Namestitev razširitvene naprave za Windows Media Center

Z namestitvijo razširitvene naprave za Windows Media Center boste v digitalnih predstavnostih lahko uživali na različnih mestih. Če želite doma predvajati digitalne predstavnostne datoteke z razširitveno napravo, poskrbite, da bosta naprava in računalnik s programom Windows Media Center povezana v domače omrežje. Če želite splošne informacije o razširitvenih napravah za Windows Media Center in različnih vrstah teh naprav, glejte Predvajanje digitalnih predstavnostnih vsebin kjer koli doma.

V tej temi boste našli navodila, kako povežete razširitveno napravo za Windows Media Center v domače omrežje – z brezžično ali ožičeno (ethernetno) povezavo – ter kako napravo namestite in konfigurirate.

Če želite upravljati Windows Media Center z daljinskim upravljalnikom, potrebujete dodatni daljinski upravljalnik za Windows Media Center.

Če v računalniku ni TV-sprejemnika, boste za predvajanje in snemanje TV-oddaj v programu Windows Media Center potrebovali analogni ali digitalni TV-sprejemnik.

Pokaži vse

Povezovanje razširitvene naprave v ožičeno omrežje

Razširitveno napravo za Windows Media Center lahko v domače omrežje povežete z ethernetnim kablom in tako ustvarite ožičeno povezavo. Ta povezava zagotavlja hitro in zanesljivo omrežje in je bolj priporočljiva kot brezžična povezava. Če imate na voljo obe možnosti za povezovanje razširitvene naprave, brezžično ali ožičeno povezavo, izberite slednjo, saj je zanesljivejša. Če želite več informacij o tem, kaj potrebujete za namestitev domačega omrežja, ter o prednostih in slabostih različnih vrst omrežnih povezav, glejte Kaj potrebujete za vzpostavitev domačega omrežja.

 1. Povezovanje razširitvene naprave v ožičeno omrežje z ethernetnim kablom.

 2. Priključite napajalni kabel razširitvene naprave.

 3. Preverite, ali lučka za omrežno dejavnost ethernetnega kabla, ki je priključen na napravo, sveti.

Povezovanje razširitvene naprave z brezžičnim omrežjem

Razširitveno napravo za Media Center lahko v domače omrežje povežete z brezžično povezavo. Tako lahko napravo povežete brez nepotrebnih ethernetnih kablov v svojem domu. Če želite več informacij o tem, kaj potrebujete za namestitev domačega omrežja, ter o prednostih in slabostih različnih vrst omrežnih povezav, glejte Kaj potrebujete za vzpostavitev domačega omrežja.

Pri brezžični omrežni povezavi se razširitvena naprava poskuša povezati tiho in brez vašega sodelovanja. Vendar boste v primeru, da je brezžično omrežje zavarovano z varnostnimi protokoli, kot sta ključ WEP (Wired Equivalent Privacy) ali geslo za zaščiten brezžični dostop (WPA), te podatke morali ročno vnesti v razširitveno napravo. Tri najpogostejše varnostne funkcije, ki jih razširitvena naprava zahteva za dostop do brezžičnega omrežja, so:

 • Omrežno ime (ali SSID).

 • Ključ WEP.

 • Geslo WPA.

Potrebni sta le dve od teh funkcij: omrežno ime in ključ WEP ali geslo WPA.

Te informacije boste našli v programski opremi za konfiguracijo brezžičnega omrežja. Vsak izdelovalec strojne opreme za brezžična omrežja priskrbi tudi programsko opremo za konfiguracijo, ki vsebuje omrežno ime in druge varnostne funkcije. Če želite več informacij o različnih načinih zaščite brezžičnega omrežja, glejte Katere so različne metode varnosti brezžičnega omrežja?.

Če želite več informacij o omrežnem imenu, varnostnih funkcijah in programski opremi za konfiguracijo brezžičnega omrežja, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena omrežni strojni opremi, ali se obrnite na izdelovalca.

 1. Če za brezžično omrežje uporabljate varnostne protokole, poiščite omrežno ime (SSID) in morebitne varnostne ključe (ključ WEP ali geslo WPA) v programski opremi za konfiguracijo omrežja.

 2. Po potrebi prekinite povezavo med razširitveno napravo in ožičenim omrežjem tako, da iztaknete ethernetni kabel iz omrežnih vrat na zadnji strani naprave, in napravo izklopite.

 3. Znova zaženite razširitveno napravo za program Media Center.

 4. Po vnovičnem zagonu bo razširitvena naprava vzpostavila povezavo z brezžičnim omrežjem.

 5. Če so potrebne varnostne nastavitve, na zaslonu izberite Brezžične nastavitve.

 6. Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba konzole Xbox 360 kot razširitvene naprave za Windows Media Center

Če sta konzola Xbox 360 in program Windows Media Center povezana v domačem omrežju, lahko konzolo namestite in konfigurirate kot razširitveno napravo za Media Center in tako z njo in računalnikom, v katerem je nameščen Windows Media Center, uživate v digitalnih predstavnostih. Če želite več informacij, glejte Igralna konzola Xbox 360 v spletu.

 1. Vklopite računalnik s programom Windows Media Center in se prijavite v program Windows. Preverite, ali je računalnik povezan z domačim omrežjem.

 2. Vklopite konzolo Xbox 360 in preverite, ali je povezana z domačim omrežjem.

 3. V začetnem oknu programa Windows Media Center se pomaknite na možnost Opravila in kliknite dodaj razširitveno napravo.

 4. Na zaslonu Dobrodošli v namestitvenem programu razširitvene naprave za Windows Media Center v programu Windows Media Center kliknite Naprej.

 5. V konzoli Xbox 360 z daljinskim upravljalnikom ali krmilnikom izberite možnost predstavnost in izberite Media Center.

 6. Na zaslonu Windows Media Center v konzoli Xbox 360 izberite Media Center. Konzola bo ustvarila ključ za namestitev. Preberite in zapišite ga. S tem ključem boste povezali konzolo Xbox 360 in računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Center.

  Ni vam treba prenašati dodatne programske opreme, saj so funkcije za razširitveno napravo že vgrajene v program Windows Media Center.

 7. V programu Windows Media Center na zaslonu Vnesite ključ za namestitev z daljinskim upravljalnikom za Windows Media Center ali tipkovnico vnesite 8-mestni namestitveni ključ, ki je prikazan v konzoli Xbox 360, in kliknite Naprej.

 8. Sledite navodilom za namestitev razširitvene naprave.

  Ob namestitvi naprave se v računalniku s programom Windows Media Center samodejno zvrstijo nekatere spremembe. Te spremembe vključujejo spremembe na seznamu izjem Požarnega zidu Windows ter spremembe konfiguracije v nastavitvah Požarnega zidu Windows. Medtem se v računalniku zaženejo storitev razširitvene naprave programa Windows Media Center (imenuje se mcx2svc) in druge povezane storitve.

 9. Po končani namestitvi razširitvene naprave v programu Windows Media Center kliknite Dokončaj.

  Na zaslonu televizorja, ki je povezan s konzolo Xbox 360, se pojavi uporabniški vmesnik programa Windows Media Center. Zdaj lahko s konzolo Xbox 360 gledate TV-oddaje v živo in posnete TV-oddaje, poslušate glasbo, gledate slike, videoposnetke in druge digitalne predstavnosti, kot bi jih s programom Windows Media Center. Samodejno se ustvari nov uporabniški račun.

Namestitev razširitvene naprave za Windows Media Center

Nekatere elektronske naprave, ki jih je mogoče povezati v domače omrežje, lahko uporabite tudi kot razširitvene naprave za Windows Media Center. To so lahko na primer televizorji ali predvajalniki DVD-jev. Številnim napravam, ki lahko delujejo kot razširitvene naprave, je priložen daljinski upravljalnik z zelenim gumbom »Start« za Windows Media Center Slika zelenega gumba Start na daljinskem upravljalniku .

Če imate razširitveno napravo za Windows Media Center, jo lahko povežete v domače omrežje in predvajate digitalne predstavnostne vsebine iz računalnika s programom Windows Media Center.

 1. Vklopite računalnik s programom Windows Media Center in se prijavite v program Windows. Preverite, ali je računalnik povezan z domačim omrežjem.

 2. Vklopite razširitveno napravo in preverite, ali je povezana z domačim omrežjem.

 3. Preberite in zapišite namestitveni ključ, ki se pojavi na televizorju ali monitorju razširitvene naprave.

 4. V začetnem oknu programa Windows Media Center se pomaknite na možnost Opravila in kliknite dodaj razširitveno napravo.

 5. Na zaslonu Dobrodošli v namestitvenem programu razširitvene naprave za Windows Media Center v programu Windows Media Center kliknite Naprej.

 6. V programu Windows Media Center na zaslonu Vnesite ključ za namestitev z daljinskim upravljalnikom za Windows Media Center ali tipkovnico vnesite 8-mestni namestitveni ključ, ki je prikazan na monitorju razširitvene naprave, in kliknite Naprej.

 7. Sledite navodilom za namestitev razširitvene naprave.

  Ob namestitvi naprave se v računalniku s programom Windows Media Center samodejno zvrstijo nekatere spremembe. Te spremembe vključujejo spremembe na seznamu izjem Požarnega zidu Windows ter spremembe konfiguracije v nastavitvah Požarnega zidu Windows. Medtem se v računalniku zaženejo storitev razširitvene naprave programa Windows Media Center (imenuje se mcx2svc) in druge povezane storitve.

 8. Po končani namestitvi razširitvene naprave v programu Windows Media Center kliknite Dokončaj.

  Na zaslonu televizorja, ki je povezan z razširitveno napravo, se pojavi uporabniški vmesnik programa Windows Media Center. Zdaj lahko z razširitveno napravo gledate TV-oddaje v živo in posnete TV-oddaje, poslušate glasbo, gledate slike, videoposnetke in druge digitalne predstavnosti, kot bi jih s programom Windows Media Center. Samodejno se ustvari nov uporabniški račun za razširitveno napravo.