Odpravljanje težav pri iskanju brezžičnih omrežij

Če ima računalnik omrežni vmesnik za brezžično omrežje, bo Windows samodejno prepoznal brezžična omrežja v dosegu računalnika. Pregledate lahko seznam brezžičnih omrežij, ki jih je Windows zaznal v možnosti »Vzpostavi povezavo z omrežjem«.

Odprite možnost »Vzpostavi povezavo z omrežjem« tako, da kliknete StartSlika gumba Start, nato pa kliknite Vzpostavi povezavo z.

Če Windows ne zazna omrežja, ki bi moralo biti v dosegu računalnika, so lahko razlogi naslednji:

Pokaži vse

Stikalo brezžičnega omrežja na računalniku je izklopljeno.

Mnogi prenosni računalniki imajo na sprednji strani ali ob strani stikalo brezžičnega omrežja. Preverite, ali ima vaš računalnik stikalo. Če obstaja, poskrbite, da bo vklopljeno. Nekateri računalniki za vklop oziroma izklop brezžičnega omrežja uporabljajo tudi kombinacijo funkcijskih tipk. V navodilih, ki so bila priložena računalniku, poiščite podatke o tem, kje je stikalo brezžičnega omrežja.

Računalnik je predaleč od brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke.

Pri usmerjevalnikih in dostopnih točkah vrste 802.11b ali 802.11g je največji doseg do 46 metrov v zaprtem prostoru in do 92 metrov na prostem. Pri usmerjevalnikih in dostopnih točkah vrste 802.11a je največji doseg do 15 metrov v zaprtem prostoru in do 30 metrov na prostem. Te razdalje veljajo v optimalnih pogojih, brez motenj. Prepričajte se, da je računalnik znotraj dosega in čim bližje usmerjevalniku ali dostopni točki. Če imate prenosni računalnik, ga poskusite premikati po prostoru, da ugotovite doseg brezžičnega signala in najprimernejše mesto zanj.

Če se ne morete približati usmerjevalniku ali dostopni točki, razmislite o nakupu in namestitvi zunanje antene na svoj vmesnik za brezžično omrežje. Mnogi brezžični omrežni vmesniki omogočajo namestitev zunanje antene, ki omogoča boljši sprejem kot vgrajena antena. Preberite navodila, ki so bila priložena brezžičnemu omrežnemu vmesniku, če želite namestiti dodatno anteno.

Brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka je izklopljena ali ne deluje pravilno.

Poskusite lahko dvoje:

 • Prepričajte se, da je usmerjevalnik ali dostopna točka vklopljena in da je lučka za brezžični signal osvetljena.

 • Ponastavite usmerjevalnik ali dostopno točko tako, da jo izklopite, počakate najmanj 10 sekund in nato znova vklopite.

  Opozorilo

  • Če boste ponastavili usmerjevalnik ali dostopno točko, boste začasno prekinili omrežno povezavo vseh uporabnikov omrežja.

Če sami ne upravljate dostopne točke ali omrežja, se obrnite na skrbnika omrežja.

Druge naprave motijo signal.

Nekatere domače naprave lahko povzročajo motnje med računalnikom in omrežji v dosegu. Mikrovalovne pečice in nekateri brezžični telefoni, na primer, delujejo na frekvenci 2,4 GHz (gigahertz), ki jo uporablja tudi omrežna oprema vrste 802.11b in 802.11g. Drugi brezžični telefoni delujejo na frekvenci 5 GHz, ki jo uporablja omrežna oprema vrste 802.11a.

V tem primeru lahko poskusite dvoje:

 • Če je katera od naprav blizu računalnika, jo začasno izklopite ali povečajte razdaljo med njo in računalnikom.

 • Zamenjajte usmerjevalnik ali nastavitve dostopne točke, če želite uporabiti drug brezžični kanal, ali vključite samodejno izbiranje kanala, če je izbrana določena številka kanala. Včasih je en brezžični kanal čistejši od drugih. V Združenih državah Amerike in Kanadi je mogoče uporabljati kanale 1, 6 in 11. Navodila o nastavljanju kanala brezžičnega signala poiščite v informacijah, ki ste jih dobili z vstopno točko ali usmerjevalnikom.

Windows ni nastavljen tako, da se povezuje s pravo vrsto omrežja.

Podatke o načinu povezovanja, ki ga uporablja naprava, poiščite v navodilih, ki so bila priložena usmerjevalniku ali dostopni točki. Način povezovanja bi moral biti bodisi ad hoc (kjer se naprave povezujejo neposredno, namesto prek usmerjevalnika ali dostopne točke) ali infrastruktura (kjer se naprave povezujejo prek usmerjevalnika ali dostopne točke). Prepričajte se, da nastavitve programa Windows za to omrežje ustrezajo nastavitvam na napravi. Če želite to preveriti, naredite naslednje:

 1. Odprite okno ukaznega poziva tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi, nato Pripomočki in potem Ukazni poziv.

 2. Vnesite netsh wlan add filter networktype=vrsta omrežja.

  Vrsta omrežja je lahko adhoc (začasno) ali infrastructure (infrastrukturno).

Usmerjevalnik ali dostopna točka je zasedena.

Usmerjevalnik ali dostopna točka je lahko preobremenjena in se ne more odzivati na nove zahteve, če jo hkrati uporablja več računalnikov ali naprav. Če se v omrežje povezuje več računalnikov, jih poskusite začasno izključiti iz omrežja.

Omrežje, ki ga iščete, je nastavljeno tako, da ne oddaja omrežnega imena (SSID).

Brezžične usmerjevalnike in vstopne točke lahko nastavite tako, da ne oddajajoomrežnega imena. V tem primeru ne morete zaznati omrežja v dosegu (da bi se z njim povezali), razen če ste se že prej povezali z njim ali če se ročno povezujete z omrežjem tako, da uporabite identifikator SSID (service set identifier). Če se želite povezati z omrežjem, ki ne oddaja signala, sledite naslednjim korakom:

 1. Odprite možnost »Vzpostavi povezavo z omrežjem« tako, da kliknete StartSlika gumba Start, nato pa kliknite Vzpostavi povezavo z.

 2. Kliknite Namesti povezavo ali omrežje.

 3. Kliknite Ročna povezava z brezžičnim omrežjem, nato pa vnesite informacije o omrežju.

  Ko je računalnik v dosegu omrežja, bo to dodano na seznam omrežij in bo v prihodnje na voljo za povezavo.

Skrbnik vašega omrežja onemogoča dostop do nekaterih omrežij.

Če ste povezani v službeno omrežje, lahko skrbnik omrežja uporablja pravilnik skupine, s katerim nadzira dostop do brezžičnih omrežij. Če menite, da v dosegu vašega računalnika obstajajo brezžična omrežja, ki niso vidna, ali se z njimi ne morete povezati, ker je skrbnik omrežja onemogočil dostop do njih, ga prosite za pomoč.

Brezžična omrežna kartica je v načinu nadzorovanja.

Če se v računalniku izvaja program za nadzorovanje omrežja, je brezžična omrežna kartica nastavljena na način nadzorovanja, kar sistemu Windows preprečuje vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji. Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem, zaprite program za nadzorovanje omrežja ali sledite navodilom v programu za izhod iz načina nadzorovanja.