Odpravljanje težav z računalniki, ki se ne prikažejo na preslikavi omrežja

Preslikava omrežja je grafični prikaz računalnikov in naprav v omrežju, ki prikazuje, kako so povezane. Včasih Windows ne zazna vseh računalnikov in naprav v omrežju ali pa jih ne more postaviti na pravo mesto na preslikavi. Tukaj je nekaj razlogov za težave s preslikavo omrežja in rešitve zanje.

Pokaži vse

Računalnika ali naprave ni na preslikavi omrežja.

Možnih vzrokov je več:

 • V računalniku se izvaja operacijski sistem Windows Vista, omrežje, s katerim ima vzpostavljeno povezavo, pa je dodeljeno omrežnemu mestu »Javno mesto«. Windows ne zazna računalnika v omrežju, ki je dodeljeno »javnemu mestu«. To težavo odpravite tako, da omrežno mesto poskusite spremeniti v »zasebno« ali vzpostavite povezavo z omrežjem, ki je dodeljeno »zasebnemu« omrežnemu mestu. Če želite več informacij o omrežnih mestih, glejte Izbiranje omrežnega mesta.

  Opozorilo

  • Ko vzpostavite povezavo z »zasebnim« omrežnim mestom, računalnik postane viden v drugih računalnikih okrog vas, s tem pa se poveča nevarnost zlonamerne programske opreme v internetu. »Zasebno« omrežno mesto dodelite samo omrežjem na krajih, kjer poznate ljudi in naprave in jim zaupate, npr. doma ali na delovnem mestu. Tega omrežnega mesta ne dodeljujte omrežjem na javnih krajih, kot so kavarne ali letališča.

 • V računalniku se izvaja Windows Vista, protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery) pa je v omrežni kartici onemogočen. Windows uporablja protokol LLTD, da preslika računalnike in naprave v omrežju. Če želite omogočiti LLTD, sledite tem korakom:

  1. Odprite omrežne povezave tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Nadzorna plošča, nato kliknite Omrežje in internet, nato Omrežno središče in potem še Upravljanje omrežnih povezav.

  2. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežne kartice in nato kliknite Lastnosti.

  3. Izberite polji V/I gonilnik za preslikovalnik LLTD in Odzivnik LLTD in kliknite V redu.

 • V računalniku se izvaja Windows Vista, odkrivanje omrežja pa je izklopljeno. Če želite vklopiti odkrivanje omrežja, sledite tem navodilom:

  1. Odprite omrežno središče tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Nadzorna plošča, nato Omrežje in internet in potem Omrežno središče.

  2. Če je odkrivanje omrežja izklopljeno, kliknite puščični gumb Slika puščičnega gumba, da razširite razdelek, kliknite Vklopi iskanje omrežja in nato Uporabi. Zahtevana skrbniška dovoljenja Če računalnik od vas zahteva skrbniško geslo ali potrditev, vnesite geslo ali izvedite potrditev.

  Če želite več informacij o odkrivanju omrežja, glejte Kaj je odkrivanje omrežja?

 • V računalnik se izvaja Windows XP, protokol LLTD pa ni nameščen. Računalnik, v katerem se izvaja Windows XP, bo zaznan in prikazan na preslikavi omrežja šele takrat, ko vanj namestite protokol LLTD. Če želite več informacij, sledite povezavi V preslikavi omrežja niso prikazani računalniki s sistemom Windows XP na Microsoftovem spletnem mestu.

 • V računalniku se izvaja Windows XP in nastavitve požarnega zidu preprečujejo, da bi ga Windows lahko zaznal. Preverite nastavitve požarnega zidu in se prepričajte, da je omogočena skupna raba datotek in tiskalnika. Če uporabljate požarni zid Windows, glejte Razumevanje nastavitev požarnega zidu Windows. Če uporabljate drug požarni zid, preverite informacije, ki ste jih dobili z njim.

 • Naprava ne podpira zahtevanih protokolov za oepracijski sistem Windows Vista. V informacijah, ki ste jih dobili z napravo, preverite, ali je na napravi logotip operacijskega sistema Windows Vista. Če je na napravi logotip, bi naprava morala biti prikazana v preslikavi omrežja. V napravi ali informacijah, ki ste jih dobili z njo, bi morale biti tudi informacije o protokoli LLTD ali preslikavi omrežja.

Računalnik ali naprava ni pravilno postavljen/-a na preslikavi.

Možnih vzrokov je več:

 • V računalniku se izvaja Windows Vista, omrežje, s katerim ima vzpostavljeno povezavo, pa je dodeljeno omrežnemu mestu »Javno mesto«. Ko je računalnik v omrežju, ki je dodeljeno »javnemu mestu«, ga Windows ne postavi pravilno na preslikavo omrežja. To težavo odpravite tako, da omrežno mesto poskusite spremeniti v »zasebno« ali vzpostavite povezavo z omrežjem, ki je dodeljeno »zasebnemu« omrežnemu mestu. Če želite več informacij o omrežnih mestih, glejte Izbiranje omrežnega mesta.

  Opozorilo

  • Ko vzpostavite povezavo z »zasebnim« omrežnim mestom, računalnik postane viden v drugih računalnikih okrog vas, s tem pa se poveča nevarnost zlonamerne programske opreme v internetu. »Zasebno« omrežno mesto dodelite samo omrežjem na krajih, kjer poznate ljudi in naprave in jim zaupate, npr. doma ali na delovnem mestu. Tega omrežnega mesta ne dodeljujte omrežjem na javnih krajih, kot so kavarne in letališča.

 • V računalnik se izvaja Windows XP, protokol LLTD pa ni nameščen. Računalnik, v katerem se izvaja Windows XP, bo zaznan in pravilno prikazan na preslikavi omrežja šele takrat, ko vanj namestite protokol LLTD. Če želite več informacij o prikazovanju računalnikov, v katerih se izvaja Windows XP na preslikavi omrežja, pojdite na stran V preslikavi omrežja niso prikazani računalniki s sistemom Windows XP na Microsoftovem spletnem mestu.

 • Naprava ne podpira zahtevanih protokolov za operacijski sistem Windows Vista, zaradi česar se nekatere naprave lahko prikažejo na preslikavi omrežja, vendar ne tako, kot ste pričakovali. Na primer usmerjevalnik je lahko prikazan kot: usmerjevalnik, stikalo in dostopna točka. V informacijah, ki ste jih dobili z napravo, preverite, ali je na napravi logotip operacijskega sistema Windows Vista. Če je na napravi logotip, bi naprava morala biti pravilno prikazana v preslikavi omrežja. V napravi ali informacijah, ki ste jih dobili z njo, bi morale biti tudi informacije o protokoli LLTD ali preslikavi omrežja.

Prikaže se sporočilo, da je med postopkom preslikave prišlo do napake.

Možnih vzrokov je več:

 • Računalnik ali naprava v omrežju se je znova zagnala med postopkom preslikave. To težavo odpravite, tako da počakate, da se računalnik ali naprava v celoti zažene, in nato osvežite preslikavo omrežja, tako da kliknete gumb »Osveži« Slika gumba za osvežitev.
 • Računalnik ima vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem in kakovost brezžičnega signala je slaba ali se prekinja. To težavo odpravite tako, da računalniku postavite bliže brezžičnemu usmerjevalniku ali dostopni točki.

 • Naprava v omrežju, kot je zvezdišče ali stikalo, ne deluje pravilno ali ni združljiva s protokolom LLTD, s katerim Windows ustvari preslikavo. To težavo odpravite tako, da napravo onemogočite, jo izklopite ali odstranite iz omrežja.

 • Odzivi drugih naprav v omrežju so zapozneli ali pa je v omrežju nezdružljiv usmerjevalnik. Če so odzivi zapozneli, počakajte nekaj minut in nato osvežite preslikavo omrežja, tako da kliknete gumb »Osveži« Slika gumba za osvežitev. Če usmerjevalnik ni združljiv, ga onemogočite, izklopite ali odstranite iz omrežja.