Če vas zanima, kaj se trenutno ali v prihodnosti predvaja na TV, v programu Windows Media Center vklopite vodnik. TV-programi so v vodniku prikazani v obliki razpredelnice, ki na vrhu vsebuje podatke o datumu in času, na levi strani številko in ime kanala, v poljih pa naslov programa.

Slika vodnika v programu Windows Media Center
Vodnik v programu Windows Media Center

Po vodniku se lahko premikate z miško in kliknete program, ki ga želite gledati, ali pa za premikanje gor, dol, levo in desno uporabite puščične gumbe. Vodnik odprete tako, da se v začetnem oknu pomaknete na možnost Televizija in filmi in kliknete vodnik.

Po vodniku se lahko premikate tudi z daljinskim upravljalnikom programa Windows Media Center. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb GUIDE, s puščičnimi tipkami izberite program in pritisnite gumb OK, če želite ta program gledati. (Daljinski upravljalnik Windows Media Center je dodatna oprema za program Windows Media Center in ga lahko kupite posebej.)

V spodnji razpredelnici je opisana uporaba miške in tipkovnice ali daljinskega upravljalnika za Windows Media Center za pomikanje po vodniku.

Namen
Uporaba miške in tipkovnice
Uporaba daljinskega upravljalnika za Windows Media Center

Preskok na določen kanal v vodniku

S tipkovnico vnesite številko kanala

Z oštevilčenimi gumbi vnesite številko kanala

Premik k naslednjemu ali prejšnjemu časovnemu obdobju

Kliknite puščični gumb za desno ali levo

Pritisnite puščični gumb za desno ali levo

Premikanje po posameznih TV-kanalih

Kliknite puščični gumb gor ali dol

Pritisnite puščični gumb gor ali dol

Hitro pomikanje po TV-kanalih

Kliknite in držite puščični gumb gor ali dol

Pritisnite gumb »CH/PG+« ali »CH/PG-«

Hitro premikanje kazalca v desno

Kliknite in držite desni puščični gumb

Pritisnite gumb »FWD«

Hitro premikanje kazalca v levo

Kliknite in držite levi puščični gumb

Pritisnite gumb »REW«

Filtriranje vsebine vodnika po kategorijah

Na levi strani mreže vodnika kliknite Kategorije in izberite eno. Predogled se prikaže, če kazalec miške postavite nad posamezno kategorijo Če se želite brez filtriranja vrniti v mrežo vodnika, kliknite Vse. (Filtriranje vodnika ni na voljo na vseh območjih.)

V polju s trenutnim časom predvajanja dvakrat pritisnite levi puščični gumb in izberite Kategorije. S puščičnim gumbom gor ali dol izberite kategorijo, nato pa pritisnite gumb »OK« ali desno puščično tipko, da vodnik filtrirate glede na to zvrst.

Ogled informacij o programu

Z desno tipko miške kliknite program in nato kliknite Informacije o programu.

Izberite program, pritisnite gumb »MORE«, izberite Informacije o programu in nato pritisnite gumb »OK«.

Izbira programa za ogled

Kliknite program, ki se trenutno predvaja.

Izberite program, ki se trenutno predvaja, in pritisnite gumb »OK«.

Snemanja programa v vodniku

Z desno tipko miške kliknite program in nato kliknite Snemaj ali Snemaj nadaljevanko.

Izberite program in pritisnite gumb »RECORD«. Če želite posneti nadaljevanko, še enkrat pritisnite gumb »RECORD«.

Opombi

  • Če želite v programu Windows Media Center dostopati do vodnika, potrebujete združljivo TV-kartico in internetno povezavo. Izvesti morate tudi postopek nastavitve TV-signala v programu Windows Media Center: v začetnem oknu se pomaknite do možnosti Opravila, kliknite nastavitve, Televizija in nato še Nastavitev TV-signala.

  • Za predvajanje ali snemanje televizijskih oddaj v programu Windows Media Center potrebujete analogno ali digitalno TV-kartico. Če računalniku TV-kartica ni bila priložena, jo boste morda morali dodati. Če želite več informacij o tem, kako pridobite TV-kartico, glejte Iskanje pomoči za TV-kartico ali se obrnite na izdelovalca računalnika.