Bližnjične tipke za Windows Mail

Z bližnjičnimi tipkami lahko izvedete mnoga opravila v programu Windows Mail in krmarite brez miške. Bližnjice veljajo za e‑pošto in skupine novic, razen če ni navedeno drugače.

Pokaži vse

Glavno okno, okno za pregledovanje sporočil in okno za pošiljanje sporočil

Če želite pritisnite
Če želite

odpreti teme pomoči,

pritisnite

F1.

Če želite

izbrati vsa sporočila ali celotno besedilo sporočila,

pritisnite

CTRL+A.

Glavno okno in okno za pregledovanje sporočil

Če želite pritisnite
Če želite

poslati in prejeti e‑pošto,

pritisnite

CTRL+M.

Če želite

odpreti ali objaviti novo sporočilo,

pritisnite

CTRL+N.

Če želite

odpreti mapo Stiki,

pritisnite

CTRL+SHIFT+B.

Če želite

izbrisati e‑poštno sporočilo,

pritisnite

DEL ali CTRL+D.

Če želite

odgovoriti avtorju sporočila,

pritisnite

CTRL+R.

Če želite

odgovoriti vsem,

pritisnite

CTRL+SHIFT+R ali CTRL+G (le skupine novic).

Če želite

posredovati sporočilo,

pritisnite

CTRL+F.

Če želite

najti sporočilo,

pritisnite

CTRL+SHIFT+F.

Če želite

natisniti izbrano sporočilo,

pritisnite

CTRL+P.

Če želite

odpreti naslednje sporočilo na seznamu,

pritisnite

CTRL+>.

Če želite

odpreti prejšnje sporočilo na seznamu,

pritisnite

CTRL+<.

Če želite

pogledati lastnosti izbranega sporočila,

pritisnite

ALT+ENTER.

Če želite

odpreti naslednje neprebrano e‑poštno sporočilo,

pritisnite

CTRL+U.

Če želite

odpreti naslednji neprebran pogovor v skupini novic,

pritisnite

CTRL+SHIFT+U.

Glavno okno

Če želite pritisnite
Če želite

odpreti izbrano sporočilo,

pritisnite

CTRL+O ali ENTER.

Če želite

označiti sporočilo kot prebrano,

pritisnite

CTRL+ENTER ali CTRL+Q.

Če želite

preklapljati med seznamom sporočil, seznamom map (če je vključen) in podoknom Predogled,

pritisnite

TAB.

Če želite

odpreti skupino novic,

pritisnite

CTRL+W.

Če želite

razširiti pogovor v skupini novic (pokazati vse odgovore),

pritisnite

LEVA PUŠČICA ali ZNAK PLUS (+).

Če želite

strniti pogovor v skupini novic (skriti odgovore),

pritisnite

DESNA PUŠČICA ali ZNAK MINUS (–).

Če želite

označiti sporočilo v skupini novic kot prebrano,

pritisnite

CTRL+SHIFT+A.

Če želite

odpreti naslednjo neprebrano skupino novic ali mapo,

pritisnite

CTRL+J.

Če želite

prenesti sporočila v skupini novic in tako omogočiti branje brez povezave,

pritisnite

CTRL+SHIFT+M.

Če želite

odpreti mapo Prejeto,

pritisnite

CTRL+I.

Če želite

odpreti mapo,

pritisnite

CTRL+Y.

Če želite

osvežiti sporočila in glave v skupini novic,

pritisnite

F5.

Okno sporočila — pregledovanje ali pošiljanje

Če želite pritisnite
Če želite

zapreti sporočilo,

pritisnite

ESC.

Če želite

najti besedilo,

pritisnite

F3 ali CTRL+SHIFT+F.

Okno sporočila — le pošiljanje

Če želite pritisnite
Če želite

preveriti črkovanje,

pritisnite

F7.

Če želite

vstaviti podpis,

pritisnite

CTRL+SHIFT+S.

Če želite

poslati sporočilo ali ga objaviti v skupini novic,

pritisnite

CTRL+ENTER ali ALT+S.

Če želite

med delom v pogledu za urejanje vira preklapljati med jezički Uredi, Vir in Predogled,

pritisnite

tipki CTRL+TAB.