Meniji, gumbi, drsni trakovi in potrditvena polja so primeri kontrolnikov, ki jih izvajate z miško ali tipkovnico. S temi kontrolniki lahko izbirate ukaze, spreminjate nastavitve ali delate z okni. V tem razdelku je opisano, kako prepoznate in uporabljate kontrolnike, na katere boste naletelei pogosto med uporabo sistema Windows.

Uporaba menijev

V večini programov je na ducate ali celo stotine ukazov (dejanj), ki jih uporabljate za delovanje programa. Veliko teh ukazov je organiziranih v menijih. Tako kot meni v restavraciji tudi meni v programu prikazuje seznam z mogočimi izbirami. Da bi zaslon ostal prazen, so meniji skriti, dokler ne kliknete njihovih imen v menijski vrstici, ki je tik pod naslovno vrstico. Če npr. v meniju Slikarja kliknete »Slika«, se prikaže meni »Slika«:

Slika menija Slika v Slikarju
S klikom besede v menijski vrstici se odpre meni

Če želite izbrati enega izmed ukazov v meniju, ga kliknite. Včasih se prikaže pogovorno okno, v katerem lahko izberete dodatne možnosti. Če ukaz ni na voljo in ga ne morete klikniti, je obarvan sivo, kot na primer ukaz Obreži na sliki.

Nekateri elementi menija sploh niso ukazi, ampak odprejo druge menije. Če na naslednji sliki pokažete na možnost »Povečaj«, se odpre podmeni. Če v podmeniju pokažete na »Po meri«, se odpre še en podmeni.

Slika menija in podmenija
Nekateri menijski ukazi odprejo podmenije

Če ne vidite želenega ukaza, poglejte v drug meni. Premaknite kazalec miške po menijski vrstici in meniji se samodejno odprejo; ni vam treba še enkrat klikniti menijske vrstice. Če želite zapreti meni brez izbiranja ukaza, kliknite menijsko vrstico ali kateri koli drug del okna.

Prepoznavanje menijev ni vedno preprosto, saj menijski kontrolniki niso vsi enaki, nekateri sploh niso prikazani v menijski vrstici. Kako jih torej najdete? Ko se poleg besede ali slike prikaže puščica, je to najbrž menijski kontrolnik. Tu je nekaj primerov:

Slika menijskih kontrolnikov v sistemu Windows
Primeri menijskih kontrolnikov

Nasveti

  • Če je za ukaz na voljo bližnjična tipka, je prikazana poleg ukaza.

  • Dejanja v menijih so namesto z miško mogoča tudi s tipkovnico. Glejte Uporaba tipkovnice.

Uporaba drsnih trakov

Ko je dokument, spletna stran ali slika večja od okna, se pojavijo drsni trakovi, da si lahko ogledate podatke, ki so trenutno skriti. Spodnja slika prikazuje dele drsnega traku.

Slika vodoravnih in navpičnih drsnih trakov
Vodoravni in navpični drsni trakovi

Delovanje drsnega traku:

  • Če želite drseti po vsebini okna gor ali dol z majhnimi premiki, klikajte puščici za drsenje navzgor ali navzdol. Če želite neprekinjeno drseti, pridržite tipko miške.

  • Če se želite pomakniti za eno stran navzgor ali navzdol, kliknite prazno območje drsnega traku.

  • Če želite premakniti okno v želeno smer, vlecite drsni kvadratek navzgor, navzdol, levo ali desno.

Nasvet

  • Če je na miški kolesce za drsenje, ga lahko uporabite za drsenje po dokumentih in spletnih straneh. Za drsenje navzdol zavrtite kolesce nazaj (proti sebi). Če se želite pomakniti navzgor, zavrtite kolesce naprej (proč od sebe).

Uporaba ukaznih gumbov

Ko kliknete ukazni gumb, ta izvede ukaz (nekaj naredi). Najpogosteje boste te gumbe našli v pogovornih oknih, to so majhna okna, v katerih so možnosti za dokončanje opravila. Če npr. zaprete sliko v Slikarju in je prej ne shranite, se bo mogoče pojavilo tako pogovorno okno:

Slika pogovornega okna v Slikarju
Pogovorno okno s tremi gumbi

Če želite zapreti sliko, morate klikniti gumb Da ali Ne. Če kliknete »Da«, se shrani slika in vse narejene spremembe, če kliknete »Ne«, pa se slika izbriše, narejene spremembe pa prekličejo. Če kliknete »Prekliči«, se pogovorno okno zapre in vrnete se v program.

Nasvet

  • Če pritisnete ENTER, se izvede isto dejanje kot s klikom ukaznega gumba, ki je izbran (obrobljen).

Zunaj pogovornih oken je videz ukaznih gumbov različen, zato je včasih težko ugotoviti, kaj je gumb in kaj ni. Ukazni gumbi se npr. pogosto pojavljajo v obliki majhnih ikon (slik) brez besedila ali pravokotnega okvirja. Na spodnji sliki je prikazanih več vrst ukaznih gumbov:

Slike različnih ukaznih gumbov v sistemu Windows
Primeri ukaznih gumbov

Najzanesljivejši način ugotavljanja, ali je nekaj ukazni gumb, je, da nanj postavite kazalec. Če možnost postane osvetljena in se okrog nje pojavi pravokotni okvir, je to gumb. Ko pokažete na nekatere gumbe, se okrog njih prikaže tudi besedilo z opisom funkcije:

Slike kazalca miške na gumbu Diaprojekcija z informacijami o prikazanem gumbu
Če pokažete na gumb, se običajno prikaže besedilo o njem

Če se gumb razdeli na dva dela, ko pokažete nanj, ste odkrili razdelilini gumb. Če kliknete glavni del gumba, se izvede ukaz, če kliknete puščico, pa se odpre meni z več možnostmi.

Slika razdelilnih gumbov
Razdelilni gumbi se razdelijo na dva dela, ko pokažete nanje

Uporaba izbirnih gumbov

Izbirni gumbi omogočajo izbiranje ene izmed dveh ali več možnosti. Pogosto se pojavljajo v pogovornih oknih. Na spodnji sliki so prikazani trije izbirni gumbi. Izbrana je možnost »Zrcali navpično«.

Slika izbirnih gumbov
Klik gumba izbere to možnost

Če želite izbrati možnost, kliknite enega izmed gumbov. Izberete lahko le eno možnost.

Uporaba potrditvenih polj

Potrditvena polja omogočajo izbiranje ene ali več neodvisnih možnosti. V nasprotju z izbirnimi gumbi, ki so omejeni na eno izbiro, potrditvena polja omogočajo izbiranje večjega števila možnosti hkrati.

Slika potrditvenih polj s kazalcem miške na praznem potrditvenem polju
Če želite izbrati možnost, kliknite prazno polje poleg

Delovanje potrditvenih polj:

  • Če želite izbrati ali »vklopiti« to možnost, kliknite prazen kvadratek ob njej. V kvadratku se prikaže kljukica, ki pomeni, da je možnost izbrana.

  • Če želite možnost izklopiti, počistite (odstranite) kljukico, tako da jo kliknete.

  • Možnosti, ki jih trenutno ni mogoče izbrati ali počistiti, so obarvane sivo.

Uporaba drsnikov

Z drsnikom lahko prilagajate nastavitev vrste vrednosti. Videti je tako:

Slika drsnika
Če premaknete drsnik, se spremeni hitrost kazalca

Drsnik ob vrstici prikazuje trenutno izbrano vrednost. V zgornjem primeru je drsnik postavljen na sredino med možnosti Počasi in Hitro ter označuje srednjo hitrost kazalca.

Drsnik deluje tako, da ga povlečete proti želeni vrednosti.

Uporaba polj z besedilom

Polje z besedilom omogoča vnos podatkov, npr. pojma za iskanje ali gesla. Spodnja slika prikazuje pogovorno okno s poljem z besedilom. V polje z besedilom smo vnesli »medved«.

Slika polja z besedilom
Primer polja z besedilom v pogovornem oknu

Utripajoča navpična črta, imenovana kazalec, označuje mesto besedila, ki ga boste vnesli. V primeru je kazalec za črko »d« v besedi »medved«. Kazalec lahko s klikom zlahka premikate v drug položaj. Če na primer želite pred besedo »medved« dodati besedo, najprej premaknete kazalec, tako da kliknete pred »m«.

Če v polju z besedilom ni kazalca, polje ni pripravljeno za vnašanje besedila. Najprej kliknite polje in šele nato začnite vnašati.

Polja z besedilom, v katera morate vnesti geslo, po navadi skrijejo geslo, če bi morda še kdo gledal na vaš zaslon.

Slika gesla v polju z besedilom
Polja z besedilom za geslo običajno skrijejo geslo

Uporaba spustnih seznamov

Spustni seznami so podobni menijem. Le da namesto klikanja ukaza izberete možnost. Ko je spustni seznam zaprt, prikazuje le trenutno izbrano možnost. Druge možnosti, ki so na voljo, so skrite, dokler ne kliknete kontrolnika, kot je prikazano spodaj:

Slika spustnega seznama
Zaprt (levo) in odprt (desno) spustni seznam

Če želite odpreti spustni seznam, ga kliknite. Če želite izbrati možnost na seznamu, jo kliknite.

Uporaba polj s seznamom

Polje s seznamom prikazuje seznam možnosti, ki jih lahko izberete. V nasprotju s spustnim seznamom so tukaj nekatere ali vse možnosti vidne brez odpiranja seznama.

Slika polja s seznamom
Polje s seznamom

Če želite izbrati možnost na seznamu, jo kliknite. Če želena možnost ni vidna, se z drsnim trakom pomikajte navzgor in navzdol po seznamu. Če je nad poljem s seznamom polje z besedilom, lahko namesto tega vnesete ime ali vrednost možnosti.

Uporaba kartic

V nekaterih pogovornih oknih so možnosti razdeljene na dve ali več kartic. Hkrati lahko pregledujete le eno kartico ali niz možnosti.

Slika kartic
Kartice

Trenutno izbrana kartica je prikazana pred drugimi karticami. Če želite preklopiti na drugo kartico, jo kliknite.