Orodja programa Slikar

Slikar je program, ki ga lahko uporabljate za ustvarjanje risb na praznem platnu ali čez druge slike. Program ima orodno vrstico na levi strani okna. Te tabele opisujejo, kako se uporabljajo orodja v orodni vrstici.

Orodje Opis
Orodje
Slika orodja Prostoročni izbor
Opis

Če želite označiti kateri koli nepravilno oblikovani del slike, uporabite Prostoročni izbor. Kliknite Prostoročni izbor, nato pa v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico kliknite slog ozadja. Del slike, s katerim želite delati, izberete tako, da povlečete kazalec.

Orodje
Slika orodja Izbor
Opis

Če želite izbrati kateri koli kvadratni ali pravokotni del slike, uporabite Izbor. Kliknite Izbor, nato pa v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico kliknite slog ozadja. Del slike, s katerim želite delati, izberete tako, da povlečete kazalec.

Orodje
Slika orodja Radirka
Opis

Če želite izbrisati področja na sliki, uporabite orodje Radirka. Kliknite Radirka, nato pa še velikost radirke pod orodno vrstico in povlecite radirko čez področje na sliki, ki ga želite izbrisati. Vsa področja, ki jih boste izbrisali, bodo zamenjana z barvo ozadja.

Orodje
Slika orodja Barvno polnilo
Opis

Če želite zapolniti celotno sliko ali ograjeno obliko z barvo, uporabite Barvno polnilo. Kliknite Barvno polnilo, nato kliknite barvo na barvni paleti, nato pa kliknite znotraj področja, ki ga želite zapolniti. Če želite odstraniti barvo in jo zamenjati z barvo ozadja, z desno tipko miške kliknite področje, kjer želite odstraniti barvo.

Orodje
Slika orodja Kapalka
Opis

Če želite nastaviti trenutno barvo ospredja ali ozadja, uporabite orodje Kapalka. Kliknite Kapalka, nato pa še barvo na sliki, ki jo želite nastaviti kot barvo ospredja, ali pa z desno tipko miške kliknite barvo na sliki, ki jo želite nastaviti kot barvo ozadja.

Orodje
Slika orodja Lupa
Opis

Če želite povečati odsek slike, uporabite orodje Lupa. Kliknite Lupa, nato pa še raven povečave takoj pod orodno vrstico. Če se želite pomikati po sliki, uporabite drsne trakove. Če se želite vrniti na navadni pogled, znova kliknite lupo in nato kliknite znotraj slike.

Orodje
Slika orodja Svinčnik
Opis

Če želite risati tanke, poljubno oblikovane črte ali krivulje, uporabite Svinčnik. Kliknite Svinčnik, nato pa še barvo na barvni paleti in povlecite kazalec na sliko ter začnite risati. Če želite risati z barvo ozadja, kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

Orodje
Slika orodja Čopič
Opis

Če želite naslikati tanke ali poljubno oblikovane črte in krivulje, uporabite Čopič. Kliknite Čopič, nato kliknite obliko takoj pod orodno vrstico, nato pa kliknite barvo na barvni paleti in povlecite kazalec ter začnite slikati. Če želite slikati z barvo ozadja, kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

Orodje
Slika orodja Razpršilec
Opis

Če želite na sliki ustvariti učinek razpršilca, uporabite Razpršilec. Kliknite Razpršilec, nato kliknite vzorec pršila takoj pod orodno vrstico, nato pa kliknite barvo na barvni paleti in povlecite kazalec ter začnite slikati. Če želite slikati z barvo ozadja, kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

Orodje
Slika orodja Besedilo
Opis

Če želite na sliko vnesti besedilo, uporabite Besedilo. Kliknite Besedilo, nato pa v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico kliknite slog ozadja. Kliknite barvo na barvni paleti, nato pa kliknite znotraj slike in vnesite besedilo. Polju z besedilom je mogoče spreminjati velikost in ga premikati, spreminjati je mogoče pisavo, velikost pisave in oblikovanje besedila, dokler ne kliknete drugo orodje ali pa kliknete zunaj polja z besedilom znotraj slike.

Orodje
Slika orodja Črta
Opis

Če želite narisati ravno črto, uporabite orodje Črta. Kliknite Črta, nato kliknite širino črte v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico, nato pa kliknite barvo na barvni paleti in povlecite kazalec na sliko ter narišite črto. Če želite narisati črto z barvo ozadja, kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

Orodje
Slika orodja Krivulja
Opis

Če želite narisati enakomerno krivuljo, uporabite orodje Krivulja. Kliknite Krivulja, nato kliknite širino črte v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico, nato pa kliknite barvo na barvni paleti in povlecite kazalec na sliko ter narišite ravno črto. Ko ste ustvarili črto, kliknite področje na sliki, kjer želite imeti lok krivulje, nato pa povlecite kazalec in prilagodite krivuljo.

Orodje
Slika orodja Pravokotnik
Opis

Če želite narisati pravokotne oblike, uporabite Pravokotnik. Kliknite Pravokotnik, nato kliknite barvo na barvni paleti, nato pa še slog pravokotnika v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico.

Če želite narisati pravokotnik, povlecite kazalec diagonalno v želeno smer. Če želite narisati kvadrat, med vlečenjem držite tipko SHIFT.

Orodje
Slika orodja Mnogokotnik
Opis

Če želite ustvariti obliko s poljubnim številom stranic, uporabite Mnogokotnik. Kliknite Mnogokotnik, nato kliknite barvo na barvni paleti, nato pa še slog mnogokotnika v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico.

Mnogokotnik narišete tako, da povlečete kazalec in narišete ravno črto. Nato kliknite vse točke, kjer želite, da se pojavijo dodatne stranice. Dvokliknite, ko končate. Če želite ustvariti stranice s koti, ki imajo 45 ali 90 stopinj, med ustvarjanjem stranic držite tipko SHIFT.

Orodje
Slika orodja Elipsa
Opis

Če želite ustvariti elipse in kroge, uporabite orodje Elipsa. Kliknite Elipsa, nato kliknite barvo na barvni paleti, nato pa še polnilo v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico.

Če želite narisati elipso, povlecite kazalec. Če želite narisati krog, med vlečenjem držite tipko SHIFT.

Orodje
Slika orodja Zaobljeni pravokotnik
Opis

Če želite narisati pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, uporabite Zaobljeni pravokotnik. Kliknite Pravokotnik, nato kliknite barvo na barvni paleti, nato pa še polnilo v polju z možnostmi takoj pod orodno vrstico.

Če želite narisati zaobljeni pravokotnik, povlecite kazalec diagonalno v želeno smer. Če želite narisati kvadrat z zaobljenimi robovi, med vlečenjem držite tipko SHIFT.

Orodje
Slika polja z barvami
Opis

Barvna paleta prikazuje trenutno barvo ospredja in ozadja. Če želite slikati z izbrano barvo ospredja, povlecite kazalec. Če želite slikati z izbrano barvo ozadja, kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec. Če želite spremeniti trenutno barvo ospredja, kliknite barvni kvadrat, ki je na voljo. Če želite spremeniti barvo ozadja, kliknite z desno tipko miške barvni kvadrat, ki je na voljo. Če želite zmešati novo barvo, dvokliknite kateri koli barvni kvadrat, nato pa kliknite Mešanje barv.

Možnost Opis
Možnost
Slika možnosti enobarvnega in prosojnega ozadja
Opis

Če kopirate in lepite del slike z orodjem za prostoročni izbor ali z orodjem za izbor, izberite enobarvno ozadje ali prosojno ozadje. Če uporabite možnost enobarvnega ozadja, je barva ozadja vključena v izbiro, ko jo prilepite na drugo mesto na sliki. Če uporabite možnost prosojnega ozadja, barva ozadja ni vključena v izbiro, zato so vsa področja, ki uporabljajo to barvo, prosojna in omogočajo, da so namesto barve prikazani preostali deli slike.

Možnost
Slika možnosti orisa
Opis

Pri risanju črt in krivulj izberite želeno debelino črte.

Možnost
Slika možnosti polnila
Opis

Pri risanju oblik izberite želeni učinek polnila.