitve, Televizija, Snemalnik in nato še Privzete nastavitve snemanja.

 2. Kliknite gumb - ali +, da v možnosti Želeni jezik zvoka izberete možnost Angleščina ali Kateri koli jezik.

Kaj je zaščita pred kopiranjem in zakaj je pomembna?

Nekatere digitalne predstavnostne datoteke so zaradi preprečevanja nezakonite distribucije zaščitene s pravicami za uporabo predstavnosti. Te pravice določajo, kako lahko uporabite določeno datoteko. Določajo na primer, ali lahko datoteko sinhronizirate s prenosno napravo in ali jo lahko predvajate v drugem računalniku. Pogoje teh pravic določa oseba ali družba, ki ponuja datoteko, oziroma TV-postaja, ki je ustvarila določeno TV-vsebino. Windows Media Center ne more predvajati zaščitenih datotek, če nimate pravic za njihovo uporabo.

Pravice za uporabo predstavnosti lahko pridobite na različne načine, najobičajnejši pa je prenos pravic s spletnega mesta ponudnika (npr. glasbene založbe). Ponudnik vsebine bo pravice posredoval po prenosu želene datoteke. Če predvajate datoteko, za katero nimate pravic, bo Windows Media Center samodejno poskušal pridobiti pravice ali vas bo pozval, da jih pridobite sami.

Nekatere TV-vsebine lahko njihov lastnik, TV-postaja ali ustvarjalec označi kot zaščitene. Pogoje zaščite vsebine določa ponudnik, prenašajo pa se s TV-oddajo. Če tako oddajo posnamete, se pogoji zaščite shranijo s posnetkom in uveljavijo ob poskusu predvajanja.

Včasih je nekatere oddaje ali dele oddaj mogoče predvajati le s programom Windows Media Center, s katerim so bili posneti. Če tako datoteko poskusite predvajati v drugem računalniku, boste obveščeni o tem, da je vsebina omejena, in datoteke ne boste mogli predvajati.

Pravice za uporabo nekaterih zaščitenih predstavnostnih datotek ali delov datotek po določenem času potečejo. Če tako datoteko poskusite predvajati po preteku pravic, boste obveščeni, da datoteka ni več na voljo. Za predvajanje nekaterih zaščitenih vsebin boste morda morali prilagoditi nastavitve zaslona ali vrsto povezave. Če želite več informacij, glejte Odpravljanje težav s predvajanjem DVD-jev in filmov ali se obrnite na izdelovalca strojne opreme.

Opomba

 • S programom Windows Media Center lahko preprosto kopirate, zapisujete, shranjujete ali organizirate glasbo, video, slike in posnete TV-oddaje. Pri tem upoštevajte intelektualno lastnino drugih, zato ne kopirajte niti drugače ne uporabljajte avtorsko zaščitenih vsebin brez dovoljenja. Med avtorsko zaščitena gradiva med drugim spadajo dokumentacija, grafike, besedila, fotografije, sličice, animacije, filmi in videoposnetki ter zvočni in glasbeni posnetki (tudi v obliki MP3).

  Nepooblaščena uporaba avtorsko zaščitenih gradiv pomeni kršenje zakonov ZDA in mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah in ima lahko za posledico civilnopravno in kazensko odgovornost. Kopiranje in skupna raba nepooblaščenih gradiv pomenita tudi kršenje pogojev uporabe, ki ste jih sprejeli ob namestitvi operacijskega sistema Windows Vista. Več o pogojih uporabe preberite tukaj.