Delo s posnetki v Windows Movie Makerju

Posnetke lahko z Windows Movie Makerjem montirate na več načinov. Spodaj je seznam različnih vrst montaže:

 • Deljenje in združevanje. Zvočni ali videoposnetek je mogoče razdeliti na dva. Nova posnetka lahko nato (oba ali enega) znova delite na manjše itd. Nekatere posnetke se da tudi združiti v večje.

 • Obrezovanje videoposnetka. Del zvočnega ali videoposnetka je mogoče skriti ali obrezati, tako da ga gledalci ne morejo slišati ali videti. Če se na primer videoposnetek začne z nekaj sekundami črne slike, lahko začetek videa obrežete, tako da se črne sličice ne bi pojavile v objavljenem filmu.

 • Ustvarjanje posnetkov. Iz videoposnetka je mogoče ustvariti več manjših, bolj obvladljivih posnetkov, tako da bo delo s projektom lažje. Windows Movie Maker jih ustvarja na različne načine, odvisno od vira posnetka.

Deljenje in združevanje posnetkov

Če uvozite videodatoteko, ki je že bila razdeljena na manjše posnetke, ki so prikazani v Fotogaleriji, bodo ti videoposnetki prikazani še v Windows Movie Makerju. Zvočne in videoposnetke lahko ročno razdelite na manjše, da bi z njimi preprosteje delali. Če imate na primer videoposnetek, v katerega želite vstaviti vizualni prehod, lahko posnetek razdelite, kjer naj bo prehod, in tega nato dodate.

Morda pa imate datoteko, razdeljeno na manjše posnetke, in te želite združiti. Toda to je mogoče le pri stičnih posnetkih. Posnetka sta stična, če začetek drugega takoj sledi koncu prvega. Če imate na primer video- ali zvočno datoteko, ki je bila pred uvozom v Windows Movie Maker razdeljena na posnetke, poimenovane Posnetek 1, Posnetek 2 in Posnetek 3, ki si sledijo v tem vrstnem redu, lahko združite Posnetek 1 in Posnetek 2 ali Posnetek 2 in Posnetek 3, ne morete pa združiti Posnetka 1 in Posnetka 3.

Stične videoposnetke je mogoče združiti v snemalni knjigi/na časovni premici ali v podoknu z vsebino, preden jih dodate v snemalno knjigo/na časovno premico.

Pokaži vse

Deljenje posnetka

 1. V podoknu z vsebino ali v snemalni knjigi/na časovni premici kliknite zvočni ali videoposnetek, ki ga želite razdeliti.

 2. Pod oknom za predogled kliknite Predvajaj.

 3. Ko posnetek doseže mesto, kjer ga želite razdeliti, kliknite Premor.

 4. S kontrolniki za predvajanje pod oknom za predogled poiščite točko, kjer želite posnetek razdeliti.

 5. Pod oknom za predogled kliknite gumb Razdeli.

Nasvet

 • Natančno mesto delitve lahko določite tudi tako, da v položajni vrstici premaknete kazalnik predvajanja.

Združevanje posnetkov

 1. Pridržite tipko Ctrl in v podoknu z vsebino ali v snemalni knjigi/na časovni premici kliknite stična posnetka, ki ju želite združiti.

 2. Kliknite Posnetek in še Združi.

  Ime in podatki o lastnostih prvega posnetka v skupini se uporabijo za novi posnetek, trajanje pa se ustrezno spremeni.

Nasvet

 • Združite lahko več kot dva posnetka naenkrat, le zaporedni morajo biti. Če želite izbrati več posnetkov, kliknite prvega, pridržite tipko SHIFT in kliknite zadnjega.

Obrezovanje (skrivanje) delov videoposnetka

Ko obrežete posnetek, naredite novo začetno in/ali končno točko rezanja. Začetna določa, kdaj se bo posnetek začel predvajati, končna pa, kdaj se bo predvajanje posnetka končalo v projektu in končanem filmu. Ko obrežete posnetek, se obrezani del ne odstrani iz izvorne datoteke, le prikazan ne bo v projektu ali objavljenem filmu.

Pokaži vse

Obrezovanje videoposnetka

 1. Če uporabljate pogled snemalne knjige, kliknite Pogled in nato Časovna premica.

 2. Na časovni premici kliknite posnetek, ki ga želite obrezati.

 3. S kontrolniki za predvajanje pod oknom za predogled poiščite točko, kjer želite posnetek obrezati.

 4. Naredite tole:

  • Ko je kazalnik predvajanja na točki, kjer naj se želeni zvočni ali videoposnetek začne, kliknite Posnetek in še Obreži začetek.

  • Ko je kazalnik predvajanja na točki, kjer naj se želeni zvočni ali videoposnetek konča, kliknite Posnetek in še Obreži konec.

Opombe

 • Začetno in končno točko rezanja je mogoče nastaviti tudi z vlečenjem ročic teh točk. Ročici sta videti kot črna trikotnička na začetku in koncu posnetka, potem ko tega kliknete na časovni premici. Če nad ročico premaknete kazalec miške, se ta spremeni v rdečo dvosmerno puščico. Če želite nastaviti novo začetno ali končno točko posnetka, ročico kliknite in povlecite.

  Naslednje slika prikazuje ročico točke rezanja:

  Slika obrezovanja posnetka
  Obrezovanje posnetka
 • Da bi posnetke na časovni premici videli bolje, boste morda morali enkrat ali večkrat klikniti gumb Povečaj časovno premico. Ta je prikazan na časovni premici kot povečevalno steklo z znakom plus.

Razveljavljanje obrezovanja videoposnetka

 1. Če uporabljate pogled snemalne knjige, kliknite Pogled in nato Časovna premica.

 2. Na časovni premici kliknite obrezani posnetek, nato pa Posnetek in še Počisti točki rezanja.

Ustvarjanje posnetkov

Iz videoposnetka je mogoče ustvariti več manjših, bolj obvladljivih posnetkov, tako da bo delo s projektom lažje. Windows Movie Maker jih ustvarja na različne načine, odvisno od vira posnetka. Če je izvorni posnetek iz digitalne videokamere (DV), Windows Movie Maker ustvari posnetke na podlagi časovnih oznak, ki jih videokamera vstavlja med snemanjem videa, in znatnih sprememb snemanega prizora.

 1. V podoknu z vsebino izberite videoposnetek, za katerega želite ustvariti posnetke.

 2. Kliknite Orodja in nato Ustvari posnetke.

Opomba

 • Posnetki se lahko ustvarijo samodejno za datoteke Windows Media Video (WMV) in videodatoteke Audio-Video Interleaved (AVI), ki uporabljajo kodek DV. Pri drugih oblikah zapisa samodejna izdelava posnetkov s funkcijo za ustvarjanje ni vedno mogoča, tako da je videodatoteka v Windows Movie Makerju prikazana kot dolg videoposnetek. Takšne videoposnetke ročno razdelite na več manjših.