Katere informacije se pošljejo družbi Microsoft, ko sporočim težavo?

Kadar se v računalniku pojavi težava s strojno ali programsko opremo, operacijski sistem Windows zbere informacije, ki opisujejo težavo, v tako imenovanem poročilu o težavi. Poročilo lahko na primer vsebuje ime programa, ki je prenehal delovati, datum in čas nastanka težave ali različico programa, ki ima težave.

Če pošljete poročilo o težavi, operacijskemu sistemu Windows omogočite, da vas obvesti o obstoječi rešitvi. Če ta ni na voljo, boste morda morali posredovati več podrobnosti o težavi, da boste pomagali poiskati rešitev. Te podrobnosti so lahko datoteke ali deli datotek, ki pomagajo prepoznati težavo ali pojasniti, kako je težava prizadela računalnik. Windows namenoma ne zbira osebnih podatkov, dodatne podrobnosti v poročilu o težavi pa si lahko pred pošiljanjem družbi Microsoft tudi ogledate. Glejte Ogled podrobnosti v poročilu o težavi.