Dovoljenja so pravila, ki so povezana s predmeti v računalniku ali omrežju, kot so datoteke in mape. Dovoljenja določajo, ali lahko do predmeta dostopate in kaj lahko z njim počnete. Tako imate na primer lahko dostop do dokumenta v mapi, ki je v skupni rabi v omrežju, vendar ga lahko le berete, ne morete pa ga spreminjati. Skrbniki sistema in uporabniki s skrbniškimi računi v računalnikih lahko dodelijo dovoljenja posameznim uporabnikom ali skupinam.

V spodnji tabeli je seznam ravni dovoljenj, ki so navadno na voljo za datoteke in mape.

Raven dovoljenja
Opis

Poln nadzor

Uporabniki lahko vidijo vsebino mape ali datoteke, spreminjajo obstoječe datoteke in mape, ustvarjajo nove datoteke in mape ali zaganjajo programe v mapi.

Spreminjanje

Uporabniki lahko spreminjajo obstoječe datoteke in mape, ne morejo pa ustvarjati novih.

Branje in izvajanje

Uporabniki lahko vidijo vsebino obstoječih datotek in map ter izvajajo programe v mapi.

Branje

Uporabniki lahko vidijo vsebino mape ter odpirajo datoteke in mape.

Pisanje

Uporabniki lahko ustvarjajo nove datoteke in mape ter spreminjajo obstoječe datoteke in mape.