Na kartici »Učinkovitost delovanja« v upravitelju opravil so prikazane dodatne podrobnosti o tem, kako računalnik uporablja sistemske vire, kot sta bralno-pisalni pomnilnik (RAM) in centralna procesna enota (CPE).

 1. Odprite upravitelja opravil tako, da z desno miškino tipko kliknete opravilno vrstico, nato pa kliknite Upravitelj opravil.

 2. Kliknite jeziček Učinkovitost delovanja.

Pokaži vse

Nadzor na trenutno porabo virov CPE in navideznega pomnilnika

Slika grafikonov učinkovitosti delovanja
Grafi učinkovitosti delovanja

Na kartici »Učinkovitost delovanja« so prikazani štirje grafi. Zgornja grafa prikazujeta, kolikšen delež CPE je v uporabi ta trenutek in v obdobju zadnjih nekaj minut. (Če je graf zgodovine uporabe procesorja razdeljen, ima računalnik morda več procesorjev, en dvojedrni procesor ali oboje hkrati.) Visok odstotek pomeni, da programi ali procesi zahtevajo veliko virov CPE-ja, kar lahko upočasni delovanje računalnika. Če je prikazani odstotek zamrznjen na ali blizu 100%, se program morda ne odziva. Če želite več informacij, preberite Izhod iz neodzivnega programa.

Spodnja grafa v megabajtih (MB) prikazujeta, koliko RAM-a ali fizičnega pomnilnika računalnik uporablja v tem trenutnku in v zadnjih nekaj minutah. Odstotek uporabljenega pomnilnika je naveden na dnu okna upravitelja opravil. Če je poraba pomnilnika vedno visoka ali znatno upočasnjuje učinkovitost delovanja računalnika, zmanjšajte število programov, ki jih imate hkrati odprte, ali namestite več RAM-a. Če želite več informacij, glejte Preprečevanje težav s pomanjkanjem pomnilnika.

Če želite videti porabo pomnilnika za posamezne procese v računalniku, kliknite jeziček Procesi. Stolpec Pomnilnik (Zasebni delovni nabor) je privzeto izbran. Zasebni delovni nabor je podnabor delovnega nabora, to je tehnični termin, ki opisuje, koliko pomnilnika uporablja vsak proces. Zasebni delovni nabor opisuje količino pomnilnika, ki ga uporablja nek proces in ki ga ne morejo uporabljati še drugi procesi.

Če ste poznavalec, si boste mogoče želeli ogledati še druge dodatne vrednosti pomnilnika na kartici Procesi. Če želite to narediti, kliknite Pogled, nato Izbiranje stolpcev in izberite vrednost pomnilnika:

 • Pomnilnik - Delovni nabor. Količina pomnilnika v zasebnem delovnem naboru plus količina pomnilnika, ki ga uporablja proces in ga lahko uporabljajo tudi drugi procesi.

 • Pomnilnik - Največji delovni nabor. Največja količina pomnilnika v delovnem naboru, ki ga uporablja proces.

 • Pomnilnik - Delovni nabor delta. Količina spremembe v pomnilniku v delovnem naboru, ki ga uporablja proces.

 • Pomnilnik - Velikost izvajanja. Količina navideznega pomnilnika, ki je rezerviran za nek postopek.

 • Pomnilnik - Ostranjena zaloga. Količina izvedenega navideznega pomnilnika za proces, ki ga je mogoče zapisati na drug pomnilniški medij, kot je trdi disk.

 • Pomnilnik - Neostranjena zaloga. Količina izvedenega navideznega pomnilnika za proces, ki ga ni mogoče zapisati na drug pomnilniški medij.

Pregledovanje podrobnosti o količini pomnilnika, ki je trenutno v uporabi

Slika tabel učinkovitosti delovanja
Tabele s podatki o učinkovitosti delovanja

Tri tabele z dodatnimi podatki pod grafi prikazujejo različne podrobnosti o porabi pomnilnika in virov. Pod možnostjo Fizični pomnilnik (MB), je »Skupaj« količina RAM-a, ki je nameščen v računalniku, navedena v megabajtih (MB). Predpomnilnik označuje količino fizičnega pomnilnika, ki se je pred kratkim uporabljal za vire sistema. Prost je tisti del pomnilnika, ki se trenutno ne uporablja ali ki ne vsebuje nekoristnih informacij (sem ne sodijo predpomnjene datoteke, ki vsebujejo koristne informacije).

Pod možnostjo Jedrni pomnilnik (MB), »Skupaj« pomeni količino pomnilnika, ki ga uporablja jedrni del operacijskega sistema Windows, imenovam jedro. »Ostranjeno« pomeni količino navideznega pomnilnika, ki ga uporablja jedro. »Neostranjeno« je količina pomnilnika RAM, ki ga uporablja jedro.

V tabeli »Sistem« je pet polj:

 • Kode za dostop. Število enoličnih identifikatorjev predmeta, ki jih uporabljajo procesi. Ta vrednost najbolj zanima računalničarje in programerje.

 • Niti. Število predmetov ali procesov, ki se izvajajo znotraj večjih procesov ali programov. Ta vrednost najbolj zanima računalničarje in programerje.

 • Procesi. Število posameznih procesov, ki se izvajajo v računalniku (te informacije si lahko ogledate tudi na kartici Procesi).

 • Potekli čas. Čas, ki je potekel, odkar ste računalnik znova zagnali.

 • Ostranjevalna datoteka. Opis uporabe navideznega pomnilnika (znan tudi kot ostranjevalna datoteka). Ostranjevalna datoteka je prostor na trdem disku, ki ga Windows uporablja poleg RAM-a. Prva številka označuje količino RAM-a in navideznega pomnilnika, ki je trenutno v uporabi, druga številka pa je količina RAM-a in navideznega pomnilnika, ki je na voljo v računalniku.

Če želite pregledati dodatne informacije o količini pomnilnika in virov procesorja, ki so trenutno v uporabi, kliknite gumb Nadzornik sredstev. Nadzornik sredstev prikazuje podobne grafične povzetke kot upravitelj opravil, a s podrobnejšimi podatki. Vključuje tudi več podrobnosti o sredstvih, kot je uporaba diska in uporaba omrežja.