Tukaj najdete odgovore na nekaj pogostih vprašanj o upravljanju pravic digitalnih vsebin (DRM), pravicah za uporabo predstavnosti in zaščitenih datotekah Windows Media. Če tukaj ne najdete ustreznih podatkov, glejte Pogosta vprašanja o programu Windows Media Player v internetu.

Pokaži vse

Kaj je upravljanje pravic digitalnih vsebin (DRM)?

Kratica DRM pomeni upravljanje pravic digitalnih vsebin. Z upravljanjem pravic digitalnih vsebin (DRM) ponudniki vsebine, kot so na primer spletne trgovine, nadzirajo način uporabe in razdeljevanja digitalnih glasbenih in videodatotek, ki ste jih pridobili od njih. Spletne trgovine prodajajo in dajejo v najem pesmi in filme, za katere je uporabljeno upravljanje pravic digitalnih vsebin (DRM).

Windows Media Player (predvajalnik) in večina spletnih trgovin ter novih naprav podpirajo ali uporabljajo Windows Media Digital Rights Management 10 (DRM 10). Če želite več informacij o napravah, ki podpirajo Windows Media DRM, obiščite spletno stran za iskanje naprav (stran je morda v angleščini).

Kaj je zaščitena datoteka?

Zaščitena datoteka je datoteka, za katero je uporabljeno upravljanje pravic digitalnih vsebin (DRM).

Kaj so pravice za uporabo predstavnosti?

Pravice za uporabo predstavnosti so dovoljenja za uporabo zaščitene datoteke na določen način. Ponudniki vsebine, kot so na primer spletne trgovine, lahko določijo način uporabe zaščitenih datotek, ki jih pridobite od njih. Ponudnik vsebine vam lahko na primer podeli dovoljenja za predvajanje datoteke v računalniku (pravica za predvajanje), zapisovanje datoteke na glasbeni CD (pravica za zapisovanje) ali sinhroniziranje datoteke s prenosno napravo (pravica za sinhroniziranje).

Vsaka pravica ima lahko določene kakovosti. Ponudnik vsebine vam lahko na primer podeli te pravice za uporabo:

 • Pravico za neomejeno predvajanje določene pesmi v računalniku

 • Pravico, da to pesem petkrat na mesec sinhronizirate z dvema prenosnima napravama

 • Pravico, da pesem dvakrat zapišete na glasbeni CD

Ali so pravice za uporabo predstavnosti shranjene v video- ali zvočni datoteki?

Ne. Pravice za uporabo predstavnosti so shranjene v računalniku ločeno od video in zvočnih datotek. Če želite več informacij o ogledu pravic za uporabo zaščitenih datotek, glejte vprašanja v tej temi o tem, kako lahko uporabljate zaščiteno datoteko.

Kaj je licenca?

Licenca je drugo ime za pravice za uporabo predstavnosti.

Kako predvajalnik uporablja pravice za uporabo predstavnosti?

Ko v predvajalniku poskusite uporabiti zaščiteno datoteko, predvajalnik preveri, ali imate v računalniku nameščene veljavne pravice za uporabo predstavnosti. Če pravice za uporabo dovoljujejo izvedbo zahtevanega dejanja (na primer sinhroniziranje datoteke z drugo napravo), predvajalnik izvede dejanje namesto vas.

Če predvajalnik v računalniku ne najde veljavnih pravic za uporabo predstavnosti ali če pravice ne dovoljujejo izvedbo zahtevanega dejanja, predvajalnik dejanja ne izvede. Po navadi predvajalnik prikaže sporočilo o napaki, zakaj dejanja ni mogel izvesti, ali pa prikaže gumb NapakaSlika gumba Napaka ali InformacijeSlika gumba Informacije in sicer poleg zaščitene datoteke. Gumb lahko kliknete ali nanj pokažete, če želite več informacij.

Kako naj prenesem pravice za uporabo predstavnosti?

Velikokrat se s prenosom pravic za uporabo predstavnosti ni treba ukvarjati. Ko je to treba, jih predvajalnik po navadi prenese samodejno.

Vendar pa včasih predvajalnik ne more prenesti pravic za uporabo predstavnosti namesto vas. V teh primerih predvajalnik po navadi prikaže sporočilo z možnostmi, ki so na voljo. Slediti morate le navodilom na zaslonu.

Če vas predvajalnik usmeri v spletno trgovino, boste morali, če boste hoteli nadaljevati, vnesti ime računa in geslo. Spletna trgovina bo morda zahtevala, da posodobite informacije o računu ali plačate naročnino za prenos dodatnih pravic za uporabo, kot je na primer pravica za zapis pesmi na glasbeni CD.

Če je možnost Pri predvajanju ali sinhroniziranju datoteke samodejno prenesi pravice za uporabo izklopljena (privzeto je vklopljena), predvajalnik ne more samodejno prenesti pravic za uporabo predstavnosti. Če želite preveriti, ali je vklopljena, naredite to:

 1. Kliknite puščico pod jezičkom Zdaj se predvaja, kliknite Dodatne možnosti in nato jeziček Zasebnost.

 2. Preverite, ali je polje Pri predvajanju ali sinhroniziranju datoteke samodejno prenesi pravice za uporabo potrjeno.

Če se prek spletne trgovine naročite na glasbo ali video z naročniško storitvijo, priporočamo tudi, da vklopite možnost Samodejno preveri, ali morajo biti zaščitene datoteke osvežene (privzeto je vklopljena). Ko je ta možnost vklopljena, predvajalnik občasno v knjižnici preveri, ali v kupljenih in naročniških datotekah manjkajo pravice za uporabo predstavnosti, datoteke, ki so jim pravice potekle, ali datoteke, ki jim bodo pravice kmalu potekle. Predvajalnik bo nato poskusil prenesti pravice iz interneta. S tem izboljšate predvajanje, zapisovanje in sinhroniziranje kupljenih in naročniških datotek. Če želite preveriti, ali je ta možnost vklopljena, naredite to:

 1. Kliknite puščico pod jezičkom Zdaj se predvaja, kliknite Dodatne možnosti in nato jeziček Zasebnost.

 2. Preverite, ali je izbrano polje Samodejno preveri, ali morajo biti zaščitene datoteke osvežene.

Če v računalniku manjkajo vse pravice za uporabo predstavnosti za datoteke, ki ste jih pridobili v spletni trgovini, vam bo trgovina morda ponudila način za njihovo obnovitev. Če želite več informacij, glejte vprašanje v tej temi o obnovitvi pravic za uporabo predstavnosti.

Kako ugotoviti, ali je datoteka zaščitena?

Ali je datoteka zaščitena, lahko ugotovite na več načinov:

 • Če ste v knjižnici in si želite ogledati, kateri elementi so zaščiteni, lahko v podoknu s podrobnostmi prikažete stolpec Zaščiteno. Ob vsaki zaščiteni datoteki v stolpcu Zaščiteno se prikaže »Da«. Če želite datoteke razvrstiti po vrednosti v stolpcu Zaščiteno, kliknite ime stolpca.

  Če želite informacije o spreminjanju stolpcev, ki so prikazani v knjižnici, glejte Spreminjanje načina prikaza elementov v knjižnici.

 • Če predvajate datoteko, ki ste jo prenesli v računalnik, v podoknu s seznami kliknite element z desno tipko miške, kliknite Lastnosti in nato jeziček Pravice za uporabo predstavnosti. Če je datoteka zaščitena, se v oknu Pravice za uporabo predstavnosti prikažejo licenčni pogoji. Če se v oknu Pravice za uporabo predstavnosti ne prikaže nič, datoteka ni zaščitena, je zaščitena, vendar v računalniku ni nameščenih pravic za uporabo, ali pa predvajate datoteko, ki jo pretakate v računalnik prek interneta (predvajate na primer naročniško vsebino neposredno s spletnega mesta spletne trgovine).

Kako naj ugotovim, kako lahko uporabljam zaščiteno datoteko?

Ponudnik vsebine določi, katere pravice za uporabo vam podeli. Če si želite ogledati pravice za uporabo zaščitene datoteke, naredite to:

 1. V predvajalniku kliknite jeziček Knjižnica.

 2. V podoknu s podrobnostmi z desno tipko miške kliknite zaščiteno datoteko in nato kliknite Lastnosti.

 3. Kliknite jeziček Pravice za uporabo predstavnosti.

  Pravice za uporabo predstavnosti so prikazane v oknu Pravice za uporabo predstavnosti. Če v oknu Pravice za uporabo predstavnosti ni prikazanih nobenih informacij, je to morda zaradi teh vzrokov:

  • V računalniku manjkajo pravice za uporabo predstavnosti za datoteko.

  • Pravice za uporabo predstavnosti za datoteko so potekle.

  • Datoteka ni zaščitena.

  • Datoteka ni bila prenesena v računalnik. V datoteki je lahko na primer naročniška vsebina, ki jo pretakate v računalnik prek spletne trgovine.

Kakšna je razlika med kupljeno in naročniško vsebino?

Kupljena vsebina se nanaša na video- in zvočne datoteke, ki jih pridobite v spletni trgovini za neko ceno. Ob nakupu pesmi vam na primer večina spletnih trgovin podeli pravico za predvajanje, zapisovanje ali sinhroniziranje pesmi z malo ali nobenimi omejitvami.

Naročniška vsebina se nanaša na video- in zvočne datoteke, ki vam jih spletna trgovina da v najem, po navadi za mesečno naročnino. Pri najemu pesmi vam na primer večina spletnih trgovin podeli pravico za predvajanje pesmi za določeno časovno obdobje. Nekatere trgovine vam podelijo tudi pravico, da pesem v omejenem številu sinhronizirate s prenosno napravo. Nobena trgovina vam ne podeli pravice za zapisovanje naročniških pesmi na glasbeni CD. Če ne želite obnoviti naročnine po končanem obdobju najema, naročniške vsebine ne boste mogli več predvajati ali sinhronizirati.

Če želite ugotoviti, ali je v datoteki, ki ste jo prenesli v računalnik, kupljena ali naročniška vsebina, si oglejte pravice za uporabo predstavnosti za to datoteko. Za naročniške datoteke so datumi poteka po navadi prikazani v oknu Pravice za uporabo predstavnosti. Če želite več informacij o ogledu pravic za uporabo, glejte vprašanje v tej temi o tem, kako lahko uporabljate zaščitene datoteke.

V nekaterih primerih lahko kupljeno in naročniško vsebino prepoznate tudi tako, da v knjižnici prikažete stolpec Ključne besede. Če želite več informacij o prikazu tega stolpca, glejte Spreminjanje načina prikaza elementov v knjižnici.

Če želite več informacij o uporabi spletnih trgovin, glejte Kupovanje v spletu.

Ali lahko iz datoteke odstranim upravljanje pravic digitalnih vsebin (DRM)?

Ne. Ko je v datoteki uporabljeno upravljanje pravic digitalnih vsebin (DRM), ga iz nje ni mogoče več odstraniti.

Če je bila možnost Zaščiti glasbo pred kopiranjem pri kopiranju CD-ja vklopljena, so te datoteke zaščitene. Čeprav iz teh datotek ne morete odstraniti upravljanja pravic digitalnih vsebin (DRM), lahko izbrišete te datoteke in nato znova kopirate CD z izklopljeno možnostjo Zaščiti glasbo pred kopiranjem.

Če želite več informacij o zaščiti pred kopiranjem in o kopiranju s CD-ja, glejte Kopiranje glasbe s CD-ja: pogosta vprašanja.

Kaj je osebna zaščita pred kopiranjem?

Pri kopiranju CD-ja lahko kopirane datoteke zaščitite pred kopiranjem, tako da je datoteke mogoče predvajati le v omejen številu računalnikov. Ta postopek se včasih imenuje osebna zaščita pred kopiranjem, tako da jo je mogoče ločiti od »standardne« zaščite pred kopiranjem, ki jo uporabljajo spletne trgovine za svoje datoteke. Osebna in standardna zaščita pred kopiranjem omejujeta način uporabe datotek z upravljanjem pravic digitalnih vsebin (DRM). Vendar pa ste v primeru osebne zaščite pred kopiranjem vi ponudnik vsebine datotek in ne spletna trgovina. Če želite več informacij o zaščiti pred kopiranjem CD-jev, ki jih kopirate, glejte Kopiranje glasbe: pogosta vprašanja.

Kako naj varnostno kopiram pravice za uporabo predstavnosti?

Ta različica predvajalnika ne omogoča varnostnega kopiranja pravic za uporabo predstavnosti. Odvisno od tega, kje ste pridobili zaščitene datoteke, boste morda pravice lahko obnovili prek interneta. Če želite več informacij, glejte vprašanje v tej temi o obnovitvi pravic za uporabo predstavnosti.

Kako obnoviti pravice za uporabo predstavnosti?

Če se prikaže sporočilo, da nimate pravic za predvajanje, zapisovanje ali sinhroniziranje datoteke, vendar ste te pravice že imeli, boste težavo morda lahko odpravili z obnovitvijo pravic za uporabo predstavnosti. To lahko naredite na več načinov:

 • Če ste datoteko pridobili v spletni trgovini, vam trgovina lahko ponudi obnovitev pravic (licence) za uporabo predstavnosti (ta postopek nekatere trgovine imenujejo aktivacija računalnika, preverjanje pristnosti računalnika, obnovitev knjižnice ali sinhronizacija licence).

  Postopek za obnovitev pravic se v posameznih trgovinah razlikuje. Za nekatere trgovine lahko kliknete puščico pod jezičkom Spletne trgovine, pokažete na ime trgovine in kliknete ukaz, kot je na primer Obnovi mojo knjižnico. Za druge trgovine boste morda morali klikniti Preišči vse spletne trgovine, nato na seznamu klikniti trgovino, namestiti programsko opremo trgovine in nato na strani trgovine klikniti storitev za stranke ali povezavo do upravljanja računa.

  Trgovina lahko omeji število obnovitev pravic ali število računalnikov, v katerih lahko uporabite pesmi ali videe, ki ste jih pridobili od njih. Nekatere trgovine pa sploh ne omogočajo obnovitve pravic za uporabo predstavnosti. Če želite podrobnosti o pravilnikih trgovin, glejte pomoč za stranke ali povezave do pomoči te trgovine.

  Če želite več informacij o uporabi zaščitenih datotek in spletnih trgovin, glejte Pogosta vprašanja o programu Windows Media Player v internetu.

 • Če je datoteka pesem, ki ste jo kopirali s CD-ja z vklopljeno možnostjo Zaščita glasbe pred kopiranjem, boste morda pravice za uporabo lahko obnovili s predvajanjem datoteke. Vzpostaviti boste morali povezavo z Microsoftovo spletno stranjo, kjer boste našli navodila, kako lahko v omejenem številu obnovite pravice.