Preden začnete: Če želite določiti vrsto omrežja, ki ga želite nastaviti, ali ugotoviti, katero strojno opremo ali kable potrebujete, preberite razdelek Kaj potrebujete za nastavitev domačega omrežja. V tej temi so informacije o različnih vrstah omrežij (znane tudi kot omrežne tehnologije) in strojnih zahtevah za vsako vrsto.

Ko veste, katero omrežje želite, in je strojna oprema ustrezna, boste mogoče morali izvesti še štiri korake (dva nista vedno zahtevana):

  1. namestitev katere koli potrebne strojne opreme;

  2. nastavitev internetne povezave (izbirno);

  3. povezovanje računalnikov;

  4. zagon čarovnika za nastavitev brezžičnega usmerjevalnika ali vstopne točke (samo v brezžičnem omrežju).

Vsak izmed teh korakov je podrobno opisan v tem članku.

Začnite tako, da nastavite en računalnik. Ko nastavite omrežje in ste prepričani, da prvi računalnik deluje pravilno, lahko dodate še druge računalnike ali naprave.

Opomba

  • Informacije veljajo za uporabnike, ki uporabljajo širokopasovno povezavo (ponavadi DSL ali kabelsko) z internetom in ne klicne.

Namestitev strojne opreme

Namestite omrežne kartice v vse računalnike, ki jih potrebujejo. (Sledite navodilom za namestitev, ki ste jih dobili z vsako kartico.)

Nastavitev ali preverjanje internetne povezave (izbirno)

Če želite nastaviti omrežje, ne potrebujete internetne povezave, čeprav večina ljudi želi uporabljati omrežje za to, da ima v skupni rabi internetno povezavo. Če želite nastaviti internetno povezavo, potrebujete kabelski modem ali modem DSL in račun pri ponudniku internetnih storitev. Nato odprite čarovnika za vzpostavljanje povezave z internetom in sledite navodilom. Če želite več informacij, preberite razdelek Kaj potrebujem za vzpostavitev povezave z internetom.

Če je že omogočena internetna povezava, morate samo preveriti, ali deluje. To naredite tako, da odprete spletni brskalnik in greste na neko spletno mesto, ki ga ne obiskujete pogosto. (Če greste na spletno mesto, ki ga pogosto obiskujete, so lahko nekatere njegove spletne strani shranjene v računalniku in se bodo prikazale pravilno, tudi če povezava ne deluje.) Če se spletno mesto odpre in se ne prikaže nobeno sporočilo o napakah, povezava deluje.

Skupna raba internetne povezave

Internetna povezava je lahko v skupni rabi dveh ali več omrežnih računalnikov. To omogočite tako, da uporabite posredniško napravo ali nastavite skupno rabo internetne povezave. Ponudnik internetnih storitev vam bo morda zaračunal pristojbino za več internetnih povezav. Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Uporabite posredniško napravo. Za skupno rabo internetne povezave lahko uporabite usmerjevalnik ali kombinirani usmerjevalnik in modem (imenovan internetni prehod). Če uporabite usmerjevalnik, ga povežite z modemom in računalnikom z internetno povezavo, nato pa še enkrat preverite internetno povezavo. Dokumentacija, ki je bila priložena usmerjevalniku, bi morala vsebovati navodila za povezavo. Če uporabite kombinirani usmerjevalnik in modem, ju priključite v kateri koli računalnik. Če želite podrobnejša navodila za vzpostavljanje povezave, preverite informacije, ki ste jih dobili z napravo.

Opomba

  • Če želite uporabljati internetno povezavo iz katerega koli računalnika v omrežju, morata biti usmerjevalnik in modem vklopljena.

Vzpostavite skupno rabo internetne povezave. Če želite omogočiti skupno rabo internetne povezave in ne želite kupiti dodatne opreme, lahko vzpostavite skupno rabo internetne povezave v računalniku, ki je povezan z modemom. Ta računalnik bo potreboval tudi dve omrežni kartici: eno za povezavo z modemom in drugo za povezavo z drugim računalnikom. Skupna raba internetne povezave v izdaji Windows Vista Starter ni vključena.

Povezovanje računalnikov

Računalnike je mogoče povezati na več načinov – konfiguracija se razlikuje glede na vrsto omrežnih kartic, modema in internetne povezave. Pomembno je tudi, ali želite omogočiti skupno rabo internetne povezave med vsemi računalniki v omrežju ali ne. V nadaljevanju so na kratko opisani nekateri načini vzpostavljanja povezave.

Pokaži vse

Ethernetna omrežja

Za ethernetno povezavo računalnikov potrebujete zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik. (Če želite več informaciji o posameznih vrstah strojne opreme, preberite razdelek Kakšne so razlike med zvezdišči, stikali, usmerjevalniki in vstopnimi točkami.)

Za skupno rabo internetne povezave potrebujete usmerjevalnik. Priključite usmerjevalnik v računalnik, ki je povezan z modemom (če tega še niste naredili).

Slika ethernetnega omrežja z ožičenim usmerjevalnikom in internetno povezavo v skupni rabi
Ethernetno omrežje z žičnim usmerjevalnikom in internetno povezavo v skupni rabi

Če so doma ali v pisarni napeljani kabli za ethernet, računalnike postavite v prostore z ethernetnimi vtičnicami in jih priključite neposredno v vtičnice.

Slika ethernetnega omrežja v domu z vgrajenim ethernetom
Ethernetno omrežje z vgrajenim ethernetom

Brezžična omrežja

V brezžičnih omrežjih v računalniku, ki je priključen v usmerjevalnik, zaženite čarovnika za nastavitev brezžičnega usmerjevalnika ali vstopne točke. Čarovnik vas bo vodil skozi postopek dodajanja drugih računalnikov in naprav v omrežje.

Slika brezžičnega omrežja z internetno povezavo v skupni rabi
Brezžično omrežje s skupno rabo internetne povezave

Omrežja HPNA

V omrežjih HPNA potrebujete omrežno kartico za domačo telefonsko linijo (HPNA) v vsakem računalniku in telefonsko vtičnico v vsakem prostoru, kjer je računalnik. Priključite računalnike v telefonske vtičnice. Računalniki bodo samodejno vzpostavili povezavo.

Vklopite vse računalnike ali naprave, kot so tiskalniki, za katere želite, da so del omrežja. Če gre pri omrežju za ožičeni ethernet ali HPNA, bi moral biti vzpostavljen in pripravljen za uporabo. Preskusite omrežje (glejte nadaljevanje) in se prepričajte, da so vsi računalniki in naprave pravilno priključeni.

Zagon čarovnika za nastavitev brezžičnega usmerjevalnika ali vstopne točke

Če uporabljate brezžično omrežje, v računalniku, ki je priključen v usmerjevalnik, zaženite čarovnika za nastavitev brezžičnega usmerjevalnika ali vstopne točke.

  • Pogovorno okno Nastavitev brezžičnega usmerjevalnika ali vstopne točke odprete tako, da kliknete gumb StartSlika gumba Start, nato Nadzorna plošča, Omrežje in internet in nato Središče za omrežje in skupno rabo. V levem podoknu kliknite Nastavi povezavo ali omrežje in nato Nastavi brezžični usmerjevalnik ali vstopno točko.

    Čarovnik vas bo vodil skozi postopek dodajanja drugih računalnikov in naprav v omrežje. Če želite več informacij, preberite razdelek Dodajanje naprave ali računalnika v omrežje.

Omogočanje skupne rabe v omrežju

Če želite v omrežju omogočiti skupno rabo datotek in tiskalnika, se prepričajte, da je vrsta omrežnega mesta nastavljena na Zasebno in da so odkrivanje omrežja ter skupna raba datotek in tiskalnika vklopljeni. Če želite več informacij, preberite razdelek Izbiranje omrežnega mesta in Omogočanje ali onemogočanje odkrivanja omrežja.

Preskušanje omrežja

Omrežje je dobro preskusiti in se prepričati, da so vsi računalniki in naprave pravilno priključeni in da delujejo. Omrežje preskusite tako, da v vsakem omrežnem računalniku naredite naslednje: Kliknite gumb StartSlika gumba Start in nato Omrežje. Videti bi morali ikone računalnika, s katerim delate ter vseh drugih računalnikov in naprav, ki ste jih dodali v omrežje. Če je z računalnikom, ki ga preverjate, povezan tiskalnik, v drugih računalnikih ikona tiskalnika verjetno ne bo vidna, dokler ne omogočite skupne rabe tiskalnikov. (Skupna raba tiskalnika ni na voljo v operacijskem sistemu Windows Vista Starter.)

Opomba

  • Računalniki, v katerih se izvajajo starejše različice sistema Windows, se bodo v mapi Omrežje morda pokazali šele čez nekaj minut.

Spreminjanje nastavitev TCP/IP

Če morate spremeniti nastavitve TCP/IP za omrežje, preberite razdelek Spremeni nastavitve TCP/IP.

Vzpostavljanje povezave med prenosnim računalnikom v službi in domačim omrežjem

Če želite prenosni računalnik, ki ga uporabljate v službi, povezati z internetom ali službenim omrežjem iz domačega omrežja, morate imeti doma nastavljeno omrežno povezavo. Če želite informacije o uporabi prenosnega računalnika v domačem omrežju, preberite razdelek Preklapljanje med domačim in službenim omrežjem.