Namigi za iskanje datotek

Tukaj je nekaj načinov za iskanje in organiziranje datotek, ne glede na mesto, kjer so shranjene.

Kje naj začnem iskanje?

V računalniku je na voljo toliko načinov iskanja datotek, da mogoče ne veste, kje bi začeli. Največkrat boste verjetno začeli z orodji za iskanje, ki so na voljo v vsaki mapi. Tukaj so npr. orodja za iskanje, ki so na voljo v mapi Dokumenti:

Slika orodij za iskanje v mapi Dokumenti
Orodja za iskanje v mapi Dokumenti

Kateri način iskanja naj uporabim?

Način, ki ga uporabite, je odvisen od tega, kaj in kje iščete. V spodnji tabeli so opisani različni načini iskanja in kdaj so uporabni:

Način iskanja Kdaj je uporaben
Način iskanja

Polje za iskanje

Kdaj je uporaben

Če iščete datoteko ali mapo, ki je v pogosto uporabljeni mapi (npr. Dokumenti ali Slike), jo najhitreje najdete tako, da iskalni pojem vnesete v polje za iskanje na vrhu okna mape. Če želite več informacij, glejte Uporaba polja za iskanje pozneje v tem članku.

Če iščete program, spletno mesto v zgodovini brskalnika ali datoteko, ki ste jo shranili v osebno mapo, poskusite uporabiti polje za iskanje na dnu menija »Start«. Če želite več informacij, glejte Iskanje datoteke ali mape.

Način iskanja

Naslovi seznama datotek

Kdaj je uporaben

Če iščete več med seboj povezanih datotek, npr. vse datoteke iz določenega meseca ali vse dokumente, ki ste jih napisali, lahko uporabite naslove nad seznamom datotek, če jih želite filtrirati, združiti v sklade ali v skupine; tako boste lažje videli in izbirali želene datoteke. Če želite več informacij, glejte Uporaba naslovov na seznamu datotek pozneje v tem članku.

Način iskanja

Mapa za iskanje

Kdaj je uporaben

Ko želite sestaviti iskanje z več filtri ali ko hkrati iščete datoteke iz več map, ustvarite iskanje v mapi Iskanje. Ko končate, lahko iskanje shranite in ga uporabite naslednjič, ko boste želeli najti isti niz datotek z enim klikom. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje naprednega iskanja v mapi Iskanje pozneje v tem članku.

Uporaba polja za iskanje

Polje za iskanje je na vrhu vsake mape. Trenutni pogled filtrira glede na besedilo, ki ga vnesete. Polje za iskanje najde datoteke glede na besedilo v njihovem imenu, besedilo v njih, oznake in druge splošne lastnosti datoteke, ki so vnesene. Poleg tega preišče trenutno mapo in vse podmape.

Če ste npr. ustvarili poročilo o potovanju z naslovom »Seminar v Las Vegasu«, iz mape izgine večina datotek, takoj ko v polje za iskanje vnesete Las, poročilo pa se takoj prikaže.

V spodnji tabeli so naštete pogoste lastnosti, ki jih lahko uporabite v polju za iskanje:

Lastnost Kaj predstavlja Uporaba v polju za iskanje
Lastnost

Ime datoteke

Kaj predstavlja

Ime, s katerim ste poimenovali datoteko.

Uporaba v polju za iskanje

Vnesite del imena ali celotno ime datoteke, ki jo iščete. Če npr. želite najti datoteko z imenom November_račun.txt, lahko vnesete Nov ali rač.

Lastnost

Zvrst datoteke

Kaj predstavlja

Širši opis vsebine. Večina datotek sodi v eno od teh zvrsti: dokument, slika ali glasba.

Uporaba v polju za iskanje

Vnesite zvrst datoteke, ki jo iščete. Če npr. želite najti vse besedilne datoteke, razpredelnice in predstavitve, vnesite dokument.

Lastnost

Vrsta datoteke

Kaj predstavlja

Podrobnejši pokazatelj vsebine datoteke. Zadnje tri črke imena datoteke, imenovane pripona imena datoteke, določajo vrsto datoteke. Najpogostejše vrste so DOC (dokument programa Microsoft Word), XLS (razpredelnica programa Microsoft Excel), JPG (slika JPEG) in MP3 (standardni digitalni zvočni zapis).

Uporaba v polju za iskanje

Vnesite pripono imena datoteke. Če želite najti samo datoteke MP3, vnesite MP3. Za točnejše rezultate vnesite *.mp3.

Lastnost

Oznake

Kaj predstavlja

Besede ali fraze, ki jih datotekam dodate kot opis.

Uporaba v polju za iskanje

Vnesite poljubno oznako, če želite videti seznam datotek, za katere ste oznako uporabili.

Lastnost

Avtor

Kaj predstavlja

Ime osebe, ki je ustvarila datoteko.

Uporaba v polju za iskanje

Vnesite ime avtorja, če želite videti seznam datotek te osebe.

Napredno iskanje v polju za iskanje

Windows po navadi poišče besede, vnesene v polje za iskanje, in sicer v imenu, vsebini in lastnostih vseh datotek v trenutnem pogledu. Vnesite npr. »poletje« in program bo našel datoteke z imenom »poletje in sončni zahod.jpg«, datoteke z oznako »poletje« in datoteke, ki jih je ustvaril nekdo z imenom »Poletje«. S tem širokim pristopom lahko po navadi zelo hitro najdete želeno datoteko.

Če pa želite natančnejše iskanje, lahko iskanje v polju za iskanje filtrirate tako, da določite, po kateri lastnosti datoteke naj program išče. Če želite filtrirati po lastnosti datoteke, ločite ime lastnosti in iskalni pojem z dvopičjem, kot prikazuje spodnji primer:

Primer Uporabite to
Primer

Ime:Sončni zahod

Uporabite to

Če želite najti samo datoteke, ki imajo v imenu datoteke besedo »sončni zahod«.

Primer

Oznaka:Sončni zahod

Uporabite to

Če želite najti samo datoteke, ki so označene z besedo »sončni zahod«.

Primer

Spremenjeno:25/05/2006

Uporabite to

Če želite najti samo datoteke, ki so bile spremenjene na ta dan. Vnesete lahko tudi Spremenjeno:2006, če želite najti datoteke, spremenjene kadar koli v navedenem letu.

Katere lastnosti datoteke lahko na ta način uporabite? Vse, kar vidite v mapi. Filtrirate lahko po poljubni lastnosti, ki je prikazana v naslovih seznama datotek. Če želite videti popoln seznam lastnosti, po katerih lahko filtrirate, z desno tipko miške kliknite naslov, katerega lastnosti želite videti, in nato kliknite Več.

Če želite več informacij o naprednem iskanju, obiščite spletno mesto Windows Desktop Search: pomoč za napredne poizvedbe.

Iskanje z logičnimi filtri

Uporaba logičnih filtrov je še en način za natančnejše iskanje. Logični filtri omogočajo združevanje iskalnih pojmov po preprosti logiki, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Filter Primer Uporabite to
Filter

AND

Primer

tropski AND otok

Uporabite to

Če želite najti datoteke z besedama »tropski« in »otok« (tudi če besedi ne stojita skupaj).

Filter

NOT

Primer

tropski NOT otok

Uporabite to

Če želite najti datoteke z besedo »tropski« in brez besede »otok«.

Filter

OR

Primer

tropski OR otok

Uporabite to

Če želite najti datoteke, ki vsebujejo besedo »tropski« ali »otok«.

Filter

Narekovaji

Primer

»tropski otok«

Uporabite to

Če želite najti datoteke, ki vsebujejo besedno zvezo »tropski otok«.

Filter

Oklepaji

Primer

(tropski otok)

Uporabite to

Če želite najti datoteke, ki vsebujejo besedi »tropski« in »otok« v poljubnem zaporedju.

Filter

>

Primer

datum: >01/05/06

Uporabite to

Če želite najti datoteke, ki imajo višjo vrednost od navedene, npr. datoteke s poznejšim datumom od 01/05/06.

Filter

<

Primer

velikost: < 4 MB

Uporabite to

Če želite najti datoteke, ki imajo nižjo vrednost od navedene, npr. datoteke, ki so manjše od 4 MB. Navedete lahko tudi druge velikost, npr. KB in GB.

Namig

 • Ko vnašate logične filtre, npr. AND ali OR, morate uporabiti velike tiskane črke.

Združevanje logičnih filtrov in lastnosti datoteke

Logične filtre lahko združite z drugimi filtri. V spodnji tabeli je opisano, kako lahko dobite bistveno različne rezultate, če uporabite enake iskalne pojme in različne logične filtre. Pozorni bodite tudi na to, kako lahko uporaba oklepajev spremeni učinek filtra.

Logični filter Uporabite to
Logični filter

avtor: Vlado AND Bor

Uporabite to

Če želite najti datoteke, ki jih je ustvaril Jan, in datoteke, ki v imenu datoteke ali kateri koli drugi lastnosti vsebujejo Bor.

Logični filter

avtor: (Vlado AND Bor)

Uporabite to

Če želite najti samo datoteke, katerih avtorja sta oba.

Logični filter

avtor: »Vlado Bor«

Uporabite to

Če želite najti samo datoteke, katerih avtor je oseba s točno tem imenom.

Iskanje datotek z naravnim jezikom

Če vklopite iskanje z naravnim jezikom, lahko iščete na preprostejši način brez vnašanja dvopičja in operatorjev AND in OR z velikimi črkami. Primerjajte npr. ti dve iskanji:

Brez naravnega jezika Z naravnim jezikom
Brez naravnega jezika

zvrst: glasbeni izvajalec: (Beethoven OR Mozart)

Z naravnim jezikom

glasba Beethoven ali Mozart

Brez naravnega jezika

zvrst: avtor dokumenta: (Vlado AND Bor)

Z naravnim jezikom

dokumenti Vlado in Bor

Vklop iskanja z naravnim jezikom

 1. Možnosti mape odprete tako, da kliknete gumb StartSlika gumba Start, nato Nadzorna plošča, Videz in prilagajanje in nato Možnosti mape.

 2. Kliknite jeziček Iskanje.

 3. Označite potrditveno polje Uporabi iskanje z naravnim jezikom.

Uporaba iskanja z naravnim jezikom

Tudi ko je vklopljeno iskanje z naravnim jezikom, lahko polje za iskanje še naprej uporabljate na enak način. Če želite uporabljati logične filtre ali filtre z dvopičji in oklepaji, jih lahko. Poleg tega lahko za natančno nastavljanje iskanj uporabite iste lastnosti. Razlika je v tem, da iskanje vnesete na preprostejši način. Tu je nekaj primerov:

 • e-pošta danes

 • dokumenti 2006

 • avtor Suzana

 • slike počitnice

Opomba

 • Pri nekaterih iskanjih lahko dobite več rezultatov, kot ste pričakovali. Če npr. iščete po besedah »e-pošta danes«, se prikažejo vsa e-poštna sporočila, poslana danes, in sporočila, ki vsebujejo besedo »danes«.

Uporaba naslovov seznama datotek

Če kliknete naslove, ki so prikazani nad seznamom datotek v mapi, lahko spremenite prikaz datotek. Pri ogledu datotek na tak način boste lažje našli datoteke, ki imajo nekaj skupnega.

Pokaži vse

Filtriranje datotek

Ko filtrirate vsebino mape po lastnostih datoteke (kot je npr. ime datoteke, datum, avtor ali oznaka), se prikažejo samo datoteke s temi lastnostmi. Če npr. želite videti samo datoteke, ki jih je napisal določen avtor, filtrirajte po njegovem imenu.

 1. Odprite mapo z datotekami, ki jih želite filtrirati.

 2. Kliknite puščico na desni strani naslova, po katerem želite filtrirati.

 3. Kliknite lastnost, po kateri želite filtrirati. Če želite filtrirati po več lastnostih, označite potrditveno polje vseh lastnosti, po katerih želite filtrirati.

  Slika naslova Avtorji, ki prikazuje lastnosti, po katerih lahko filtrirate, z eno izbrano lastnostjo
  Naslov Avtorji s prikazom lastnosti, po katerih lahko filtrirate, z eno izbrano lastnostjo

Zlaganje datotek v sklade

Ko datoteke zlagate v sklade, se vse datoteke v pogledu razporedijo v kupe, imenovane skladi. Če npr. zlagate po avtorju, se bo za vsakega avtorja ustvaril en sklad. Če želite videti samo datoteke, ki jih je napisal določen avtor, odprite želeni sklad.

 1. Odprite mapo z datotekami, ki jih želite zložiti v sklade.

  Datoteke so lahko tudi v podmapah v teh mapah

 2. Kliknite puščico na desni strani naslova, po katerem želite zložiti v sklade.

 3. Kliknite Zloži v sklad glede na, če želite vsebino mape razporediti v sklade ustrezno z naslovom.

 4. Če želite videti datoteke v posameznem skladu, ga dvokliknite.

  Slika, na kateri je prikazano, kako deluje nalaganje datotek
  Te datoteke so zložene v sklad glede na vrsto datoteke

Razporejanje datotek v skupine

V skladu so vse datoteke, ki jih ta vsebuje, skrite za ikono, v skupini pa je prikazan zaporeden seznam vseh datotek, ki so v skupini. Ko datoteke razvrstite v skupino npr. glede na avtorja, se bo prikazalo več skupin, od katerih vsaka prikazuje vse datoteke, ki jih je napisal določen avtor.

 1. Odprite mapo z datotekami, ki jih želite razporediti v skupino.

 2. Kliknite puščico na desni strani naslova, po katerem želite razporejati v skupine.

 3. Kliknite Združi v skupino, če želite vsebino mape razporediti v skupine ustrezno z naslovom.

  Slika, na kateri je prikazano, kako deluje združevanje datotek
  Te datoteke so združene v skupino glede na vrsto datoteke

Ustvarjanje naprednega iskanja v mapi Iskanje

Mapa Iskanje je dobra izbira za iskanje v naslednjih primerih:

 • Ko ne veste, kje je datoteka ali mapa, in želite preiskati več mest hkrati.

 • Ko želite, da so v rezultate iskanja vključene datoteke iz več map hkrati.

 • Ko želite ustvariti napredno iskanje, ki datoteke poišče z več različnimi merili.

Če želite prilagoditi iskanje, kliknite gumb Napredno iskanje v mapi Iskanje. Tukaj lahko spremenite naslednje:

 • Mesto. Privzeto mapa Iskanje preišče nabor mest, imenovanih Indeksirana mesta. Sem so vključene vse mape v osebni mapi (Dokumenti, Slike, Glasba, Namizje in druga pogosto uporabljena mesta), e-pošta in datoteke brez povezave. Če datoteke pogosto shranjujete na druga mesta, lahko tudi ta dodate med indeksirana mesta. Če želite več informacij, glejte Izboljševanje iskanja programa Windows z indeksom: pogosto zastavljena vprašanja.. Odločite se lahko tudi za iskanje v drugem naboru mest, vendar bodo iskanja neindeksiranih datotek počasnejša.

 • Datum. Iskanje lahko omejite na kateri koli čas pred navedenim datumom ali ali po njem.

 • Velikost. Iščete lahko datoteke, ki so večje ali manjše od navedene velikosti.

 • Lastnost. Iskanje lahko filtrirate glede na eno ali več lastnosti datoteke, kot so ime datoteke, oznake in avtorji. Iskanje bo omejeno na datoteke, ki vključujejo vse navedene lastnosti.